Predstavniki NSi Ljubljana podprli shod v podporo Ukrajini

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je potekal Vseslovenski shod v podporo Ukrajini, kot ga je poimenoval organizator, Slovensko-ukrajinsko kulturno društvo Ljubljana Kyjiv. Dogodka se je v imenu NSi Ljubljana udeležil Jožef Horvat, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana.

Jožef Horvat: Raziskati je potrebno utemeljen sum negospodarnega ravnanja občine (7.10.2021)

Jožef Hrovat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je na septembrski seji Mestnega sveta MOL od župana zahteval pojasnila o sklepanju aneksov in sumu negospodarnega ravnanja z občinskim denarjem, ker je občina v lanskem in letošnjem letu pri 26 gradbenih projektih sklenila dodatke, ki so te projekte skupaj podražili za več kot 20 milijonov evrov.

Spodbujamo štipendije za nadarjene ljubljanske dijake in študente (1.9.2021)

NSi Ljubljana spodbuja vse ljubljanske nadarjene študente in dijake, naj se prijavijo na javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2021/22. Rok za prijavo je 3. september 2021 (za dijake) in 5. oktober 2021 (za študente).

Jožef Horvat imenovan v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (8.7.2021)

Na julijski seji Mestnega sveta MOL so mestni svetniki imenovali Jožefa Horvata, mestnega svetnika NSi Ljubljana, za člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Predpočitniška seja Mestnega sveta MOL (8.7.2021)

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta na zadnji predpočitniški seji Mestnega sveta MOL glasovala proti dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjem javnih zavodov, podprla pa sta delovno uspešnost ravnateljev vrtcev in osnovnih šol. Prav tako sta glasovala za  podelitev koncesije za fizioterapijo na območju MOL. Mestna svetnika NSi Ljubljana nista podprla Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih.

Mojca Sojar: Določene pobude posameznikov so neprimerne in žaljive (17.6.2021)

Med svetniškimi vprašanji za 23. sejo Mestnega sveta MOL se je pojavila pobuda, ki bi jo bilo najbolje spregledati, kot to stori modra mama ali oče, ko ne da pozornosti otroku, ki hoče z neumnostjo pritegniti to pozornost. Gospod ali "tovariš" Janez Stariha želi poimenovati del Parka Tivoli v »Park žrtev Janeza Janše«.

Svetniški klub NSi Ljubljana zadržan do določenih predlogov sprememb OPN (3.6.2021)

Na majski seji Mestnega sveta MOL so razpravljali o vloženih predlogih za spreminjanje občinskega prostorskega načrta-izvedbeni del (OPN). Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je v razpravi poudaril, da v Svetniškem klubu NSi Ljubljana nasprotujejo, da se v območju splošne in eno in dvostanovanjske površine  doda možnost umestitve avtomehaničnih delavnic do 300 m2.  Po njegovih besedah ta dejavnost ne spada v območje z eno ali dvodružinskimi hišami.

Svetniški klub NSi Ljubljana za podelitev večjega števila koncesij za zobozdravstvene storitve (3.6.2021)

Na zadnji dan meseca maja 2021 je potekala 23. seja Mestnega sveta MOL, na kateri so mestni svetniki odločali o dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta, spremembah odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. Svetniški klub NSi Ljubljana je podprl predlog za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje enega programa zobozdravstva odraslih z oktobrom 2021.

Mestna svetnika NSi Ljubljana odločno proti neprimerni kadrovski politiki župana (15.2.2021)

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSI Ljubljana, sta podprla spremembi naslova Osnovne šole Polje in Oddelka glasbene šole v Polju, kar izhaja iz obvestila Geodetske uprave Republike Slovenije o preštevilčenju nekaterih stavb na območju Polja. Svoj glas podpore sta namenila povečanju namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki bo gradil stanovanjsko sosesko na relaciji Litijska – Pesarska. Odločno sta nasprotovala predlogu napačne kadrovske politike župana. Več o tem si preberite spodaj.

Jožef Horvat: Širitvi Ceste v Pečale občina ni naklonjena (28.1.2021)

Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, pisni svetniški pobudi občini predlagal ureditev statusa Krajinskega parka Sračja dolina, Dobeno, Rašica ter obnovo Ceste v Pečale in ureditev parkirišča. Na MOL so odgovorili, da tovrstne investicije za zdaj ne načrtujejo.

Franci Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL, predstavil poročilo o nadzoru nad porabo javnih financ za leto 2019 (21.1.2021)

Franci Slak, predsednik Nadzornega obora MOL, je na januarski seji Mestnega sveta MOL predstavil poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL in smotrnosti porabe javnih sredstev za leto 2019. Nadzorniki so največ pozornosti posvetili poslovanju občinskih podjetij in zavodov.

Svetniški klub NSi Ljubljana podprl nova poimenovanja ulic, parkov in trga (20.1.2021)

Svetniški klub NSi Ljubljana je podprl osnutek odloka o spremembah poimenovanja ulic parkov in trga. Karolina Korenčan, članica Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je na komisijo prenesla pobudo, naj se Ljubljana končno pokloni eni najpomembnejših osebnosti, ki so bile v zgodovini povezane z Ljubljano – svetemu Hieronimu, ki je živel približno med letoma 347 in 400 in je avtor latinskega prevoda Biblije. Hieronim se je dopisoval z Emonci, zato bi po njem nosila ime ulica na območju nekdanje Emone.

Mestna svetnika NSI Ljubljana kritična do prihodnjih proračunov MOL (19.1.2021)

Svetniški klub NSi Ljubljana je v razpravi o proračunih MOL poudaril, da ga skrbi zdravstvena politika, ker občina namenja premalo sredstev za rešitev težav ne tem področju. Predstavnika NSI Ljubljana sta javnost opozorila, da se prepočasi uresničujejo županove predvolilne obljube. Dejala sta, da bi moralo biti mesto bolj proaktivno glede prodaje ali oddaje prostih nepremičnin v lasti MOL-a, ki vsako leto zgolj »napihujejo« prihodke v proračunih.

Mojca Kucler Dolinar: Svet okoli nas se spreminja, opozicija pa kolesari v krogu (2.9.2020)

V nedeljo, 30. avgusta 2020, je na Črnučah potekal tradicionalni 10.  piknik četrtnega odbora NSi Črnuče. Tokrat je potekal v nekoliko drugače, saj je bilo število navzočih, zaradi varnostnih ukrepov zaradi novega korona virusa, omejeno. Srečanja so se lahko udeležili le predsedniki četrtnih odborov NSi Ljubljana.

Mojca Sojar pozvala župana in direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada k ukrepanju (2.4.2020)

Mojca Sojar, mestna svetnica NSI Ljubljana, je pretekli teden poslala pobudo ljubljanskemu županu ter Sašu Rinku, direktorju Javnega stanovanjskega sklada MOL (JSS MOL), glede težav, s katerimi se v času karantene zaradi koronavirusa soočajo ljubljanski brezdomci.

Zaradi korona virusa preklicana marčevska seja Mestnega sveta MOL (16.3.2020)

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta ravno  v času pred dokončno odločitvijo župana o preklicu seje Mestnega sveta MOL, ki je bila prvotno sklicana za naslednji ponedeljek, prejela novinarski vprašanji. Dejala sta, da bi moral župan sklicane seja Mestnega sveta MOL prestavi na kasnejši termin, ko bomo uspešno zajezili in premagali korona virus. 

Mojca Sojar: Plečnikov stadion ne sme izpasti iz predloga za Unescov seznam (23.1.2020)

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je na Poslansko skupino NSi naslovila dopis, v katerem poziva poslance NSi, naj se zavzamejo za vpis Plečnikovega stadiona na Unescov seznam. »Ljubljanska mestna svetnika prosiva, da opozorite, ker Plečnikovega stadiona ni na seznamu ter od odgovornih zahtevate zelo natančne odgovore, zakaj se je to zgodilo.«

Jožef Horvat: Županovi prijatelji brez potrebnih soglasij do želenih investicij (22.5.2019)

Jožef Horvat je na majski seji Mestnega sveta MOL opozoril na številne pomanjkljivosti investitorja, ki želi na Dvornem trgu 1 podkletiti klet in sanirati domnevno posedanje stavbe zaradi podzemnega toka vode. Svetniški klub NSi Ljubljana ni podprl omenjene lokacijske preveritve, ker predlagatelj ni podal ustreznih dokumentov ter ni zagotovil, da bo gradnja potekala skladno z zakonodajo.

Mojca Sojar: MOL ne namerava znižati komunalni prispevek za novogradnje ljubljanskim prostovoljnim gasilskim društvom (20.5.2019)

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi, je na majski seji Mestnega sveta MOL v ustnem svetniškem vprašanju opozorila, da imajo ljubljanska prostovoljna gasilska društva pogosto težave pri plačevanju komunalnega prispevka za novogradnje, dozidave in legalizacije lastnih objektov. Občino je pozvala, naj deloma ali v celoti prizna oprostitev plačila komunalnega prispevka, a je Mestna uprava MOL zavrnila njeno pobudo, čeprav nekatere druge slovenske občine omogočajo delno ali celotno oprostitev omenjenega prispevka.

Mojca Sojar: Župana pogosto zanese, za kar bi se moral javno opravičiti (15.5.2019)

Objavljamo komentar Mojce Sojar, vodje Svetniškega kluba NSi Ljubljana, na županov govor, ki ga je imel v sklopu slavnostne seje Mestnega sveta MOL, na kateri so podelili naslova častnega meščana. "Zaradi spoštovanja edinstvenosti funkcije župana glavnega mesta bi bilo zelo prav, da bi se Janković za to svojo izjavo javno opravičil," je dejala Sojarjeva. Več o županovih neprimernih izjavah si lahko preberite spodaj.

Mojca Sojar: Lekarna Ljubljana diskriminira zasebnike (18.4.2019)

Mojca Sojar in Jožef Horvat sta se udeležila aprilske seje Mestnega sveta MOL, na kateri so med drugim odločali o kandidatih za častne meščane ter nagrade in plakete glavnega mesta. Nagrado glavnega mesta je na pobudo NSi Ljubljana prejelo društvo Salezijanski mladinski center. Mestni svetniki so obravnavali tudi zaključni račun za leto 2018 ter rebalans proračuna za leto 2019.