Predstavniki NSi Ljubljana na sestanku z ministrom Vrtovcem

V torek, 22. septembra 2020, so se predstavniki Mestnega odbora in Svetniškega kluba NSi Ljubljana srečali z Jernejem Vrtovcem, ministrom za infrastrukturo. Srečanje je potekalo na pobudo predstavnikov ljubljanske NSi, ki so ministru predstavili pereče infrastrukturne težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo prebivalci glavnega mesta ter vsi delovni migranti, ki prihajajo na delo v Ljubljano.

Mojca Kucler Dolinar: Svet okoli nas se spreminja, opozicija pa kolesari v krogu (2.9.2020)

V nedeljo, 30. avgusta 2020, je na Črnučah potekal tradicionalni 10.  piknik četrtnega odbora NSi Črnuče. Tokrat je potekal v nekoliko drugače, saj je bilo število navzočih, zaradi varnostnih ukrepov zaradi novega korona virusa, omejeno. Srečanja so se lahko udeležili le predsedniki četrtnih odborov NSi Ljubljana.

Mojca Sojar pozvala župana in direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada k ukrepanju (2.4.2020)

Mojca Sojar, mestna svetnica NSI Ljubljana, je pretekli teden poslala pobudo ljubljanskemu županu ter Sašu Rinku, direktorju Javnega stanovanjskega sklada MOL (JSS MOL), glede težav, s katerimi se v času karantene zaradi koronavirusa soočajo ljubljanski brezdomci.

Zaradi korona virusa preklicana marčevska seja Mestnega sveta MOL (16.3.2020)

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta ravno  v času pred dokončno odločitvijo župana o preklicu seje Mestnega sveta MOL, ki je bila prvotno sklicana za naslednji ponedeljek, prejela novinarski vprašanji. Dejala sta, da bi moral župan sklicane seja Mestnega sveta MOL prestavi na kasnejši termin, ko bomo uspešno zajezili in premagali korona virus. 

Mojca Sojar: Plečnikov stadion ne sme izpasti iz predloga za Unescov seznam (23.1.2020)

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je na Poslansko skupino NSi naslovila dopis, v katerem poziva poslance NSi, naj se zavzamejo za vpis Plečnikovega stadiona na Unescov seznam. »Ljubljanska mestna svetnika prosiva, da opozorite, ker Plečnikovega stadiona ni na seznamu ter od odgovornih zahtevate zelo natančne odgovore, zakaj se je to zgodilo.«

Jožef Horvat: Županovi prijatelji brez potrebnih soglasij do želenih investicij (22.5.2019)

Jožef Horvat je na majski seji Mestnega sveta MOL opozoril na številne pomanjkljivosti investitorja, ki želi na Dvornem trgu 1 podkletiti klet in sanirati domnevno posedanje stavbe zaradi podzemnega toka vode. Svetniški klub NSi Ljubljana ni podprl omenjene lokacijske preveritve, ker predlagatelj ni podal ustreznih dokumentov ter ni zagotovil, da bo gradnja potekala skladno z zakonodajo.

Mojca Sojar: MOL ne namerava znižati komunalni prispevek za novogradnje ljubljanskim prostovoljnim gasilskim društvom (20.5.2019)

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi, je na majski seji Mestnega sveta MOL v ustnem svetniškem vprašanju opozorila, da imajo ljubljanska prostovoljna gasilska društva pogosto težave pri plačevanju komunalnega prispevka za novogradnje, dozidave in legalizacije lastnih objektov. Občino je pozvala, naj deloma ali v celoti prizna oprostitev plačila komunalnega prispevka, a je Mestna uprava MOL zavrnila njeno pobudo, čeprav nekatere druge slovenske občine omogočajo delno ali celotno oprostitev omenjenega prispevka.

Mojca Sojar: Župana pogosto zanese, za kar bi se moral javno opravičiti (15.5.2019)

Objavljamo komentar Mojce Sojar, vodje Svetniškega kluba NSi Ljubljana, na županov govor, ki ga je imel v sklopu slavnostne seje Mestnega sveta MOL, na kateri so podelili naslova častnega meščana. "Zaradi spoštovanja edinstvenosti funkcije župana glavnega mesta bi bilo zelo prav, da bi se Janković za to svojo izjavo javno opravičil," je dejala Sojarjeva. Več o županovih neprimernih izjavah si lahko preberite spodaj.

Mojca Sojar: Lekarna Ljubljana diskriminira zasebnike (18.4.2019)

Mojca Sojar in Jožef Horvat sta se udeležila aprilske seje Mestnega sveta MOL, na kateri so med drugim odločali o kandidatih za častne meščane ter nagrade in plakete glavnega mesta. Nagrado glavnega mesta je na pobudo NSi Ljubljana prejelo društvo Salezijanski mladinski center. Mestni svetniki so obravnavali tudi zaključni račun za leto 2018 ter rebalans proračuna za leto 2019.

Jožef Horvat: Občina si z dvigom cen javnega prevoza dela medvedjo uslugo (21.2.2019)

Mestni svetniki so na februarski seji odločali o predlaganih podražitvah cen storitev javnih podjetij Ljubljanski potniški promet (LPP), Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) in Žale. Na dnevnem redu je bilo tudi poročilo Nadzornega odbora MOL o smotrnosti porabe javnega denarja. Francija Slaka so ponovno imenovali za predsednika Nadzornega odbora MOL.

Izredna seja minila v znamenju oblikovanja komisij in odborov MOL (21.1.2019)

Izredna seja Mestnega sveta MOL, ki je potekala v ponedeljek, 21. 1. 2019, je minila v znamenju glasovanj o članih, ki so jih politične stranke predlagale v komisije in odbore Mestne občine Ljubljana. 

NSi Ljubljana: Občina končno prisluhnila našim pobudam ter izobesila slovensko zastavo (16.1.2019)

Na Ljubljanskem gradu bo odslej stalno plapolala tudi slovenska tribarvnica. V NSi Ljubljana so veseli, da so njihove številne pobude glede izobešanja slovenske zastave končno doživele realizacijo. Prepričani so, da bo pogled na slovensko zastavo pripomogel k večji domovinski zavesti, ki jo moramo negovati v naših družinah ter skozi šolski celoten izobraževalni sistem.


Novice iz Mestne hiše (10.1.2019)

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, se je udeležila seje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na dnevnem redu so določevali člane odborov in komisij v sestavi MOL. Mestna svetnika NSi - krščanskih demokratov ter drugi člani Mestnega odbora NSi Ljubljana bodo sodelovali v osmih odborih in komisijah.

Mojca Sojar in Jožef Horvat bosta nastopila nov mandat (12.12.2018)

V ponedeljek bo potekala konstituitivna seja novega sklica mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, kjer bodo potrjeni mandati mestnim svetnikom. Mojca Sojar in Jožef Horvat, izvoljena mestna svetnika NSi Ljubljana, bosta tako uradno začela svoj mandat.

Obkrožimo številko 2 in glasujmo za Listo kandidatov NSi Ljubljana za Mestni svet (25.10.2018)

Mestna volilna komisija je skupaj s predstavniki list opravila žreb vrstnega reda list kandidatov za mestni svet, četrtne svete ter vrstni red na glasovnicah za županske kandidate. Blaž Kuhar, pooblaščeni predlagatelj liste kandidatov NSi Ljubljana, je opravil žrebanje za kandidate NSi Ljubljana. Na glasovnici za Mestni svet MOL, boste za kandidate NSi Ljubljana glasovali tako, da boste na glasovnici za MESTNI SVET MOL obkrožili številko 2.

Mojca Sojar pozvala občino k sanaciji propadajočega mostu (11.7.2018)

Mojca Sojar, mestna svetnica NSi Ljubljana, je na občino poslala dopis, s katerim je opozorila na potrebno sanacijo mostu, ki povezuje Cesto na Vrhovce in Viško cesto, saj je ta v zelo slabem stanju.

Mojca Kucler Dolinar: Proračun MOL za leto 2019 le nabor zastarelih predvolilnih projektov iz županovih preteklih mandatov (18.6.2018)

Mestni svetniki Svetniškega kluba NSi Ljubljana smo bili zadržani do rebalansa proračuna MOL za leto 2018, prav tako pa nismo podprli Proračuna MOL za leto 2019. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je opozorila, da mestni svetniki NSi Ljubljana ne bodo podrli proračuna, ker gre le za nabor predvolilnih projektov, katerih izvedbo je Janković obljubljal v prejšnjih mandatih.

NSi Ljubljana: Z znižanjem takse do lažje spremembe namembnosti zemljišča (17.5.2018)

Pobuda za spremembo namembnosti kmalu ne bo več brezplačna. Po novem bo občana stala od 250 do 300 evrov. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo prepričani, da predlagana višina takse ni primerna, zato smo pripravili amandma, s katerim nižamo takso in jo delamo bolj dostopno.

Aprilska seja Mestnega sveta minila v znamenju osnutka proračuna za leto 2019 (18.4.2018)

Anton Kranjc, mestni svetnik NSi, je v ustnem svetniškem vprašanju zahteval odgovore na kršitve prostorskega načrtovanja s strani investitorja, ki naj bi v Rožni dolini nepravilno zgradil stanovanjski objekt. Mojca Kucler Dolinar čudi, ker nekateri predsedniki četrtnih skupnosti iz Liste Zorana Jankovića niso sklicali sej četrtnih skupnosti ter obravnavali osnutek proračuna za leto 2019.

Z amandmajem NSi Ljubljana želimo nekatere družbene skupine izvzeti iz plačila turistične takse (4.4.2018)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma bo začel veljati 15. marca 2018. Mestni svetniki bomo na aprilski seji odločali o višini turistične takse. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo pripravil amandma, s katerim želimo oprostiti plačila turistične takse nekatere družbene skupine.

Občina molči glede programa hostla Celice, znan le okvirni datum obnove hostla (26.3.2018)

Občina nam ni želela posredovati dodatnih informacij o programu in strategiji hostla Celica, kar ocenjujemo kot neprimerno potezo občine. V NSi Ljubljana ne vidimo razlogov za skrivanje informacij, saj si vsi želimo, da bil hostel še naprej združeval kulturno umetniške programe, ki so prepoznani na lokalni in svetovni ravni.