Jožef Horvat: Širitvi Ceste v Pečale občina ni naklonjena

četrtek, 28.1.2021
Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, pisni svetniški pobudi občini predlagal ureditev statusa Krajinskega parka Sračja dolina, Dobeno, Rašica ter obnovo Ceste v Pečale in ureditev parkirišča. Na MOL so odgovorili, da tovrstne investicije za zdaj ne načrtujejo.

Sračja dolina, ki se razteza ob potoku Črnušnica, je priljubljen teren za sprehajalce in rekreativce, najbolj vztrajne pa pot vodi vse do pobočja Rašice. Območje je zavarovano in ima status naravne vrednote.

Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je občini predlagal, naj skupaj s sosednimi občinami uredi status Krajinskega parka Sračja dolina, Dobeno, Rašica in določi kriterije varovanja vseh tamkajšnjih habitatov, ki so neprecenljivi za nas in naše potomce. Dodal je, da sta ob poti tudi dve gojitveni območji srnjadi in jelenjadi, ki sta za otroke še posebej zanimivi. "Tukaj so tudi nekatera zelo stara drevesa, številni čebelnjaki, razgledni stolp na Rašici," je zapisal Horvat. Ob tem je mestni svetnik še opozoril, da bi bilo treba urediti tudi bližnjo makadamsko pot in strugo hudourniškega potoka ob poti, saj da ta spodjeda cestišče.

Občina je na pisno svetniško pobudo odgovorila, da predlagano območje Krajinskega parka Dobeno, Rašica, Gobavica sega v štiri občine, in sicer: Ljubljano, Mengeš, Trzin in Vodice, pri čemer leži večina zavarovanega območja in vrednejših naravnih vrednot zunaj območja MOL. Na občini so prepričani, da ni morala koordinacijo priprave dokumentacije za razglasitev takšnega regijskega parka voditi Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije in ne ljubljanska občina.

Kot enega od ukrepov v sklopu ureditve krajinskega parka je mestni svetnik predlagal tudi ureditev parkirnih mest za obiskovalce. »Sedanje stanje je nevzdržno, saj obiskovalci svoja motorna vozila parkirajo ob cesti, na zasebnih površinah, kakor tudi na poteh znotraj samega območja,« je zapisal Jožef Horvat in dodal, da bi občina lahko odkupila zemljišča ob Cesti v Pečale in tam uredila parkirišča za vsaj petdeset motornih vozi.

Na občini so zapisali, da gradnja javnega parkirišča tam ni načrtovana, saj menijo, da bi ukrep še povečal motorni promet na območju.

Da je obisk Sračje doline za sprehajalce še prijetnejši, so pred časom sicer poskrbeli v četrtni skupnosti Črnuče in v sklopu malih del postavili nekaj klopi za obiskovalce. 

Celoten odgovor občine si lahko preberete tukaj.