Mestni odbor NSi Ljubljana se je poklonil velikanoma krščanske demokracije

četrtek, 11.2.2021

V sredo, 10. februarja 2021, je potekala spletna seja Mestnega odbora NSi Ljubljana, na kateri so se člani poklonili pokojnima velikanoma krščanske demokracije Lidiji Drobnič in Milanu Matosu. V nadaljevanju je sledil pogovor o kandidatih za priznanja in odličja Mestne občine Ljubljana. Stekle so tudi prve priprave na lokalne in državnozborske volitve, ki bodo v letu 2022.

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, se je v imenu celotnega odbora poklonila nedavno preminulima članoma ljubljanske NSi Milanu Matosu in Lidiji Drobnič. Po besedah Kucler Dolinarjeve sta oba člana pustila neizbrisno sled v NSi kot tudi v celotni državi, katero sta oba srčno ljubila. »Lidija Drobnič je bila aktivistka v pravem smislu besede. Zavedala se je, da brez akcije ne bo rezultatov. Njena stališča so bila jasna, a ne vedno sprejemljiva za tiste zunaj ali znotraj stranke. Milan Matos je bil prav tako človek akcije, ki je kljub boleznim znal ohranjati nasmeh na svojem obrazu. Matos je prejel številne nagrade in odlikovanja, med drugim Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo, častni znak svobode za zasluge pri razvoju slovenskega založništva in priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta,« je z globoko hvaležnostjo dejala predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana.

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta predstavila večje projekte, ki jih želi občina izvesti v prihodnjih dveh letih. Jožef Horvat je poročal tudi o rebalansu proračuna za leto 2021 ter o osnutkih proračunov za naslednji dve leti. V razpravi se je dotaknil tudi poročila Nadzornega odbora MOL, ki je preverjal smotrno porabo javnega denarja.

Mestna svetnika sta do osnutkov proračunov kritična, saj župan prepočasi realizira svoje predvolilne obljube iz preteklih volilnih kampanj. Člane odbora sta seznanila še s prihajajočo sejo Mestnega sveta MOL, na kateri bodo obravnavali spremembe ustanovnega akta javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih. Mestna svetnika nista navdušena nad novimi pogoji za direktorja zavoda, saj bi se namesto treh let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih zahtevalo sedaj le eno leto izkušenj.

V letu 2022 bodo potekala troje volitev, in sicer lokalne, predsedniške in državnozborske volitve. Predsedniki četrtnih odborov so sprejeli sklep, da po posameznih četrteh pripravijo sezname kandidatov za državnozborske in lokalne volitve.

V NSi Ljubljana so že pričeli z zbiranjem predlogov kandidatov za imenovanje častnega meščana ter kandidatov za priznanja in nagrade MOL. V prihodnjih tednih bodo zbrali potrebno dokumentacijo in soglasja kandidatov ter vloge posredovali na MOL.