Mestna svetnika NSi Ljubljana odločno proti neprimerni kadrovski politiki župana

ponedeljek, 15.2.2021

Februarska seja Mestnega sveta je potekla na daljavo, zato na seji ni bilo navzoče javnosti. Na začetku seje  je ustno svetniško vprašanje postavila mestna svetnica iz vrst Levice, in sicer o protipravni izpraznitvi bivše tovarne Rog. Mestni svetnik Levice  je podal tudi postopkovni predlog, po katerem naj mestna oblast v treh dneh predstavila pisno pravno podlago za izpraznitev Roga. Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSI Ljubljana, sta glasovala proti postopkovnemu predlogu, kar je storila tudi velika večina ostalih mestnih svetnikov, zato postopkovni predlog ni bil sprejet.

Svetniški klub NSi Ljubljana ni podprl predloga nove sestave Javnega zavoda Festival Ljubljana, v katerega svet so bili izmed štirih možnih kandidatov imenovani vsi štirje iz vrst Liste Zorana Jankovića. Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je poudarila, da Svetniški klub NSi Ljubljana ne strinja s tovrstno napačno kadrovsko potezo, saj s tem dejanjem odgovorni povečujejo netransparentno delovanje, ker mestnim svetnikom iz opozicije onemogočajo sodelovanje v javnem zavodu, ki od MOL dobi za svoje nemoteno delovanje zelo veliko finančnih sredstev, zato bodo v svetniškem klubu glasovali proti predlogu. Kljub nasprotovanju, je bil s pomočjo županove večine predlog nove sestave Javnega zavoda Festival Ljubljana sprejet.

Mojca Sojar in Jožef Horvat sta podprla spremembi naslova Osnovne šole Polje in Oddelka glasbene šole v Polju, kar izhaja iz obvestila Geodetske uprave Republike Slovenije o preštevilčenju nekaterih stavb na območju Polja. Mestna svetnika NSI Ljubljana sta namenila svoj glas podpore tudi povečanju namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki bo gradil stanovanjsko sosesko na relaciji Litijska – Pesarska.

Obravnavan je bil tudi predlog Odloka občinskega podrobnega prostorskega narta ob Tržaški cesti (nasproti knjižnice Prežihov Voranc) in lokacijska preveritev za del območja ob Celovški cesti (Avtotehna). Pri obeh predlogih je v gradivu ostalo zelo veliko nejasnosti in odprtih vprašanj, zato se mestna svetnika NSi Ljubljana nista mogla v celoti strinjati s predlaganim gradivom.

Javni zavod Pionirski dom je spreminjal svoj ustanovni akt, po katerem bi zavod imel sedaj dva pomočnika direktorja, za katera pa je zahtevana le stopnja izobrazbe, ne pa tudi smer, kar je v izobraževalnem zavodu tudi pomembno. Sprememba je tudi, da za direktorja niso več potrebna tri leta delovnih izkušenj ampak samo eno.

Jožef Horvat je v razpravi poudaril, da nasprotuje županovemu klientelizmu, da je za vodenje Pionirskega doma predlagal spremembo usposobljenosti kandidatov za vodenje zavoda. Iz gradiva, ki so ga mestni svetniki prejeli, je razvidna dosedanja ureditev, ki za direktorja zavoda zahteva najmanj tri leta vodstvenih izkušenj in univerzitetno izobrazbo, za njegovega pomočnika pa univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. Po novi ureditvi se uvaja nov dodaten pomočnik za tržno dejavnost, ki ne potrebuje ustrezno smer izobrazbe. »Za direktorja sedaj veljajo nižji kriteriji glede izkušenj na vodstvenih mestih, in sicer zgolj eno leto. To se opravičuje kot dajanje priložnosti mlajšim kandidatom,« je dejal Horvat.

Svetniški klub NSi Ljubljana je nasprotoval predlogu, s katerim občina neopravičeno prilagaja razpisne pogoje določenim kandidatom in zaradi nezadostnih vodstvenih kompetenc dodatno finančno bremeni omenjeni zavod.