Jožef Horvat na sestanku s predstavniki Družbe za razvoj infrastrukture o razpisu za rekonstrukcijo Zasavske ceste

četrtek, 18.3.2021

Jožef Horvat, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana in mestni svetnik, se je na podlagi pogovorov in sklepov, ki so jih predstavniki NSi Ljubljana imeli na Ministrstvu za infrastrukturo in na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, udeležil sestanka s predstavniki Družbe za razvoj infrastrukture, ki pripravljajo osnove za razpis projekta za rekonstrukcijo Zasavske ceste, in sicer od naselja Ježa do nadvoza nad štajersko avtocesto pri Šentjakobu.

S pripravo projektnih pogojev bo izveden razpis projektiranja za celotni cestni del, kakor tudi izgradnja pločnika ob naselju Ježa, kolesarske steze in pločnika od Nadgorice do Šentjakoba. Uredili bodo tudi javno razsvetljavo, komunalne vode in spremembe hitrostnih omejitev med Ježo in Nadgorico ter pred naseljem Šentjakob.

Na sestanku je bilo doseženo soglasje glede uresničevanja potreb krajanov ob Zasavski cesti. »S predstavniki Mestne občine Ljubljana se bo potrebo dogovoriti še o izgradnji krožišča med Zasavsko in Brnčičevo cesto, in sicer na območju današnje separacije gradbenih odpadkov,« je ob zaključku sestanka povzel Horvat.