Odmevi iz Četrtni skupnosti Polje

sreda, 24.3.2021
Kanalizacijsko omrežje se je polagalo v Polju, Novem Polju, v Zadobrovi, Slapah in na Vevčah. V Kašlju je velik del dokončan. Dela tečejo tudi pod Debnim vrhom in se bodo predvidoma končala do poletja 2021. Kjer je bilo možno, so položili tudi pločnik in javno razsvetljavo.

Problem je nastal v Zalogu, saj se že dve leti pridobivajo soglasja stanovalcev za prekop zemljišča, a nekateri trmasto vztrajajo in nedovolijo posega v njihovo zemljišče.

Popolnoma je prenovljena Zadobrovška cesta, in sicer od Zaloške ceste do konca železniškega podvoza v Polju. Izgradnja Industrijske ceste je pred zaključkom prve faze. Pričela so se dela na Agrokombinatski in Hladilniški cesti. Dela se bodo predvidoma končala v naslednjem letu.

Popolno prenovitev bo deležno tudi kopališče na Vevčah. Pred kapelico na poljskem pokopališču, bodo ponovno postavil križ, ki je bil po drugi svetovni vojni porušen.