Mojca Sojar na srečanju z vodstvom Ministrstva za infrastrukturo

četrtek, 8.4.2021

Na materinski dan, 25. marca 2021, je na Polzeli potekalo srečanje Kluba županov in svetnikov, na katerem je bil prisoten tudi "vrh slovenske infrastrukture". Tako se je v pozdravu vsem udeležencem izrazil Jože Kužnik, župan občine Polzela. Dan je bil sončen in topel, ob prihodu so bili vsi udeleženci testirani na okužbo COVID-19. Srečanje je potekalo v zelo prijetnem vzdušju. 

Srečanja sem se udeležila tudi mestna svetnica Mojca Sojar, sicer članica Upravnega odbora Kluba županov in svetnikov.

Po uvodnem pozdravu je prvi spregovoril Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, ki se je zahvalil vsem županom za sodelovanje in opisal Slovenijo kot "malo državo z velikim gradbiščem". Poudaril je, da se je veliko projektov premaknilo iz mrtve točke in se sedaj izvajajo v zadovoljstvo vseh udeleženih in predvsem občanov. Po besedah ministra je v proračunu ministrstva kar polovico sredstev namenjenih prenovi in posodobitvi železnice ter vlakov. Zanimiv je bil tudi podatek, da je v Sloveniji vsaj štirideset odstotkov cest potrebnih prenove. Vrtovec je predstavil tudi velike projekte, ki so že v teku ali čakajo na začetek: tretja razvojna os, hitra cesta Ormož - Ptuj, drugi tir, Zakon o prevozih, Zakon o kaznih za prekrške ...

Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvi za infrastrukturo, je predstavil gradnjo novih kolesarskih stez po vsej Sloveniji in obnovo obstoječih.

Valentin Hajdinjak, direktor DARS-a, je navedel ključne projekte, ki jih bo DARS izvajal. To so: avtocestna policija, ureditev in obnova manjših počivališč ob avtocestah, novo e-vinjeto in ureditev parkirišč ob avtocestah za tovornjake skupaj s spletno aplikacijo, s katero bodo vozniki tovornih vozil lahko spremljali prosta parkirna mesta na počivališčih.

Največji del srečanja je bil namenjen prisotnim županom, za katere je imelo vodstvo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) pripravljene preglede projektov po posameznih občinah. Vsak župan je imel možnost preveriti načrtovane projekte v njegovi občini. V nadaljevanju je Lilijana Herga, direktorica DRSI, odgovarjala na vsa vprašanja prisotnih županov in svetnikov.

Tudi v Ljubljani je veliko infrastrukturnih objektov, ki na samem srečanju niso bili predstavljeni, o njih pa bosta mestna svetnika seznanjena na srečanju z vodstvom DRSI.