Tudi letos je najbolj čista Četrtna skupnost Črnuče

četrtek, 15.4.2021

Na pobudo Jožefa Horvata, četrtnega svetnika NSi v Četrtni skupnosti Črnuče, je potekala tradicionalna čistilna akcija na območju četrtne skupnosti. V okviru letošnje spomladanske čistilne akcije so prostovoljci nabrali kar 20 ton odpadkov in počistili celotno območje vrtičkov, Jarškega proda in Ježe. Okolje so polepšali tudi zato, ker so odstranili za poln tovornjak avtomobilskih pnevmatik in poln tovornjak kosovnih ter komunalnih odpadkov.

Jožef Horvat je ob tem dejal: »Odstranjevanje odpadkov ima izreden pomen, saj s tem varujemo naravo in zmanjšujemo nevarnost onesnaženja podtalnice z nevarnimi odpadki. Veseli me, ker so čistilnim akcijam letos bolj naklonjeni tudi četrtni svetniki Liste Zorana Jankovića, saj so podprli moja prizadevanja za stalno čiščenje Črnuč,« je dejal Horvat.

Izvedeli smo, da bodo v prihodnjih čistilnih akcijah vključili tudi otroke vrtca Črnuče in učencev Osnovne šole Črnuče. Če pa bo posluh tudi na šoli v Dragomlju, kjer se v polovičnem deležu šolajo tudi otroci iz Podgorice in Šentjakoba, pa tudi na tem območju.

Horvat je poudaril, da bodo za vse udeležence čistilne akcije pripravili zaščitne rokavice in vreče, poskrbeli bodo tudi za malico in pijačo. V obdobju celotnega leta so odpeljali več kubičnih metrov gradbenih odpadkov, kakor tudi več palet azbestne kritine s pomočjo koncesionarjev MOL.

»Hvaležen sem vsem udeležencem čistilnih akcij, vsem krajanom in obiskovalcem, ki sporočajo onesnaženja. Posebna zahvala tudi Oddelku za varstvo okolja, ki s pomočjo koncesionarjev poskrbi za odvoze odpadkov, mestnemu redarstvu za odvoze zapuščenih vozil na vodovarstvenem območju, kakor tudi Policijski postaji Bežigrad za redno spremljanje kršitev na terenu,« je zaključil Horvat.