Svetniški klub NSi Ljubljana za podelitev večjega števila koncesij za zobozdravstvene storitve

četrtek, 3.6.2021

Na zadnji dan meseca maja 2021 je potekala 23. seja Mestnega sveta MOL, na kateri so mestni svetniki odločali o dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta, spremembah odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. Na dnevnem redu so bila množična soglasja za redno delovno uspešnost direktorjem javnih zavodov ter ravnateljem vrtcev in osnovnih šol.

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, se je vključila v razpravo o spremembah odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. Največja sprememba se nanaša na prepovedana dejanja, kamor sedaj prištevajo odmetavanje komunalnih odpadkov, sečnje in obrezovanja drevja in drugih poškodb, ki vplivalo na njegovo vitalnost ter prepoved opravljanja promocijske dejavnosti na drevesih. Ker je Levica pripravila amandma, s katerim so želeli zgolj omiliti prepoved hranjenja živali, je bil Svetniški klub NSi Ljubljana do tega predloga zadržan. »Ali je bil že kdo kaznovan, ki je krmil veverice v Tivoliju,« se je retorično vprašala Sojarjeva ter nadaljevala: »Skrb za živali je na mestu, toda preveliko število potepuških živali, ki bi morda nastalo s takim načinom hranjenja ali pa preveč ptic pa ni na mestu. Vse je treba ohranjati v primernem obsegu. Ocenjujem, da mestna oblast na tem področju dobro deluje,« je zaključila.

Mestni svetniki so obravnavali tudi Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana. Pripravljavci gradiva so zapisali, da občina podpira okoli  šestinpetdeset profesionalnih nevladnih organizacij, ki jih je občina izbrala na razpisih. Mojca Sojar se je v razpravi zavzela, da bi občina še bolj izdatno finančno podprla ljubiteljska kulturna društva. V nadaljevanju je opozorila, da občina pri varovanju kulturne dediščine ne obnavlja nobenega sakralnega objekta, čeprav so ti spomeniki lokalnega pomena. »Tudi na kakšni cerkvi v Ljubljani je pustil svojo sled mojster Plečnik, katerega dediščino v Svetniškemu klubu NSi Ljubljana želimo varovati,« je bila odločna Sojarjeva.

Svetniški klub NSi Ljubljana je podprl predlog za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje enega programa zobozdravstva odraslih z oktobrom 2021. Sojarjeva se je zavzela, da bi lahko imeli zobozdravniki zasebniki v najemu ambulante v zdravstvenih domovih in s tem razbremenili javno zdravstvo. MOL ne podeljuje dodatnih koncesij, zato bodo Ljubljančani le težko prihajali do kakovostnih zobozdravstvenih storitev.

Na dnevnem redu so bila množična soglasja za redno delovno uspešnost direktorjem javnih zavodov ter ravnateljem vrtcev in osnovnih šol. Pri glasovanju o delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov se je Svetniški klub NSi Ljubljana vzdržal, podprl pa je delovno uspešnost ravnateljev vrtcev in osnovnih šol.