Svetniški klub NSi Ljubljana zadržan do določenih predlogov sprememb OPN

četrtek, 3.6.2021

Na majski seji Mestnega sveta MOL so razpravljali o vloženih predlogih za spreminjanje občinskega prostorskega načrta-izvedbeni del (OPN). V postopku je podano normativno spreminjanje posameznih vrst poselitve, podani so predlogi spreminjanja podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), predlogi fizičnih oseb oziroma posameznikov, kakor tudi predlogi pravnih oseb.

Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je v razpravi poudaril, da v Svetniškem klubu NSi Ljubljana nasprotujejo, da se v območju splošne in eno in dvostanovanjske površine  doda možnost umestitve avtomehaničnih delavnic do 300 m2. »Ocenjujemo, da ta dejavnost ne spada v območje z eno ali dvodružinskimi hišami.  Z uveljavitvijo tega dodatka se bodo zelo poslabšali pogoji bivanja za v vse prebivalce. Kot kažejo dosedanje izkušnje, so v dotični ulici zaparkirani vsi pločniki, poveča se hrup in izpusti plinov. Prav tako se poveča nevarnost izpustov mineralnih olj in goriv v podtalnico, in sicer zaradi nizke ravni zaščite, ki jo dopušča zakonodaja,« je dejal Horvat.

Svetniški klub NSi Ljubljana ob tem obvešča vse krajane, da bo možen vpogled v zgoraj omenjene dokumenta na sedežih četrtnih skupnosti in na  Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, kjer bo mogoče  vložiti še posamezne predloge in se opredelili do posameznih pobud in predlogov v času uradnih ur.

Javna razprava se bo izvedla na Gospodarskem razstavišču v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, Ljubljana, potekale po naslednjem razporedu:

  • 16. junija 2021 ob 17. uri za območja ČS Jarše, Moste, Golovec, Polje in Sostro,
  • 17. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti ČS Rudnik, Trnovo, Vič in Rožnik,
  • 21. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti ČS Črnuče, Posavje, Bežigrad in Center ter
  • 22. junija 2021 ob 17. uri za območja četrtnih skupnosti ČS Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.

Na vprašanja bodo odgovarjali župan, vodja Oddelka za urejanje prostora s sodelavci in zunanji izvajalci. Pripombe na razgrnjeno gradivo bo možno podati do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je do 30. 6. 2021, preko elektronskega obrazca na strani spletne razgrnitve. Kdor te možnosti nima, jih bo lahko podal na isti način tudi na vseh lokacijah javne razgrnitve.