Predpočitniška seja Mestnega sveta MOL

četrtek, 8.7.2021

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta na zadnji predpočitniški seji Mestnega sveta MOL glasovala proti dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjem javnih zavodov, podprla pa sta delovno uspešnost ravnateljev vrtcev in osnovnih šol. Prav tako sta glasovala za  podelitev koncesije za fizioterapijo na območju MOL. Mestna svetnika NSi Ljubljana nista podprla Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih.

Svetniški klub NSi Ljubljana je podprl predlog strategije razvoja socialnega varstva v občini do leta 2027, ki med cilji izpostavlja zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti ogroženih ljudi, ki živijo v ranljivih situacijah, izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov.

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je v razpravi o predlogu strategije razvoja socialnega varstva opozorila, da je družina še vedno osnova za vsako družbeno življenje. Dodala je, da podpirajo temeljne vrednote in temeljna načela MOL za izvajanje socialne politike v mestu, a si želijo, da bi MOL v strategijah večkrat uporabila besedo družina. Zavzela se je, da bi se Centri za socialno delo, ki so sicer pod okriljem države, kadrovsko okrepili, saj bi le na takšen način lažje prepoznali stiske ljudi ter jim ustrezno pomagali prebroditi najtežje trenutke njihovega življenja.

V svetniškem klubu NSi Ljubljana so nasprotovali znižanju standarda za notranje igralne površine v ljubljanskih vrtcih, ki za celotno državo znašajo 3m2 na otroka igralne površine. Mestna uprava želi dodatno znižati standarde, to pa opravičuje s stanjem v starejših vrtcih, kjer ni možna dozidava ali druga oblika povečanja površin. Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je v razpravi opozoril, da ima župan Janković odklonilen odnos do zasebnih vrtcev. Kot primer je navedel vrtec Dobrega pastirja v škofovih zavodih in Montessori vrtci, ki jih župan ne želi sofinancirati. Po besedah Horvata željo na občini z znižanjem kriterijev omogočiti vpis večjega števila otrok v vrtce, a se bo to poznalo na kvalitetni obravnavi otrok.

Mestni svetniki so sprejeli več predlogov in osnutkov prostorskih načrtov. Jožef Horvat je v razpravi povedal, da so navadni ljudje zelo prikrajšani ob predlogih za postavitev družinskih hiš ob dosedanjih objektih, saj so njihove prošnje za pozidavo mnogokrat zavrnjene, prav nasprotno pa je v primeru velikih investitorjev. Opozoril je še, da želijo investitorji na območju Tacna/Broda pozidati visokokakovostna kmetijska zemljišča K1 in K2. Upravičeno se je vprašal, a moramo pozidati vso kmetijsko zemljo, saj ne bomo mogli jesti betona. »Ali bomo uvažali hrano iz Kitajske ali od drugod, kjer škropiva in gnojila nihče ne kontrolira? Domačemu nasledniku na kmetiji je potrebno onemogočiti gradnjo nove družinske hiše, investitorju pa ob pozidanih kmetijskih zemljiščih omogočiti dobičke ob prodaji stanovanj,« je zaključil Horvat.