Jožef Horvat imenovan v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

četrtek, 8.7.2021

Na julijski seji Mestnega sveta MOL so mestni svetniki imenovali Jožefa Horvata, mestnega svetnika NSi Ljubljana, za člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Horvat bo med drugim aktivno sodeloval z osnovnimi, srednjimi šolami ter vrtci v MOL z namenom izboljšanja varnosti v cestnem prometu na ravni MOL. Kot član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo sodeloval tudi z Javno agencijo Republike Slovenije  za varnost prometa (AVP) in Ministrstvom za infrastrukturo, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.