Zbor članov Mestnega odbora NSi Ljubljana izvolil nove predstavnike za mandatno obdobje 2021-2023

četrtek, 14.10.2021

V sredo, 13. oktobra 2021, so člani ljubljanske NSi izvedli Zbor članov Mestnega odbora NSi Ljubljana. V prijetni dvorani Gospodarske zbornice Slovenije se je zbralo večje število članov.  Eden izmed razlogov, zakaj jih ni bilo več, je nezanesljivo epidemiološko stanje in neredi protestnikov, zaradi katerih se, predvsem starejši, ne želijo izpostavljati na ulicah ali cestah.

Delovno predsedstvo v sestavi: Igor Pigac, predsednik, Karolina Korenčan in Jan Bitenc, člana, so uspešno vodili Zbor članov Mestnega odbora NSi Ljubljana.  Za skrbni zapis povedanega je poskrbela zapisničarka gospa Marija Žabjek.

Zbor članov je moderirala gospa Milena Janežič, ki je uvodoma povabila k besedi predsednico Mojco Kucler Dolinar, predsednico Mestnega odbora NSi Ljubljana, ki je pozdravila vse navzoče in vse prisotne goste. Člane so nagovorili: Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Jožef Horvat, vodja Poslanske skupine NSi, Lojze Peterle, nekdanji evropski poslanec in predsednik osamosvojitvene vlade. Navzoče člane je pozdravil tudi Janez Novljan, predstavnik MSi, ter Karolina Korenčan, podpredsednica Ženske zveze NSi.

Sledila so  poročila mestnih svetnikov in ostalih članov NSi Ljubljana, ki delujejo v odborih in komisijah Mestne občine Ljubljana.

Mojca Kucler Dolinar je v svojem poročilu med drugim predstavila projekte, srečanja, pobude, ki so se nanašale na delovanje mestnega odbora v preteklih dveh letih, kakor tudi projekte, ki so bili začeti že mnogo prej in na katere so člani seveda zelo ponosni. »Tedensko so z nami četrtkove novičke, večkrat mesečno nas na domovih obišče časopis Ljubljanske vesti,« je med drugim dejala Kucler Dolinarjeva. S svojim širokim pogledom na politično  delo, katerega namen je delo za skupno blaginjo, je vsem vlila optimizma za skupno sodelovanje in krepitev krščanske demokracije tudi v prihodnosti.

Zbor članov NSi Ljubljana je izvolil nove predstavnike in nadomestne člane Mestnega odbora NS Ljubljana. Člani odbora so postali: Mojca Kucler Dolinar, Mojca Sojar, Jožef Horvat, dr. Jan Bitenc, Karolina Korenčan, Uroš Korošec, Blaž Kuhar, Janez Novljan, Julija Humar, Igor Pigac, Ignac Polajnar, Bojana Petkovič, Mihael Novak, Pavle Šijanec in Marija Šterbenc. Nadomestni člani odbora so: Boris Korenčan, Andrej Jeran, Jernej Skubic, dr. Janez Pogorelec, Marija Žabjek, Primož Čižman, Igor Luzar, Maja Šturbej, Tomaž Čučnik, Boris Kham, Peter Kolenc in Andreja Svetek,

Zbor članov je s prijetnim nastopom počastila vokalna skupina Laulu, ki deluje v okviru Zavoda sv. Stanislava. Po končanem uradnem delu je potekalo še neformalno druženje s pogostitvijo, klepetom in izmenjavo mnenj, kar smo v dolgem času omejenih stikov vsi zelo pogrešali.