Mojca Kucler Dolinar prejela zlati znak NSi za izjemne dosežke

četrtek, 2.12.2021

Mojca Kucler Dolinar je na pobudo Mestnega odbora NSi Ljubljana na 15. kongresu NSi prejela zlati znak NSi za izjemne dosežke, saj je kot nekdanja predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba ter nekdanja predsednica Ženske zveze NSi, naredila velike premike na lokalnem in državnem nivoju za širjenje vrednost krščanske demokracije.

Kucler Dolinarjeva je po izobrazbi je pravnica, bila je poslanka, dolgoletna članica IO NSi, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ima izkušnje iz gospodarstva, kot predstavnica Slovenije je državo mnogokrat zastopala v tujini. Državni zbor je Mojco Kucler Dolinar imenoval za članico slovenske delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Po mnenju takratne vlade je skozi delovanje Kucler Dolinarjeve jasno vidno njeno prizadevanje za odpiranje poti za komunikacijo med ljudmi različnih ras, narodnosti, etničnega izvora, vere ali jezika. Vlada je Kucler Dolinarjevo za slovensko članico v omenjeno neodvisno telo Sveta Evrope, specializirano za nadzor nad bojem proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti, imenovala 25. oktobra 2012. Poleg tega je bila stalna udeleženka konferenc, sklicanih na pobudo British Councila.

Vrsto let je bila ljubljanska mestna svetnica in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana (2006-2018). Kot predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana je tako tudi velika poznavalka politike glavnega mesta.

Leve vlade so mnogokrat poskušale s svojo ideologijo vplivati na razvrednotenje družine. Kot predsednica Ženske zveze NSi je večkrat javno nasprotovala predlogu Družinskega zakonika, ki ga je leta 2017 državnemu zboru v obravnavo predložila takratna vlada. Tudi leta 2012 so njene besede odmevale v slovenskem političnemu prostoru, ko je jasno povedala, da ima v Sloveniji tradicionalna družina še vedno nedotakljivo vrednost in spoštovanje. Sodelovala je na številnih okroglih mizah, kjer je kot predsednica Ženske zveze in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana poudarjala, da bi moral Družinski zakonik ohraniti sedanje pojmovanje zakonske zveze in družine ter njuno poslanstvo v slovenski družbi, ki ohranja človekovo bit.

Kot predsednica Ženske zveze NSi se je trudila dvigovati ugled žensk v politiki. V svojih stališčih je bila jasna in odločna, saj je imela v korenine v krščanski demokraciji, ki ji je omogočala tudi odgovore na izzive političnega vsakdana. Svoja stališča in vizije razvoja mesta ali politike za ljudi, je izražala preko družbenih občil, intervjujev, člankov, na sejah Mestnega sveta MOL ali v stisku rok in pogovoru s krajani na ulici.

V njenem delovanju so posebno mesto vedno zavzemali tudi mladi. Kot vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana je že leta 2012 pripravila predlog Odloka o prepovedi popivanja na javnih površinah. Za prepoved se je zavzela, ker vse več mladih začne zelo zgodaj uživati alkohol, pa tudi zato, da bi zaščitili javno infrastrukturo in preprečili onesnaževanje. Pri njeni pobudi so jo podprle tudi številne nevladne organizacije in Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.  Kot predsednica Ženske zveze NSi je podala več izjav za javnost: »V Ženski zvezi NSi pogrešamo glas predstavnikov pristojnih za šolstvo in zdravje, ki bi se odzval na nevarna početja tako imenovane »pivske nominacije«. Nespodobno in zdravju škodljivo je promoviranje pitje alkohola med mladostniki in mladimi.«

Ob številnih spornih dejanjih župana Jankovića (moralnim in korupcijskim zdrsom) je kot vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana večkrat pozvala pristojne institucije k ukrepanju. Še več, župana je tudi sama velikokrat pozvala k odstopu.

Leta 2012 je s podporo SDS kandidirala na nadomestnih lokalnih volitvah za županjo glavnega mesta in dosegla zelo dober volilni izid, saj je njena kandidatura predstavljala alternativo, ker je v središče postavljala prebivalca prestolnice.

Prav vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana je leta 2013 pripravila peticijo »Za neposreden prenos sej Mestnega sveta«, s katero smo želeli zagotoviti objektivno informiranje meščanov glede sprejetih odločitev Mestnega sveta Ljubljana. Z njeno pomočjo je mogoče sedaj spremljati seje Mestnega sveta MOL preko spletne strani www.ljubljana.si, kjer lahko meščani pridobijo neposredne in takojšnje informacije glede sprejetih odločitev o porabi proračunskega denarja, o vodenju sej in o glasovanjih ter informacije o številnih kritikah in pobudah opozicijskih in pozicijskih svetnikov, ki so v medijih velikokrat prezrte.

Na pobudo Mojce Kucler Dolinar je Svetniški klub NSi Ljubljana na marčevski seji Mestnega sveta MOL (2016) predlagal uvrstitev točke na dnevni red na temo migrantske problematike v prestolnici. Na seji Mestnega sveta MOL smo med prvimi oblinami obravnavali tematiko migrantske politike.

Vodjo Svetniškega kluba NSi Ljubljana je v oči zbodel naslov koncerta »Nosil bom rdečo zvezdo«, ki so ga prvič organizirali 29. junija 2017 na Kongresnem trgu v izvedbi Svetlane Makarovič. Takrat je v izjavi za javnost zapisala: V NSi Ljubljani menimo, da je poimenovanje koncerta Svetlane Makarovič z gosti, ki nosi naslov »Nosil bom rdečo zvezdo«, skrajno neprimerno. Rdeča zvezda nas tako kot kljukasti križ spominja na najhujše nasilje v zgodovini. Pod komunizmom v nekaterih deželah trpijo še danes. Poleg tega je bil obsojen v Resoluciji evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu,« je zaključila. Podala je pobudo tudi na ostale občinske odbore NSi, naj se tudi oni izrečejo o neprimernosti omenjenega koncerta.

V Mestnem odboru NSi Ljubljana smo ponosni na Mojco Kucler Dolinar, saj je s svojim delom in prizadevanji dokazala, da ji ni vseeno za Ljubljano in Slovenijo, zato menimo, da je zlato priznanje NSi prišlo v prave roke.