Trontelj ob družinskem zakoniku: Pravica ''''imeti otroka'''' kot ena temeljnih človekovih pravic ne obstaja

torek, 14.2.2012
14.2.2012, Ljubljana | Član Usmerjevalnega odbora za bioetiko pri Svetu Evrope in član Komisije RS za medicinsko etiko akademik prof. dr. Jože Trontelj ob razpravi o družinskem zakoniku pravi, da moramo imeti pred očmi predvsem najboljši interes otroka. Ta poudarek je bil tudi glavni odziv Usmerjevalnega odbora na predlog dokumenta o svobodni izbiri v zadevah spolnosti in reprodukcije, katerega osnutek je izdal Odbor za enakosti med spoloma Sveta Evrope. Določila o izenačitvi istospolnih skupnosti s heteroseksualnimi glede pravic do posvojitve in tudi oploditve z biomedicinsko pomočjo je takrat Usmerjevalni odbor za bioetiko zavrnil, je spomnil dr. Trontelj....
Foto: 24kul.si