Kultivirajmo šolski kurikulum!

petek, 17.2.2012
17.2.2012, Ljubljana | Šole, ki kulturi in umetnosti namenjajo več prostora, dosegajo najboljše rezultate tudi v testih mednarodne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti PISA. Kako pa sta umetnost in kultura zastopani v programu slovenske devetletke?
Vir: Pogledi.si | Foto: Dejan Javornik/dokumentacija Dela