Kucler Dolinarjeva: Ljubljana ne more dovoliti odseljevanja mladih družin

sreda, 21.3.2012
21.3.2012, Ljubljana | Državni stanovanjski sklad bi moral odkupiti del stanovanj, ki bodo prišla na trg. V sodelovanju z mestnim stanovanjskim skladom pa bi se z odkupom že zgrajenih stanovanj vzpostavil fond stanovanj, . . .