Mojca Kucler Dolinar: Naš program je jasen in na prvo mesto postavlja prebivalca Ljubljane

četrtek, 13.9.2018

Pisali smo že, da se v Mestnem odboru NSi Ljubljana intenzivno pripravljajo na lokalne volitve. Odprli so kandidacijske postopke in povabili člane h kandidiranju. 

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je na vprašanje novinarke časopisne hiše spregovorila o programskih izhodiščih NSi Ljubljana, ki na prvo mesto postavljajo prebivalca Ljubljane.

 »Naš program že vsa leta na prvo mesto postavlja prebivalca Ljubljane.  Ljubljana na Mercerjevi lestvici, ki ocenjuje kakovost življenja v mestih, še vedno zaostaja za najboljšimi. Prepričani smo, da so Ljubljančani v delu naših četrtnih in mestnih svetnikov prepoznali "glas ljudstva", še posebej na tistih območjih, ki so s strani aktualnega vodstva ostajala zapostavljena,« je poudarila Kucler Dolinarjeva.

Spomnila je, da so programska izhodišča programa NSi Ljubljana jasna, saj so jih zagovarjali že v tem mandatu. Po njenih besedah je manjkajoča kanalizacijska infrastruktura še vedno rak rana.  »Samo nekaj kilometrov iz mestnega centra so lokalne ceste v slabem stanju. Ustaviti je treba nasilje nad prostorom in nad prebivalci z umeščanjem novih in novih objektov, ki zmanjšujejo zelene površine ter s tem slabšajo kakovost vsakdanjika. Po drugi strani pa nekateri že desetletje čakajo na spremembe namembnosti zemljišč, ker nimajo prijateljskih povezav z mestni urbanisti. Čistejši zrak in manj divjih odlagališč ostajajo še vedno izziv.  Izdelati je potrebno dolgoročno strategijo parkiranja za prebivalce posameznih sosesk in za tiste, ki prebivajo v centru Ljubljane. Javni prevoz še vedno ne sledi sodobnim trendom, dodatna težava je vedno več zaprtih ulic  v središču Ljubljane. Ne moremo pristati na to, da ima turist večjo težo kot nekdo, ki biva v mestu in v mestno blagajno plačuje davke in prispevke. Nerešene zemljiške zadeve med občino in zasebnimi lastniki, je potrebno rešiti pravično in hitro,« je bila odločna predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana.

V NSi Ljubljana so prepričani, da so Ljubljančani opazili njihove dosedanje aktivnosti, zato si vsekakor želijo povečati število svetnikov v četrtnih skupnostih in tudi v mestnem svetu.

Dodali so še, da Ljubljana potrebuje župana, nad katerim ne bodo viseli sumi o korupcijskih in nečastnih dejanjih, ampak bo postavil poštenje, javno korist in transparentnost pri upravljanju Ljubljane na prvo mesto.