Obkrožimo številko 2 in glasujmo za Listo kandidatov NSi Ljubljana za Mestni svet

četrtek, 25.10.2018

Mestna volilna komisija je skupaj s predstavniki list opravila žreb vrstnega reda list kandidatov za mestni svet, četrtne svete ter vrstni red na glasovnicah za županske kandidate. 

Blaž Kuhar, pooblaščeni predlagatelj liste kandidatov NSi Ljubljana, je opravil žrebanje za kandidate NSi Ljubljana. Na glasovnici za Mestni svet MOL, boste za kandidate NSi Ljubljana na lokalnih volitvah, ki bodo 18. 11. 2018, glasovali tako, da na glasovnici za MESTNI SVET MOL obkrožite številko 2. 

Volilna komisija je potrdila 132 kandidatov, ki kandidirajo na Listi NSi Ljubljana. Za Mestni svet MOL kandidira 40 kandidatov, ostali kandidati pa kandidirajo po posameznih četrteh.

Spodaj je označeno, kako voliti za Listo kandidatov NSi Ljubljana za Mestni svet MOL.