Mojca Sojar in Jožef Horvat bosta nastopila nov mandat

sreda, 12.12.2018

V ponedeljek, 17. 12. 2018, bo potekala konstituitivna seja novega sklica mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, kjer bodo potrjeni mandati mestnim svetnikom. Mojca Sojar in Jožef Horvat, izvoljena mestna svetnika NSi Ljubljana, bosta tako uradno začela svoj mandat.

Konstitutivno sejo bo skladno s Poslovnikom MOL vodil najstarejši izvoljeni mestni svetnik Marjan Sedmak. Mestnim svetnikom bodo predstavljena poročila volilne komisije, uradno bodo potrdili tudi mandate mestnim svetnikom ter imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI). Omenimo še, da je za članico KMVVI predlagana Mojca Sojar. Ker je pričakovati, da bodo izvoljene stranke, ki so zastopane v mestnem svetu MOL, predlagal več kandidatov kot je predpisanih mest, bodo sledile tajne volitve za KMVVI.  

Seja se bo zaključila s slovesno prisego župana.