Novice iz Mestne hiše

četrtek, 10.1.2019

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, se je udeležila seje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), ki se je v sredo, 9.1. 2019,  prvič sestala v novem mandatu in novi sestavi. Na dnevnem redu je bilo kar 33. točk, večina točk se je dotikala potrditev članov odborov in komisij v sestavi MOL. Mestna svetnika NSi - krščanskih demokratov ter drugi člani Mestnega odbora NSi Ljubljana bodo sodelovali v osmih odborih in komisijah.

Mojca Sojar bo poleg KMVVI še članica Komisije za mednarodne odnose in Komisije za priznanja. Jože Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, bo predsedoval Odboru za varstvo okolja. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, bo nadaljevala svoje delo v Odboru za gospodarjenje z nepremičninami. V Komisiji za poimenovanje naselij in ulic ter v Odboru za zdravstvo in socialno varstvo bo sodeloval Tomaž Čučnik. Uroš Korošec je postal član Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Člani odborov in komisije morajo biti uradno potrjeni še s strani mestnih svetnikov, in sicer na izredni seji, ki bo predvidoma v ponedeljek, 21. 1. 2019. NSi Ljubljana že sedaj čestita vsem izvoljenim članicam in članom odborov in komisij ter jim želi veliko poguma in volje pri delovanju v dobro stranke in vseh Ljubljančank in Ljubljančanov.