Mojca Sojar: Lekarna Ljubljana diskriminira zasebnike

četrtek, 18.4.2019

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, in Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, sta se udeležila aprilske seje Mestnega sveta MOL, na kateri so med drugim odločali o kandidatih za častne meščane ter nagrade in plakete glavnega mesta. Nagrado glavnega mesta je na pobudo NSi Ljubljana prejelo društvo Salezijanski mladinski center. Mestni svetniki so obravnavali tudi zaključni račun za leto 2018 ter rebalans proračuna za leto 2019.

Komisija za priznanja in nagrade MOL je mestnim svetnikom predlagala igralko Ivanko Mežan in Franca Sever - Franta, partizanskega komandanta ter nekdanjega direktorja ljubljanskega letališča, da bi postala častna meščana Ljubljane. Mojca Sojar je pojasnila, zakaj Svetniški klub NSi Ljubljana ne bo podprl partizanskega komandanta za častnega občana. »V NSi Ljubljana smo predlagali Jožeta Strgarja, ki ga ocenjujemo kot odličnega kandidati za častnega člana, ki je s svojim delom zapustil vidno sled. Gospoda Strgarja smo že velikokrat nominirali, zato menimo, da si zaslužil postati častni meščan,« je zaključila Sojarjeva.

Nagrado glavnega mesta je na pobudo NSi Ljubljana prejelo društvo Salezijanski mladinski center, nagrade so prejeli tudi: Zdenka Barbara Ban Fischinger, (odhajajoča) direktorica Živalskega vrata Ljubljana, Eda Vrtačnik Bokal, predstojnica kliničnega oddelka za reprodukcijo ljubljanske ginekološke klinike, Marjan Jernej Virant, nekdanji svetnik, Ginekološka klinika UKC.

Mojca Sojar je ob razpravi o Zaključnem računu MOL za leto 2018 izrazila zaskrbljenost, ker občina ni realizirala niti evra iz naslova prejetih sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike, čeprav je občina imela na voljo  86.893 evra. Od župana je zahtevala konkretno razlago, zakaj občina ni uspela realizirati omenjene višine sredstev, a odgovora ni prejela.

Največ časa so člani Mestnega sveta MOL namenili razpravi o rebalansu letošnjega proračuna MOL, po katerem bo prihodkov za 406 milijonov evrov (oziroma za 15 milijonov evrov manj, kot je predvideno v proračunu) in 400 milijonov evrov odhodkov, kar je za 12,4 milijona evrov manj, kot je bilo sprejeto v proračunu.

Jožefa Horvata, mestnega svetnika NSi Ljubljana, je zanimalo,  zakaj četrtnim skupnostim občina ne poveča finančnih sredstev iz naslova njihovih nalog in del. Zavzel se je za postopen dvig teh sredstev, ki bi jih četrti namenile nemotenemu delovanju lokalnih kulturnih in športnih društev, čiščenju okolja, zmanjševanju socialnih razlik preko podpore delovanja Karitasa in Rdečega križa. Horvata je še zanimalo, kdaj bo narejen projekt P+R Črnuče in kdaj bo zgrajen center za sprejem odpadkov. Ker mestni svetnik ni prejel ustreznih odgovorov župana, bo Svetniški klub NSi Ljubljana postavil ustreznim službam Mestne uprave svetniška vprašanja in pobude, s katerimi bodo spodbudili občino, naj pristopi k reševanju zgoraj omenjenih problemov.

V nadaljevanju seje je Sojarjeva pohvalila delo direktorice javnega zavoda Turizem. Poudarila je, da ne smemo dovoliti, da se slabša kakovost življenja Ljubljančanov na račun povečanega števila turistov. Opozorila je še, da se mnogi domačini celo izseljujejo iz centra mesta ali pa svoje nepremičnine oddajajo preko Airbnb-ja, kar spreminja podobo Ljubljane. Ker je bilo v poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2018 zapisano, da so v lanskem letu začeli s sistematičnim štetjem obiskovalcev muzejev, galerij je vodjo Svetniškega kluba NSi Ljubljana zanimalo, ali so k temu povabili tudi lastnike cerkva v središču mesta, ker sta vsaj dve gotovo bolj obiskane kot vsi muzeji in galerije, a tudi tega odgovora ni prejela.

Na  dnevnem redu je bil tudi predlog sklepa o mreži javne lekarniške dejavnosti v Ljubljani. V mreži lekarn je od 42 lekarn tretjina zasebnih, dve tretjini pa jih je v lasti javnega zavoda Lekarna Ljubljana. Občina načrtuje, da bo do leta 2030 delovalo 60 lekarn. Letos naj bi odprli vsaj tri nove (na Vilharjevi, NC Vič in DI Mestni log), prihodnje leto pa še dve lekarni (NC Šiška in Polje IV.).

Svetniški klub NSi Ljubljana je  predlog občine ocenil kot diskriminatoren do zasebnikov, ker Lekarna Ljubljana širi mrežo svoji lekarn izven meja občine, zato mestna svetnika NSi Ljubljana omenjenega sklepa nista podprla.