Mojca Sojar: MOL ne namerava znižati komunalni prispevek za novogradnje ljubljanskim prostovoljnim gasilskim društvom

ponedeljek, 20.5.2019

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi, je na majski seji Mestnega sveta MOL v ustnem svetniškem vprašanju opozorila, da imajo ljubljanska prostovoljna gasilska društva pogosto težave pri plačevanju komunalnega prispevka za novogradnje, dozidave in legalizacije lastnih objektov. Občino je pozvala, naj deloma ali v celoti prizna oprostitev plačila komunalnega prispevka, a je Mestna uprava MOL zavrnila njeno pobudo, čeprav nekatere druge slovenske občine omogočajo delno ali celotno oprostitev omenjenega prispevka.

V sedemnajstih četrtnih skupnosti deluje kar 35 prostovoljnih gasilskih društev (PGD), ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze Ljubljana. Večina ljubljanskih gasilskih domov, v katerih imajo prostore prostovoljna gasilska društva, je prostorsko neustreznih. 

Mojca Sojar je na seji dejala: »Na Svetniški klub NSi so se obrnila nekatera prostovoljna gasilska društva, ki so opozorila, da si prizadevajo izboljšati svoje prostorske pogoje, vendar jim je to, zaradi precej omejenih finančnih zmožnosti, otežkočeno. Imajo premajhne garaže za gasilske avtomobile, premalo prostora za shranjevanje opreme in oblačil, zato si mnoga društva odločajo za povečanje ali dograditve že obstoječih gasilskih domov.«

Ker nekaj slovenskih občin že omogoča prostovoljnim gasilskih društvom delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka pri gradnji dodatnih objektov. Sojarjeva je v ustnem svetniškem vprašanju poudarila, da bi lahko občina z relativno majhnimi vložki močno razbremenila prostovoljna gasilska društva. Ob tem je dejala: »Glede na pretekle izkušnje nekaterih ljubljanskih PDG-jev, bi znašal letni znesek oproščenih komunalnih prispevkov maksimalno 10.000 €, kar za MOL ni prav visok znesek, za gasilska društva pa to predstavlja že kar velik del sredstev, ki bi jih lahko namenila za gradnjo, saj se društva še vedno financirajo večinoma iz prostovoljnih prispevkov in donacij. Za večino investicije morajo dati vsaj petdeset odstotkov lastnih sredstev.« V nadaljevanju jo je zanimalo, ali občina razmišlja, da bi deloma ali v celoti priznala oprostitev plačila komunalnega prispevka za novogradnje, dozidave in legalizacije objektov za prostovoljna gasilska društva, ki so v splošnem javnem interesu.

V odgovoru na svetniško vprašanje so na občini odgovorili, da dovolj podpirajo ljubljanska prostovoljna gasilska društva, zato ne nameravajo spremeniti odloka, s katerim bi omogočili delno ali celotno oprostitev komunalnega prispevka.