Junijska seja Mestnega sveta MOL minila v znamenju akcijskih načrtov

ponedeljek, 17.6.2019
 
Mestni svetniki so se na junijski seji Mestnega sveta MOL posvetili predvsem akcijskim načrtom. Potrdili so akcijski načrt enakost spolov v občini za obdobje 2019 do 2022. Točko dnevnega reda pa je zaznamovala burna razprava, predvsem v delu, ki se nanaša na LGBT plus skupnost, saj je bila opozicija mnenja, da določeni ukrepi kazijo rabo slovenskega jezika.

Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, se je udeležil junijske seje Mestnega sveta MOL, na kateri so mestni svetniki odločali o ukinitvi vzgojno-varstvene družine, ki je do sedaj delovala v okviru Enote Kolezija na lokaciji Čanžekova ulica 26. Program  se s šolskim letom 2019/2020 ukinja zaradi manjšega vpisa v Vrtec Kolezija in  zaradi upokojitve nosilke tega programa.

Svetniški klub NSi Ljubljana je podprli akcijski načrt Občina po meri invalidov za obdobje 2019-2020, s katerim želijo zagotoviti stalen pretok informacij in vsebin s področja zagotavljanja enakih možnosti in krepitve socialne vključenosti oseb z oviranostmi v življenje lokalne skupnosti.

Največ časa so mestni svetniki namenili razpravi o akcijskem načrtu enakost spolov v občini za obdobje 2019 do 2022. Točko dnevnega reda je zaznamovala burna razprava, predvsem v delu, ki se nanaša na LGBT plus skupnost. Opozicija je menila, da z določenimi ukrepi želi LGBT grobo poseči pravilno uporabo slovenskega jezika, kar je po njihovem mnenju nedopustno, zato niso glasovali za omenjen dokument.

Mestni svetniki so potrdili tudi sklep o podelitvi dveh koncesijskih dejavnosti, in sicer za enega pediatra ter en program splošne oziroma družinske medicine.