Zaradi samovolje župana so lahko ogrožena življenja ljudi

četrtek, 5.12.2019

V torek, 3. 12. 2019, je potekala zadnja seja Mestnega odbora NSi Ljubljana v letu 2019. Na seji so člani odbora pregledali aktualne dogodke, med katerimi še vedno najbolj odmeva sporna gradnja kanala C-0 skozi ljubljanski vodonosnik, saj ga občina gradi brez ustreznih dovoljenj. Člani odbora so se strinjali, da so zaradi samovolje župana ogrožena življenja ljudi.

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta navzočim predstavila problematiko gradnje kanalizacije čez vodovarstveno območje ter predlagala ustrezne rešitve, ki jih želijo s predlagatelji izredne seje Mestnega sveta MOL predstaviti županu. Kljub temu, da sta Mojca Sojar in Jožef Horvat ena izmed kar trinajstih podpisnikov za sklic izredne seje ljubljanskega mestnega sveta (po Poslovniku MOL zadostuje le dvanajst podpisnikov), župan te seje ne želi sklicati. Predlagatelji bodo skladno s Poslovnikom MOL izredno sejo sklicali kar sami, in sicer predvidoma do konca tega koledarskega leta.

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je predstavila delo Odbora za ravnanje z nepremičninami, ki je kljub nasprotovanju Mojce Kucler Dolinar podprl županov predlog prodaje zemljišč, s katerim želi župan onemogočiti nujno širitev rehabilitacijskega centra Soča. Spomnimo, tovrstnemu predlogu sta nasprotovala tudi mestna svetnika NSi Ljubljana ter zahtevala umik točke iz novembrske seje Mestnega sveta MOL zaradi slabo pripravljenega gradiva ter številnih nejasnosti pri prodaji zemljišča.

Seje ljubljanskega odbora NSi se je udeležil tudi Franci Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL, ki je predstavil poročilo o smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine. Omenjeno poročilo bodo mestni svetniki obravnavali na decembrski seji Mestnega sveta MOL. Slak je opozoril na določene kršitve, ki so zapisane v poročilu ter skupaj z nadzorniki naložil občini ukrepe za odpravo nepravilnosti.  

V nadaljevanju seje so člani pregledali tudi ključne točke dnevnega reda decembrske seje Mestnega sveta MOL, kjer bodo mestni svetniki potrjevali predloga proračuna za naslednji dve leti, osnutek odloka o urejanju in oddaji zemljišč MOL za potrebe vrtičkarstva, predlog letnih programov športa za naslednja tri leta ter osnutek odloka o poimenovanju nekaterih novih ulic na območju Ljubljane.

Na predlog Mojce Sojar je potekala razprava o prihajajočem razpisu občine za podelitev naziva častnega člana ter podelitev nagrad in priznanj glavnega mesta. V ta namen so člani predlagali nekatere posameznike na območju Ljubljane, ki so v življenju pomembni nosilci sprememb in napredka. V kolikor imate tudi vi predlog za častnega meščana, posameznika ali organizacijo, ki pomembno vpliva na življenja ljudi, nam to sporočite na info@nsiljubljana.si.