V NSi Ljubljana zaskrbljeni zaradi nezadostnega števila zdravnikov v Zdravstvenem domu Ljubljana

torek, 28.1.2020

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je vodila 14. sejo ljubljanskega Mestnega odbora NSi, ki je potekala v torek, 28. januarja 2020.

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je članom odbora predstavila poročilo o delu svetniškega kluba. Poročala je, da sta Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sredi januarja obiskala Četrtno skupnost Golovec, po kateri ju je vodil Igor Pigac. Mestna svetnika bosta zadnji dan januarja obiskala Četrtno skupnost Jarše. Narejen je bil tudi osnutek obiskov po ostalih četrtnih skupnostih.

Mojca Sojar je člane odbora pozvala, naj si ogledajo portal »Trenutek v Ljubljani« in povedo svoje mnenje o  njem. Navzočim je naznanila, da mestna svetnika NSi Ljubljana še čakata na odgovor mestne uprave glede seznama prostorov in zemljišč, ki jih MOL brezplačno oddaja v najem.

Jožef Horvat je pri pregledu točk januarske seje Mestnega sveta MOL predstavil točko, ki se nanašata na Predlog poslovnega načrta Javnega podjetja Ljubljanske tržnice in parkirišča, ki predvideva povečanje prihodkov, in sicer na račun novega plačljivega parkirišča pri novem delu ljubljanskih Žal. Zaskrbljujoče je tudi, ker se manjša število branjevk in stojnic na osrednji ljubljanski tržnici. Mojca Sojar je v nadaljevanju seje odprla problematiko podeljevanja koncesij in nezadostnega števila zdravnikov v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana.

Člani odbora  niso mogli mino Plečnika in njegovega stadiona, saj se bo na seji Vlade Republike Slovenije potrjevali programi obnove in vzdrževanja nekaterih Plečnikovih del, zaradi vpisa v Unescov seznam kulturne dediščine. Žal Plečnikovega stadiona med temi deli ni, s čimer se v NSi Ljubljana niso strinjali. Razprava je potekala tudi o Križankah in težavah Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, ki naj bi izgubila svoje prostore v prostorih Križank.

Jan Bitenc, četrtni svetnik v Četrtni skupnosti Sostro, je podal pobudo, naj se poizve, kako poteka izvajanje projekta »Čisto zate«, saj v njihovi četrtni skupnosti še ni bilo predstavitve projekta. Zanimalo ga je tudi, kakšen je finančni učinek prodaje letnih vozovnic za LPP in o obeh temah se je razvil pogovor.

Ob koncu seje so se člani dotaknili tudi aktualnih dogodkov v slovenski politiki, kjer je odmeval odstop predsednika Vlade Republike Slovenije. Milan Matos je članom odbora poročal o mnenju vodstva stranke o odstopu Marjana Šarca.