Jožef Horvat dosegel ureditev nujnih vzdrževalnih del na pokopališču Mali Lipoglav

sreda, 29.1.2020

Jožef Horvat in Mojca Sojar, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta v preteklem letu obiskala nekatere četrtne skupnosti, ena zadnjih v letu 2019 je bila Četrtna skupnost Sostro.

Ob ogledu vseh krajev, ki tvorijo to četrtno skupnost, sta se mestna svetnika NSi Ljubljana pod vodstvom Milana in Silve Matos, ustavila tudi na pokopališču na Malem Lipoglavu. Krajani so jima predstavili slabo vzdrževano pokopališče, kjer so izstopala poškodovana vstopna vrata ter poškodba zidu z nosilcem vrat. Na mestna svetnika ljubljanske NSi so naslovili prošnjo, naj jim pomagamo pri ureditvi teh stvari.

Jožef Horvat je apel krajanov Malega Lipoglava posredoval Robertu Martinčiču, direktorju javnega podjetja Žale, ki je obljubil nujna vzdrževalna dela. Čez čas je podizvajalec utrdil del zidu, prebarval vratca, utrdil glavna vhodna vrata in tudi prebarval klopi ob mrliški vežici.

Ob tem dogodku je Horvat dejal: »Dobra beseda vedno pravo mesto najde. Zahvaljujemo se javnemu podjetju Žale za posluh, ki so ga namenili svetnikoma NSi Ljubljana in krajanom. Želimo si še več takega sodelovanja.«