Mestna svetnika NSi Ljubljana obiskala krajane Četrtne skupnosti Polje

torek, 25.2.2020

V torek, 25. februarja 2020, je potekalo srečanje četrtnega odbora NSi Polje, ki sta se ga udeležila tudi Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSI Ljubljana.

Blaž Kuhar, predsednik četrtnega odbora NSi Polje, je mestna svetnika popeljal skozi četrt, kjer sta si ogledala ključne projekte ter se seznanila s potrebami krajanov.

V nadaljevanju je sledilo še srečanje četrtnega odbora NSi Polje. Blaž Kuhar je v uvodu srečanja dejal, da je v četni skupnosti potrebno zgraditi še dodatnih petnajst kilometrov kanalizacijskega omrežja. » Gre sicer za manjše odseke gradnje kanalizacijske infrastrukture, kjer so težave z odkupi zemljišč. Mestna svetnika prosimo, da nam pomagata pri pospešitvi izgradnje. Hkrati si želimo, da bi na teh odsekih zgradili manjkajoče pločnike ter uredili javno razsvetljavo.«

Kuhar je poudaril, da želi občina na Cesti v Kresnice urediti kolesarske steze in pločnik, a da se zapleta z odkupi zemljišč. Predstavil je tudi pobudo, da bi poenotili omejitve hitrosti na celotni Zaloški cesti. Zavzel se je tudi za spremembo poimenovanja krajinskega parka Zajčja dobrava zgolj v park Zajčja dobrava, kar bi za posledico lahko prineslo lažje urejanje parka in nujnih vzdrževalnih del v gozdu.

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je poudarila, da Svetniški klub NSi Ljubljana aktivno sodeluje na sejah Mestnega sveta MOL ter s svojimi pripombami in predlogi trudi izboljšati življenje v Ljubljani. »V Ljubljani je veliko manjših parcel, ki so v lasti občine, ki jih občina ne potrebuje, a bi jih želeli krajani odkupiti. V NSi Ljubljana smo občino spodbudili k hitrejšemu odkupu zemljišč po zmernih cenah. Prodaja zemljišč po zmernih cenah je tudi mnenje stroke,« je dejala Sojarjeva.

V nadaljevanju je med drugim predstavila tudi delo Komisije za priznanja. »Nagrado glavnega mesta je na pobudo NSi Ljubljana v lanskem letu prejelo društvo Salezijanski mladinski center. Tudi letos smo na komisijo poslali svoje predloge s kandidati. O dobitnikih bo več znanega v začetku aprila 2020,« je zaključila vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana.

Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je predstavil prizadevanja Svetniškega kluba NSi Ljubljana proti prodaji zemljišč okoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI). Ker je župan vztrajal pri dražbi za zemljišče pri URI Soča, je na pobudo NSi Ljubljana stranka Nova Slovenija v državnem zboru zahtevala sklic nujne seje parlamentarnega odbora za zdravstvo. Horvat je predstavil svoja prizadevanja tudi na Odboru za varstvo okolja.

Sledila je razprava ter pobude mestnima svetnikoma NSi Ljubljana, ki jih bosta na naslednjih sejah Mestnega sveta MOL podala županu in pristojnim službam Mestne uprave MOL.