Življenjepis

Mojca Kucler Dolinar se je rodila 26. avgusta 1972 v Ljubljani. Po končani srednji ekonomski šoli je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1998 se je zaposlila v splošno kadrovski službi pri podjetju Mostovna d.d.. Z letom 1999 pa kot samostojna svetovalka za splošne in pravne zadeve na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ves čas pa je sodelovala pri vodenju družinskega podjetja.

Od leta 2004 je bila Mojca Kucler Dolinar poslanka v Državnem zboru RS in predsednica Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje. Bila je tudi članica parlamentarnega odbora za zdravstvo, komisije za poslovnik ter predsednica prijateljske skupine med Slovenijo, Veliko Britanijo in Severno Irsko.

Državni zbor je Mojco Kucler Dolinar imenoval za članico slovenske delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Kot predsednica parlamentarnega odbora se je intenzivno soočala s potrebo po usklajevanju različnih interesov, tako političnih kot strokovnih. Z opravljanjem iste odgovornosti je pridobivala dragocene izkušnje tudi na mednarodnem področju, zlasti znotraj Evropske unije. Ob srečanjih in povabilih različnih nacionalnih parlamentov je kot predstavnica Slovenije zastopala interese in stališča matične države.

Od leta 2006 do 2007, do imenovanja na funkcijo ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je bila svetnica Mestne občine Ljubljana.

Od rekonstrukcije Vlade RS leta 2007 do konca mandata 2008 je bila ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, v prvi polovici leta 2008, je predsedovala Svetu ministrov Evropske unije za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Sodeluje na različnih konferencah in projektih tudi s različnimi evropskimi vladnih in nevladnih institucij; z British Councilom, švicarskim centrom za demokratično kontrolo oboroženih sil DCAF, ameriško fundacijo za ekonomsko raziskovanje ATLAS, Centrom za Evropske študije pri Evropski Ljudski Stranki, nemško fundacijo Konrad Adenauer idr.

Je poročena. Tudi prostem času se ukvarja s projekti, ki podpirajo širjene narodne zavesti in identitete, če ji le dopušča čas se sprosti ob oblikovanju keramike, teku ali kolesarjenju.

Mojca Kucler Dolinar