NSi Ljubljana za hitrejše reševanja stanovanjskega problema

Anton Kranjc, mestni svetnik NSi Ljubljana, je na aprilski seji Mestnega sveta MOL župana opozoril, da je lastnik zemljišč na Drenikovem vrhu v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib zopet nelegalno razširil občinsko cesto. Od župana je zahteval, da ustrezno ukrepa. V nadaljevanju seje so mestni svetniki potrdili zaključni račun proračuna za leto 2016. Svetniki NSi Ljubljana so dali zeleno luč povečanju namenskega premoženja in kapitala javnemu stanovanjskemu skladu.

Anton Kranjc: Kako bodo odgovorni ukrepali, da se zavarujejo nezakoniti posegi v krajinskem parku? (19.4.2017)

Anton Kranjc, mestni svetnik NSi Ljubljana, bo na aprilski seji Mestnega sveta MOL postavil županu ustno svetniško vprašanje glede nezakonito zgrajene poti na Drenikovem vrhu.

Četrtni odbor NSi Bežigrad za hitrejšo obnovo Plečnikovega stadiona (17.4.2017)

Četrtni odbor NSi Bežigrad je na aprilski seji obravnaval problematiko propadajočega bežigrajskega stadiona in nedelovanja tekočih stopnic pod Plavo laguno. Seje se je udeležila tudi Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, ki je članom odbora predstavila aktivnosti Svetniškega kluba NSi Ljubljana.

Blagoslovljene velikonočne praznike (12.4.2017)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSI Ljubljana, Vam želi, da bi globoko doživeli velikonočne skrivnosti. Spodaj si preberite celotno voščilo.

NSi Ljubljana: Zgolj s soglasjem četrtne skupnosti do črpanja evropskih sredstev (11.4.2017)

V torek, 11. 4. 2017, je potekala 11. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana, ki jo je vodila Mojca Kucler Dolinar, predsednica ljubljanskega odbora NSi. Skupaj s četrtnimi svetniki NSi Ljubljana smo pregledali nabor najpomembnejših projektov, za katere želi MOL črpati evropska sredstev. Pripravili smo pripombe, ki jih bodo četrtni svetniki predstavili ob obravnavi gradiva na seji četrtnih skupnosti.

Svetniški klub NSi Ljubljana: MOL naj pojasni domnevna sporna financiranja (22.3.2017)

V ponedeljek, 27. 3. 2017, bo potekala 23. seja Mestnega sveta MOL, na kateri bo Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, zahtevala od župana, da pojasni sporno financiranje Društvu upokojencev s strani MOL.

Aktivnosti Mestnega odbora NSi Ljubljana ne pojenjajo (15.3.2017)

Četrtni svetniki NSi so poročali o neprimerni metodi predstavitve prometne politike MOL, ki je onemogočala četrtnim svetnikom, da bi predstavili svoje pripombe in predloge. Člani odbora smo se seznanili tudi z dnevnim redom marčevske seje Mestnega sveta MOL. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je predstavila predlog strokovne ekskurzije v Bruselj, ki bo potekala v mesecu maju. Ogledali si bomo evropske institucije ter se srečali z Lojzetom Peterletom, Evropskim poslancem NSi.

Minuta molka za milijone žensk, ki so bile žrtve komunističnih diktatur. (8.3.2017)

Na letošnji mednarodni dan žena je Platforma evropskega spomina in vesti pozvala k minuti molka za milijone žensk, ki so bile žrtve komunističnih diktatur. Platforma opozarja na dejstvo, da je bil komunistični režim zelo krut do žensk. Iz političnih razlogov so bile ženske obsojene na režiranih procesih, umorjene brez sojenja, ubite pri poskusih prebegov čez železno zaveso, zaprte v ječah, koncentracijskih in delavnih taboriščih, kjer jih je mnogo izginilo brez sledov. 

Mojca Kucler Dolinar na seji Nadzornega odbora MOL (22.2.2017)

V torek, 21. 2. 2017, je potekala seja Nadzornega odbora MOL, na kateri so bile prisotne tudi vodje svetniških klubov v Mestnem svetu MOL. Sejo je vodil Franci Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL in član NSi Ljubljana, ki je poudaril je, da želijo v načrt dela Nadzornega odbora MOL vključiti tudi predloge svetniških klubov. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je predstavila nekatere projekte, za katere naj se preveri smotrnost in ekonomska upravičenost porabe javnega denarja. 

Mestni odbor NSi Ljubljana gostil predsednico NSi in glavnega tajnika NSi (21.2.2017)

V torek, 21. 2. 2016, je potekala 9. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana, na kateri sta bila prisotna tudi dva posebna gosta, in sicer Ljudmila Novak, predsednica NSi, ter Robert Ilc, glavni tajnik stranke. Mojca Kucler Dolinar, predsednica ljubljanskega mestnega odbora NSi, je poudarila, da pri svojem delu ostajamo optimistični, čeprav je struktura volilnega telesa v Ljubljani izrazito levo usmerjena.

KPK še vedno odloča o spornem imenovanju dr. Marjana Sedeja v Svet UKC (13.2.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana je dne, 21. 11. 2016, poslal dopis na Komisijo za preprečevanje korupcije, v katerem smo komisijo pozvali, da ob imenovanju direktorja Lekarne Ljubljana v Svet javnega zdravstvenega zavoda UKC, ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in zakonom. Menimo, da je pri spornem imenovanju dr. Marjana Sedeja nastal konflikt interesov. Danes smo prejeli odgovor komisije, v katerem so zapisali, da našo vlogo že obravnavajo, zato nas bodo o ugotovitvah obvestili po zaključku postopka.

Odgovori MOL na vprašanja Svetniškega kluba NSi Ljubljana (2.2.2017)

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je postavila svetniško vprašanje v zvezi z zastojem vode na obnovljenem križišču Krakovskega nasipa in Krakovske ulice. Postavila je tudi vprašanje v zvezi s prenovo ceste, in sicer od zaključenega odseka Ceste Dolomitskega odreda preko nadvoza na avtocesto do meje z občino Dobrova-Polhov Gradec. Zanimalo je, kdaj MOL načrtuje prenovo omenjene ceste. Preberite si odgovore MOL na zastavljeni vprašanji.

NSi Ljubljana eidentirala kandidate za državnozborske volitve (31.1.2017)

V torek, 31. 1. 2017 je potekala 8. seja Mestnega odbora NSI Ljubljana, ki jo je vodil Jožef Horvat, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana. Člane odborov smo najprej seznanili z letnim poročilom Svetniškega kluba in Mestnega odbora NSi Ljubljana za preteklo leto. V nadaljevanju seje smo spregovorili o predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma konec leta 2017. Podprli smo predlog, da NSi nastopi s svojim kandidatom ali kandidatko. Ob koncu seje smo pregledali še načrt dela za leto 2017. 

Anton Kranjc: NSi Ljubljana je proti prikritemu izplačevanju dobička (30.1.2017)

Mestni svetniki so na 22. seji Mestnega sveta MOL obravnavali poslovni načrt javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) za leto 2017. Anton Kranjc, mestni svetnik NSi Ljubljana, je poudaril: »Poslovni načrt, ki planira izgubo, ni dober poslovni načrt. Upravičeno se lahko vprašamo, zakaj mora javno podjetje pri opravljanju gospodarskih javnih služb poslovati z izgubo. Opozarjam, da gre tukaj za prikrito izplačevanje dobička lastniku podjetja – MOL. Svetniški klub NSi Ljubljana ne podpira tovrstnega početja, zato poslovnega načrta ne bomo podprli.«

Mojca Kucler Dolinar: MOL naj s prebivalci Kozarij najde ustrezne rešitve, ki bodo dvignile kakovost življenja vsem krajanom (30.1.2017)

Mestni svetniki so na januarski seji Mestnega sveta MOL največ časa namenili razpravi o novem predlogu odloka o urejanju prometa v MOL. Svetniški klub NSi Ljubljana se je vzdržal pri glasovanju o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vrtno mesto Kozarje. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je v obrazložitvi dejala, da bi morala MOL pristopiti k celovitejši ureditvi celotnega prostorskega območja. Ob koncu je dejala: »Želim si, da bi MOL skupaj s prebivalci Kozarij našla ustrezne rešitve, ki bodo dvignile kakovost življenja vsem krajanom.«

Blagoslovljen božič in vse dobro v letu 2017 (22.12.2016)

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba  in Mestnega odbora NSi Ljubljana, Vam izreka voščilo ob prihajajočih praznikih. 

Mirko Kovač: Pred nami končno stoji kip dr. Marka Natlačena (15.12.2016)

Mirko Kovač, nekdanji dolgoletni predsednik četrtnega odbora NSi Golovec, je bil pobudnik postavitve kipa v čast dr. Marku Natlačenu. Ob 70. obletnici njegove smrti sta izšla Zbornik simpozija in knjižica Mančan - slovenski ban s podnaslovom Portret dr. Marka Natlačena, v kateri je Mirko Kovač predstavil Natlačenovo življenje. Objavljamo govor Mirka Kovača ob blagoslovitvi doprsnega kipa dr. Marka Natlačena ob cerkvi vseh Svetih na Žalah.

Mojca Kucler Dolinar: Ohranimo ničelno toleranco do vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov (10.12.2016)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, se je udeležila srečanja Nove slovenske zaveze, ki je bilo v soboto, 10. decembra 2016 ob 10. uri,  v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. V svojem govoru je poudarila problematiko odnosa do tragičnih dogodkov povojnega komunističnega nasilja, na katerega opozarja v okviru Sveta Evrope in Komisije proti nestrpnosti in rasizmu, katere članica je. Kot ljubljanska mestna svetnica si prizadevala, da bodo spominske slovesnosti, ki jih za prihodnje leto pripravlja Nova slovenska zaveza, dobile ustrezno mesto.«

7. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana (6.12.2016)

Mestni odbor NSi Ljubljana se je sestal na decembrski seji odbora, ki jo je vodil Anton Kranjc, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana. Člani odbora smo se seznanili s predlogom proračuna MOL za leti 2017 in 2018. Skupaj smo pregledali posamezne projekte po četrteh. Četrtni svetniki so opozorili, da v proračunu MOL za prihodnji dve leti še vedno niso upoštevani vsi ključni predlogi četrtnih skupnosti. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana bomo pripravili amandmaje. Z njimi želimo povečati finančna sredstva četrtnim skupnostim, da bodo lažje realizirale nujne projekte po četrteh. 

Kandidati ljubljanske NSi izvoljeni v organe NSi (1.12.2016)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana in predsednica Ženske zveze NSi, je bila neposredno izvoljena v Izvršilni odbor NSi. Kucler Dolinarjeva se je udeležila tudi prve seje Izvršilnega odbora NSi, ki je potekala v ponedeljek, 28. 11. 2016, na kateri so člani spregovorili o aktualnih političnih dogodkih v državi.

Mojca Kucler Dolinar: Zaradi konflikta interesov nasprotujemo imenovanju dr. Marjana Sedeja, direktor Lekarne Ljubljana, v Svet javnega zavoda UKC ter pozivamo KPK k ukrepanju (21.11.2016)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji novembrski seji prejela več kandidatur za nadomestnega člana v Svet javnega zdravstvenega zavoda UKC. Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je predlagal dr. Marjana Sedeja, direktorja Lekarne Ljubljana, za nadomestnega člana omenjenega javnega zavoda. To je sprožilo buren odziv in neenotnost, saj smo nekateri člani mnenja, da omenjeni kandidat ni primeren za opravljanje omenjene funkcije. V Svetniškem klubu NSi želimo ohraniti nepristransko delovanje Sveta javnega zavoda UKC, zato smo na Komisijo za preprečevanje korupcije poslali dopis, v katerim smo jo pozvali, da ob imenovanju direktorja Lekarne Ljubljana v Svet javnega zdravstvenega zavoda UKC, ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in zakonom.