Aktivnosti četrtnih svetnikov v polnem teku

Mihael Novak, predsednik četrtnega odbora Posavje, je spregovoril o aktivnosti civilne iniciative, ki nasprotuje gradnji povezovalnega kanala C-0. Jožef Horvat, predsednik četrtnega odbora NSi Črnuče, je navzoče seznanil s sklepom četrtne skupnosti, ki se ponovno izreka proti pozidavi industrijske cone v Nadgorici. Marjan Kovač, predsednik četrtnega odbora NSi Šiška, je izrazil nestrinjanje s preimenovanjem Koseške ceste v Žabjo ulico. V ta namen pripravlja tudi peticijo, ki jo bodo podpisali krajani Kosez. 

Mojca Kucler Dolinar: Zakaj občina zavlačuje z odkupi zasebnih zemljišč? (20.9.2017)

Na nas so se obrnili Ljubljančani, ki so lastniki zasebnih zemljišč, čez katere teče kategorizirana cesta, in sicer s pritožbo, da občina z odkupi zavlačuje. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, bo zahtevala pojasnila, zakaj občina zavlačuje z odkupi zemljišč. Prav tako jo bo zanimalo, kakšne postopke uporablja občina za zemljišča, ki so v zemljiški knjigi vknjižena na MOL, v naravi pa predstavljajo pripadajoča zemljišča k zasebnim nepremičninam.

Svetniški klub NSi Ljubljana vložil amandma proti Džamijski ulici (13.9.2017)

V Svetniškem klubu NSi menimo, da bi se morali glede poimenovanja omenjene ulice poenotiti in najti široko javno podporo, zato z amandmajem predlagamo črtanje omenjene ulice iz predloga Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana ter ponovno obravnavo na Komisiji za poimenovanje naselij in ulic, ki naj z novim  predlogom imena ulice doseže široko javno podporo.

Ferdreng – nepoznano žensko delovno taborišče na Kočevskem (10.9.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana in Ženska zveza NSi sta organizirala slovesnost v spomin na trpljenje slovenskih žena in deklet v nekdanjem prisilnem taborišču v Ferdrengu (Podlesje) na zaprtem območju Kočevja. Dogodka se je udeležila tudi Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana in predsednica Ženske zveze NSi, ter Lidija Drobnič, nekdanja taboriščnica.

Znana sta datum in lokacija Kongresa NSi (7.9.2017)

Člani Sveta NSi smo na zadnji seji sveta stranke potrdili datum in lokacijo Kongresa NSi, ki bo v soboto, 30. 9. 2017, in sicer v Slovenski Bistrici. Mestni odbor NSi Ljubljana bo v ta namen organiziral brezplačni avtobusni prevoz. Odhod avtobusa bo izpred hale Tivoli, točno uro odhoda bomo še sporočili. Prijave za brezplačni avtobusni prevoz zbiramo preko elektronske pošte na info@nsiljubljana.si ali preko mobitela na 030 644 100 (Igor Pigac).

Soglasno smo potrdili kandidaturo Ljudmile Novak za predsednico države (5.9.2017)

Člani Mestnega odbora NSi Ljubljana, ki imamo na seji Sveta NSi glasovalno pravico, smo odločali o kandidaturi Ljudmile Novak za predsednico države. Člani Sveta NSi smo soglasno potrdil njeno kandidaturo.

Poklonili smo se dr. Andreju Bajuku, ustanovitelju NSi (16.8.2017)

Mineva šest let odkar je v 68. letu starosti umrl dr. Andrej Bajuk, prvi predsednik Nove Slovenije, nekdanji predsednik vlade in finančni minister.  S sveto mašo, na kateri so bili prisotni poleg vodstva stranke tudi člani Mestnega odbora NSi Ljubljana, smo se poklonili dr. Bajuku, ki je v slovenski politiki zapustil neizbrisen pečat.

Mojca Kucler Dolinar na srebrnem jubileju Izseljenskega društva Slovenija v svetu (1.7.2017)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, se je udeležila srebrnega jubileja Izseljenskega društva Slovenija v svetu, ki smo ga slavnostno obeležili v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Dogodek se je začel s sveto mašo za Slovence doma in po svetu, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore skupaj z izseljenskimi duhovniki. Sledili so pozdravi ter okrogla miza ob 25-letnici društva. .

Predpočitniška seja MO NSi Ljubljana nič kaj počitniška (28.6.2017)

Na seji ljubljanskega odbora NSi smo pričeli z evidentiranjem kandidatov za lokalne volitve. Sprejeli smo sklep, da bomo imeli županskega kandidata, ki bo prihajal iz vrst NSi.

NSi Ljubljana na Komisijo za poimenovanje ulice podali pripombe na Džamijsko ulico (28.6.2017)

V javni razpravi je bil osnutek Odloka o določitvi imen ulic, parkov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana. V Svetniškem klubu NSi se nismo strinjali s poimenovanjem Džamijske ulice, zato smo na komisijo poslali pripombe, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.

NSi Ljubljana: Plečnik si zasluži dobiti poimenovanje po eni izmed pomembnejših ulic (27.6.2017)

Mestni svetniki NSi nismo podprli predloga o preimenovanju Kolezijske ceste v Plečnikovo ulico, saj menimo, da si Plečnik zasluži poimenovanje po bolj pomembni cesti ali ulici. Podprli smo predlog, da se Barjanska cesta, ki je ena izmed ljubljanskih vpadnic, poimenuje po največjem našem arhitektu.

NSi Ljubljana: Proti poimenovanju Džamijske ulice (22.6.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana je prejel vrsto klicev in pisnih pobud proti poimenovanju Džamijske ulice. V NSi Ljubljana pozivamo vse, ki podpirate naše stališče o neustreznem poimenovanju Džamijske ulice, da  svoje opredelitve pošljete do srede, 28. junija 2017, na Komisijo za poimenovanje naselij in ulic.

NSi Ljubljana: Koncert ali poziv k totalitarnemu nasilju? (22.6.2017)

V NSi Ljubljani menimo, da je poimenovanje koncerta Svetlane Makarovič z gosti, ki nosi naslov »Nosil bom rdečo zvezdo«, skrajno neprimerno. Poveličevanje totalitarnih simbolov je v samostojni in demokratični Sloveniji po vsem, kar je narod zaradi njih pretrpel, sprevrženo dejanje.

NSi Ljubljana: Vse najboljše, Slovenija (21.6.2017)

Osamosvojitev Slovenije je bil izjemen dosežek. Manj smo lahko zadovoljni s stanjem v državi po 26 letih. Kljub temu krščanski demokrati ostajamo optimistični. Ne bodimo sramežljivi in tudi navzven pokažimo, da smo Slovenci. Ponosno izobesimo našo Slovensko zastavo in zapojmo Slovensko himno.

NSi Ljubljana na taboru NSi (18.6.2017)

Člani NSi Ljubljana smo se udeležili tradicionalnega tabor NSi, ki je potekal v Žireh. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je na avtobusu navzočim predstavila delo ljubljanskega mestnega odbora NSi. Osrednji del programa je bil na taboru namenjen nagovoru Ljudmile Novak, predsednice NSi, ki je pozvala k graditvi normalne Slovenije in se zavzela za več optimizma.

Mojca Sojar: Proti nagradam za slabe poslovne rezultate (7.6.2017)

Mojca Sojar, mestna svetnica NSi, je vodila junijsko sejo Mestnega odbora NSi Ljubljana, na kateri je predstavila predlog Celostne prometne strategije MOL. Člani odbora smo se seznanili s slabimi rezultati direktorjev nekaterih javnih zavodov MOL iz naslova njihovih tržnih dejavnosti. Sojarjeva je ob koncu seje povabila navzoče na tabor NSi, ki bo naslednjo nedeljo v Žireh.

Mestni svetniki NSi Ljubljana kritični do strategije razvoja kulture in razglasitve Tobačne tovarne za kulturni spomenik lokalnega pomena (22.5.2017)

Mestni svetniki so na seji največ časa namenili  poročilu o izvajanju strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za leto 2016 ter predlogu Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. Mojca Sojar, mestna svetnica NSi Ljubljana, je bila kritična do finančnega poročila Festivala Ljubljana, ki ima v letu 2016 zgolj štirideset odstotni delež lastnih prihodkov, kar je najnižji delež v zadnjih petih letih. Brez finančne pomoči občine bi Festival Ljubljana potonil v rdečih številkah.

Zaradi pobud Svetniškega kluba NSi Ljubljana bo kmalu stekla obnova tekočih stopnic v podhodu Plave lagune (22.5.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana je s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet  prejel odgovor na svetniško pobudo Mojce Kucler Dolinar, vodje Svetniškega kluba NSi Ljubljana, glede nedelovanja tekočih stopnic v podhodu Plave lagune. V nadaljevanju objavljamo odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

NSi Ljubljana na strokovni ekskurziji napolnjena z evropskim duhom (18.5.2017)

Člani NSi Ljubljana smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v Bruselj, Luksemburg in Strasbourg. Na poti smo spoznali evropske institucije in delo evropskih poslancev. Srečali smo se tudi z Lojzetom Peterletom, poslancem v Evropskem parlamentu, ki nam orisal svoje delo. Več o strokovni ekskurziji si preberite v spodnjem članku, kjer si lahko ogledate tudi foto galerijo.

Obnovite Plečnikov stadion in ohranite kulturno dediščino (10.5.2017)

V ponedeljek je potekal Zbor članov četrtnega odbora NSi Bežigrad. Osrednja točka pogovorov je bila obnova Plečnikovega stadiona. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana je navzočim članom predstavila aktivnosti Svetniškega kluba NSi Ljubljana, ki si že od samega začetka prizadeva za obnovitev bežigrajskega stadiona in ohranitev celotne Plečnikove stvaritve. Sprejet sklep, da bosta Karolina Korenčan in Vilijem Sindičič, četrtna svetnika NSi v Četrtni skupnosti Bežigrad, na seji četrtne skupnosti predstavila določene rešitve, s katerimi bi lahko pospešili obnovo stadiona in v večji meri ohranili Plečnikovo zapuščino.

NSi Ljubljana za hitrejše reševanja stanovanjskega problema (24.4.2017)

Anton Kranjc, mestni svetnik NSi Ljubljana, je na aprilski seji Mestnega sveta MOL župana opozoril, da je lastnik zemljišč na Drenikovem vrhu v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib zopet nelegalno razširil občinsko cesto. Od župana je zahteval, da ustrezno ukrepa. V nadaljevanju seje so mestni svetniki potrdili zaključni račun proračuna za leto 2016. Svetniki NSi Ljubljana so dali zeleno luč povečanju namenskega premoženja in kapitala javnemu stanovanjskemu skladu.