Mojca Kucler Dolinar predlagala povečanje financiranja projektov za potrebe četrtnih skupnosti

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo na začetku oktobrske seje Mestnega sveta MOL predlagali županu umik točke dnevnega o trgovinskih sporazumih. Največ časa so mestni svetniki posvetili osnutkoma proračunov za leti 2017 in 2018. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo bili kritični do predlaganih osnutkov, ker župan v osnutka ni vključil ključnih projektov, ki so jih za izboljšanje kakovosti življenja predlagale četrtne skupnosti. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je županu predlagala, naj MOL nameni 1 % finančnih sredstev iz proračuna MOL za leti 2017 in 2018 za projekte, ki jih želijo udejanjiti četrtne skupnosti. Njena predlagana pobuda je naletela na dober odziv mestnih svetnikov. 

Svetniški klub NSi predlaga umik točke o trgovinskih sporazumih (24.10.2016)

V Svetniškem klubu NSi menimo, da bi bil sklep, da postane Ljubljana območje brez trgovinskih sporazumov brez pravne veljave in ničen, zato predlagamo umik točke iz dnevnega reda današnje seje MS MOL.

NSi Ljubljana: Župan je slabo realiziral projekte, zato je polletna realizacija proračuna MOL zelo nizka (26.9.2016)

V ponedeljek, 26. 9. 2016, je potekala 18. seja Mestnega sveta MOL, ki  so jo zaznamovali zapleti v zvezi z razveljavitvijo enega dela občinskega prostorskega načrta OPPN, za katerega je država ugotovila, da ga je MOL izpeljala nezakonito in neustavno. V nadaljevanju seje so mestni svetniki sprejeli polletno poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2016 ter nekaj novih prostorskih aktov, s katerimi bi lahko v Ljubljani pridobili več sto novih stanovanj.

Mojca Kucler Dolinar: NSi Ljubljana gre po poti pravičnosti in resnice (18.9.2016)

V nedeljo, 18. 9. 2016 je potekal tradicionalni piknik NSi Ljubljana, ki so se ga udeležili člani in simpatizerji stranke. Vabilu se je odzvala tudi Iva Dimic, poslanka NSi v Državnem zboru Republike Slovenije. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je v govoru poudarila:: "Mestni svetniki NSi Ljubljana ostajamo na začrtani poti, ki je pot pravičnosti in resnice. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana imamo enotna stališča. Ostajamo kritični tam, kjer je to potrebno."

Ženska zveza NSi na slovesnosti v Ferdrengu (10.9.2016)

Ženska zveza NSi je organizirala slovesnost v Podlesju pri Kočevju (Ferdreng), kjer je bilo po drugi svetovni vojni devet mesecev žensko taborišče za prisilno delo. V letu 1949 je bilo v tem taborišču zaprtih okoli 800 mater ter žensk vseh starosti in poklicev. Večinoma je šlo za politične zapornice, ki so jim očitali sodelovanje ali stik z ljudmi iz zahodnih držav, ki niso bile po meri tedanjega komunističnega režima.

5. obletnica smrti dr. Andreja Bajuka (16.8.2016)

Pred natanko petimi leti, 16. avgusta 2011, je umrl dr. Andrej Bajuk, ustanovitelj Nove Slovenije. Bil je nekdanji predsednik vlade, finančni minister in prvi predsednik Nove Slovenije. V NSi Ljubljana se ga spominjamo kot velikega moža in humanista, ki je zvesto sledil krščanskim vrednotam. Dr. Bajuk je z ustanovitvijo NSi bistveno prispeval k ohranitvi in širjenju krščanske demokracije v Sloveniji. Leta 2005 ga je revija The Banker razglasila za finančnega ministra leta v EU. V času njegovega ministrovanja pa smo v Sloveniji prevzeli tudi evro.

4. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana (5.7.2016)

V torek, 5. 7. 2016, je potekala zadnja predpočitniška seja Mestnega odbora NSi Ljubljana. Člani odbora so največ časa namenili razpravi o aktualnih političnih dogodkih.  Ob koncu seje smo se dogovorili o vsebinah za izobraževanje četrtnih svetnikov NSi Ljubljana. Prav tako smo določili datum tradicionalnega srečanja (piknika) članov, prijateljev in simpatizerjev NSi Ljubljana, ki bo v nedeljo, 18. 9. 2016, na kopališču Ilirija.

17. seja Mestnega sveta MOL (28.6.2016)

Svetniki so soglasno potrdili spremembe odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in tako uvedli možnost prevoza na klic, ki ga bo izvajal LPP. Na dnevnem redu je bil predlog Akcijskega načrta »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2018. Svetniki NSi Ljubljana so menili, da je akcijski načrt dobro zastavljen, saj poskuša zajeti večino tistih skupin in ljudi, ki jim lokalna skupnost lahko nudi to enakost. Mojca Sojar, mestna svetnica NSi je poudarila, da si v Svetniškem klubu NSi Ljubljana želimo, da bo izraz enakost pomenil enakovrednost in enakopravnost žensk in moških na vseh področjih delovanja in ustvarjanja.

Slovenija, vse najboljše! (22.6.2016)

Svetniški klub NSi Ljubljana čestita vsem Slovenkam in Slovencem ob dnevu državnosti. Naj Bog blagoslavlja naša prizadevanja, da bomo sposobni v duhu skupnega dobrega odločati tako znotraj naše Nove Slovenije, kot tudi Slovenije.

Piknik četrtnega odbora NSi Črnuče minil v znamenju 25. obletnice samostojnosti Slovenije (19.6.2016)

V nedeljo, 19. 6. 2016, je na Črnučah potekal tradicionalni piknik četrtnega odbora NSi Črnuče v organizaciji Mestnega odbora NSi Ljubljana. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je poudarila, da je Evropska komisija pod drobnogled vzela župana Jankovića, ki naj bi podelil 35 milijonov evrov nedovoljene državne pomoči javnemu podjetju Lekarna Ljubljana. Po besedah Kucler Dolinarjeve bi morala Lekarna Ljubljana tekmovati skupaj z drugimi lekarnami pod enakimi pogoji, in sicer s ceno in kvalitetnimi storitvami, kar se v naši občini ne dogaja. Lojze Peterle, poslanec v Evropskem parlamentu, je v svojem govoru spregovoril o ključni vlogi takratnih Krščanskih demokratov pri osamosvojitvi Slovenije.

NSi Ljubljana na taboru NSi (12.6.2016)

V nedeljo, 12. 6. 2016, je v Vojniku potekal tradicionalni tabor NSi. Mestni odbor NSi Ljubljana je v ta namen organiziral brezplačni avtobusni prevoz. Tabora se je udeležilo preko 3000 članov in simpatizerjev NSi ter tujih in domačih gostov iz cele Slovenije. Ljudmila Novak, predsednica NSi, je v govoru opozorila, da Slovenija danes potrebuje več složnosti ter kredibilne in verodostojne voditelje, ki bodo znali ljudi pripraviti k sodelovanju.

NSi Ljubljana: Zaščitimo naše družine in oddajmo glas podpore evropski pobudi Mama, oče in otroci (2.6.2016)

Namen Evropske državljanske pobude Mama, oče in otroci je zaščititi zakonsko zvezo in družino. Mojca Magdič Belcl, ki koordinira kampanjo podpore peticiji v Sloveniji, si želi, da bi se znotraj vseh evropskih dokumentov uveljavila ena definicija zakonske zveze, to je trajna in zvesta zveza med moškim in žensko, ter da družina pomeni odnose med očetom, mamo in otroki, torej je skupnost očeta, mame in otrok. NSi Ljubljana Vas spodbuja, da oddate svoj glas podpore, da skupaj zaščitimo vrednote družine. Podporo lahko oddate na spodnji povezavi.

http://www.mumdadandkids.eu/si


16. seja Mestnega sveta MOL (23.5.2016)

Mojca Kucler Dolinar, vodja svetniškega kluba NSi Ljubljana,  je v sklopu poročila o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2015 predstavnika Mestnega redarstva povprašala o kontrolorjih, ki namesto redarjev opravljajo nadzor nad spoštovanjem plačila parkirnine. V nadaljevanju razprave je opozorila tudi na številne vlome in tatvine, ki so se v zadnjem času zgodili na območju strogega centra Ljubljane. Pristojne organe je pozvala, da so pogosteje prisotni na lokacijah Mestnega trga, Starega trga in Gornjega trga. Kljub nasprotovanju večine opozicije in celo nekaterih svetnikov pozicije, so mestni svetniki na majski seji Mestnega sveta MOL po hitrem postopku vseeno potrdili, da bo Snaga dobila koncesijo za upravljanje krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib brez predhodnega javnega razpisa.

3. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana (17.5.2016)

V torek, 17. 5. 2016, je potekala 3. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana, na kateri so člani podali pripombe in predloge za majsko sejo Mestnega sveta MOL ter se seznanili s prihajajočimi volitvami v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Svetniški klub NSi Ljubljana zahteva popravek županovih neresničnih trditev (12.5.2016)

Na podlagi Zakona o medijih zahtevamo v Svetniškem klubu NSi Ljubljana, da odgovorni urednik Miran Lesjak objavi popravek prispevka z naslovom  »Intervju z Zoranom Jankovićem: Kam pa hodijo Ljubljančani? V center! Prej so hodili na Bled ali v Portorož.«, ki je bil objavljen dne 7. 5. 2016 v mediju Dnevnik.  V objavljenem prispevku so bile navedene neresnične in zavajajoče trditve, da smo svetniki Svetniškega kluba NSi Ljubljana pobegnili s seje Mestnega sveta MOL, in da smo predlagali, da se migrantom ne dovoli vstopa v Ljubljano. Glede na navedeno zahtevamo, da se objavi spodnji popravek. 

 

Cerar napovedal spoštovanje sodbe v katoliški šoli (21.4.2016)

Anton Kokalj, nekdanji poslanec NSi, je skupaj še z nekaterimi starši, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo Alojzija Šuštarja, vložil na Ustavno sodišče tožbo, ker jim država ne financira brezplačnega javnega šolstva na zasebni katoliški šoli.  Konec leta so dobili spor na Ustavnem sodišču. Po sodbi bi morali poslanci do januarja letos že odpraviti diskriminacijo pri financiranju te in še dveh zasebnih osnovnih šol v državi. V NSi Ljubljana smo podprli prizadevanja Kokalja, ki se je javno izpostavil, zato  smo v NSi Ljubljana organizirali srečanje Poslanske skupine NSi z  direktorjem Zavoda svetega Stanislava. Poslanci NSi so nato posredovali zahteve predsedniku Vlade. Cerar, ki  je včeraj obiskal katoliški zavod, je opozoril, da je ministrica za izobraževanje Maja Makoveč Brenčič že pripravila popravek ureditve, zato bodo zasebnim šolam omogočili stoodstotno financiranje.

Četrtni svetniki NSi bodo organizirali srečanja s krajani (21.4.2016)

Svetniški klub NSi Ljubljana je vložil pobudo na Službo za lokalno samoupravo MOL, da bi ta omogočila četrtnim svetnikom NSi brezplačno uporabo sejnih prostorov v četrtnih skupnostih, in sicer za potrebe srečanja s krajani. Danes so nam iz Službe za lokalno samoupravo MOL odgovorili, da  nimajo zadržkov za uporabo prostorov. Sporočamo Vam, da bodo četrtni svetniki NSi pripravili mesečna srečanja s krajani, zato se srečanj zagotovo udeležite.

NSi Ljubljana: Glasilo Ljubljana naj korektno poroča o delovanju svetnikov NSi Ljubljana (18.4.2016)

Mestni svetniki so na aprilski seji Mestnega sveta MOL odločali o podelitvi naziva častni meščan. Soglasno so potrdili imenovanje ilustratorki Jelki Reichman, pri pesniku Cirilu Zlobcu pa je bilo manj enotnosti. Mestni svet je obravnaval zaključni račun MOL za leto 2015. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je zahtevala, da se v gradivo zaključnih računov zapiše seznam največjih dolžnikov in upnikov. Ob tem je še dodala: »Črna pika župana so še vedno  prihodkih od prodaje zemljišč. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo naredili analizo, v kateri smo ugotovili, da smo bili svetniki NSi Ljubljana v lanskem letu v povprečju omenjeni dvakrat na številko glasila Ljubljana, župan pa kar štirinajstkrat, zato apeliramo na Uredniški odbor glasila Ljubljana, da se v letu 2016 korektno poroča o delovanju svetnikov NSi Ljubljana.«

Seja četrtnega odbora NSi Sostro (13.4.2016)

V sredo, 13. 4. 2016, je potekala seja četrtnega odbora NSi Sostro. Seje se je udeležila tudi Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, Mojca Sojar, četrtna svetnica NSi v MOL, in Iva Dimic, poslanka NSi v Državnem zboru Republike Slovenije. Namen srečanja je bila oživitev dela četrtnega odbora NSi Sostro.

Mojca Kucler Dolinar je nagovorila zbrane na občnem zboru Nove slovenske zaveze (9.4.2016)

V soboto, 9. 4. 2016, je imela Nova slovenska zaveza  (NSZ) svoj 25. občni zbor. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je zaradi neodložljivih obveznosti posredovala svoj pisni nagovor zbranim na občnem zboru NSZ. Čestitala jim je za obletnico ter se jim zahvalila za njihova prizadevanja, da bi slovenski narod spoznal in sprejel resnico o svoji polpretekli zgodovini.

Obisk Poslanske skupine NSi v Ljubljani (4.4.2016)

V ponedeljek, 4. 4. 2016, je Poslanska skupina NSi obiskala Ljubljano.  Namen obiskov je pogovor vodstva NSi s podjetniki, obrtniki in prebivalci. Eden najpomembnejših ciljev obiska je tudi pogovor s člani in simpatizerji NSi.