3. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana

V torek, 17. 5. 2016, je potekala 3. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana, na kateri so člani podali pripombe in predloge za majsko sejo Mestnega sveta MOL ter se seznanili s prihajajočimi volitvami v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Svetniški klub NSi Ljubljana zahteva popravek županovih neresničnih trditev (12.5.2016)

Na podlagi Zakona o medijih zahtevamo v Svetniškem klubu NSi Ljubljana, da odgovorni urednik Miran Lesjak objavi popravek prispevka z naslovom  »Intervju z Zoranom Jankovićem: Kam pa hodijo Ljubljančani? V center! Prej so hodili na Bled ali v Portorož.«, ki je bil objavljen dne 7. 5. 2016 v mediju Dnevnik.  V objavljenem prispevku so bile navedene neresnične in zavajajoče trditve, da smo svetniki Svetniškega kluba NSi Ljubljana pobegnili s seje Mestnega sveta MOL, in da smo predlagali, da se migrantom ne dovoli vstopa v Ljubljano. Glede na navedeno zahtevamo, da se objavi spodnji popravek. 

 

Cerar napovedal spoštovanje sodbe v katoliški šoli (21.4.2016)

Anton Kokalj, nekdanji poslanec NSi, je skupaj še z nekaterimi starši, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo Alojzija Šuštarja, vložil na Ustavno sodišče tožbo, ker jim država ne financira brezplačnega javnega šolstva na zasebni katoliški šoli.  Konec leta so dobili spor na Ustavnem sodišču. Po sodbi bi morali poslanci do januarja letos že odpraviti diskriminacijo pri financiranju te in še dveh zasebnih osnovnih šol v državi. V NSi Ljubljana smo podprli prizadevanja Kokalja, ki se je javno izpostavil, zato  smo v NSi Ljubljana organizirali srečanje Poslanske skupine NSi z  direktorjem Zavoda svetega Stanislava. Poslanci NSi so nato posredovali zahteve predsedniku Vlade. Cerar, ki  je včeraj obiskal katoliški zavod, je opozoril, da je ministrica za izobraževanje Maja Makoveč Brenčič že pripravila popravek ureditve, zato bodo zasebnim šolam omogočili stoodstotno financiranje.

Četrtni svetniki NSi bodo organizirali srečanja s krajani (21.4.2016)

Svetniški klub NSi Ljubljana je vložil pobudo na Službo za lokalno samoupravo MOL, da bi ta omogočila četrtnim svetnikom NSi brezplačno uporabo sejnih prostorov v četrtnih skupnostih, in sicer za potrebe srečanja s krajani. Danes so nam iz Službe za lokalno samoupravo MOL odgovorili, da  nimajo zadržkov za uporabo prostorov. Sporočamo Vam, da bodo četrtni svetniki NSi pripravili mesečna srečanja s krajani, zato se srečanj zagotovo udeležite.

NSi Ljubljana: Glasilo Ljubljana naj korektno poroča o delovanju svetnikov NSi Ljubljana (18.4.2016)

Mestni svetniki so na aprilski seji Mestnega sveta MOL odločali o podelitvi naziva častni meščan. Soglasno so potrdili imenovanje ilustratorki Jelki Reichman, pri pesniku Cirilu Zlobcu pa je bilo manj enotnosti. Mestni svet je obravnaval zaključni račun MOL za leto 2015. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je zahtevala, da se v gradivo zaključnih računov zapiše seznam največjih dolžnikov in upnikov. Ob tem je še dodala: »Črna pika župana so še vedno  prihodkih od prodaje zemljišč. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo naredili analizo, v kateri smo ugotovili, da smo bili svetniki NSi Ljubljana v lanskem letu v povprečju omenjeni dvakrat na številko glasila Ljubljana, župan pa kar štirinajstkrat, zato apeliramo na Uredniški odbor glasila Ljubljana, da se v letu 2016 korektno poroča o delovanju svetnikov NSi Ljubljana.«

Seja četrtnega odbora NSi Sostro (13.4.2016)

V sredo, 13. 4. 2016, je potekala seja četrtnega odbora NSi Sostro. Seje se je udeležila tudi Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, Mojca Sojar, četrtna svetnica NSi v MOL, in Iva Dimic, poslanka NSi v Državnem zboru Republike Slovenije. Namen srečanja je bila oživitev dela četrtnega odbora NSi Sostro.

Mojca Kucler Dolinar je nagovorila zbrane na občnem zboru Nove slovenske zaveze (9.4.2016)

V soboto, 9. 4. 2016, je imela Nova slovenska zaveza  (NSZ) svoj 25. občni zbor. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je zaradi neodložljivih obveznosti posredovala svoj pisni nagovor zbranim na občnem zboru NSZ. Čestitala jim je za obletnico ter se jim zahvalila za njihova prizadevanja, da bi slovenski narod spoznal in sprejel resnico o svoji polpretekli zgodovini.

Obisk Poslanske skupine NSi v Ljubljani (4.4.2016)

V ponedeljek, 4. 4. 2016, je Poslanska skupina NSi obiskala Ljubljano.  Namen obiskov je pogovor vodstva NSi s podjetniki, obrtniki in prebivalci. Eden najpomembnejših ciljev obiska je tudi pogovor s člani in simpatizerji NSi.

2. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana (29.3.2016)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je navzočim sporočila žalostno vest, da je umrla prof. dr. Marija Bevčar Bernik. Člani odbora smo njen spomin počastil z minuto molka in molitvijo. Ljubljanski odbor NSi se je seznanil tudi s prihajajočim obiskom Poslanske skupine NSi v Ljubljani, ki bo potekal v ponedeljek, 4. 4. 2016. Za ta namen smo pripravili in uskladili terminski plan obiska Poslanske skupine NSi, ki bo med drugim obiskala podjetnike, obrtnike in zasebne šole. Ob koncu seje smo se dotaknili tudi prihajajoče 15. seje Mestnega sveta MOL in bližajočih se volitev v Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije.


14. seja Mestnega sveta MOL (21.3.2016)

V ponedeljek, 21. 3. 2016, je potekala 14. seja Mestnega sveta MOL. Tokratno sejo je najbolj zaznamovala zadnja točka dnevnega reda, ki so jo pripravili v Svetniškem klubu NSi Ljubljana. Od župana Jankovića smo pričakovali jasna stališča glede nastanitve migrantov v Ljubljani, prejeli pa smo zgolj žaljivke in nastrpne napade, zato smo sejo obstruirali.

Izjava za javnost Odbora za zdravje MOL o gradivu Svetniškega kluba NSi glede nastanitvene problematike migrantov v Ljubljani (10.3.2016)

V sredo, 9. marca 2106, je potekala seja Odbora za zdravje in socialno varstvo pri Mestnem svetu MOL. Sejo je predsednica Mojca Škrinjar, članica svetniške skupine SDS,  sklicala v zvezi s predlagano 19. točko dnevnega reda seje Mestnega sveta MOL, ki predvideva predstavitev županovega stališča o begunski problematiki v Ljubljani. Točko je predlagala svetniška skupina  NSi. Gostja Mojca Kucler Dolinar, članica svetniške skupine NSi, je poudarila pomen obveščenosti javnosti ter pomen dobrega delovanja zdravstvenega sistema, nujno zavedanje, da  begunci niso enoznačni, kar zadeva  državo in kulturo izvora. Izpostavila je potrebo celostne skrbi za begunce in hkrati za občane, za njihovo varnost in zdravje.

NSi Ljubljana je Odboru za zdravje MOL predstavila gradivo o problematiki nastanitve migrantov v Ljubljani (9.3.2016)

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je Odboru za zdravje MOL predstavila gradivo Svetniškega kluba NSi Ljubljana, s katerim želimo, da se Mestni svet MOL seznani s problematiko nastanitve migrantov v Ljubljani. Odbor se je strinjal, da je bilo v javnosti premalo konkretnih informacij o načrtih za nastanitev migrantov v Ljubljani ali pa so bile le-te prepozno posredovane. Odbor je soglasno sprejeli sklep, da naj MOL preko glasila Ljubljana in spletne strani MOL bolje informira ljudi glede konkretnih načrtov za nastanitev migrantov v glavnem mestu.

Seja četrtnega odbora NSi Polje (7.3.2016)

V ponedeljek, 7. 3. 2016, je potekala seja četrtnega odbora NSi Polje. Na seji so bili prisotni tudi: Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in Svetniškega kluba NSi Ljubljana, Mojca Sojar, mestna svetnica NSi Ljubljana, in Jožef Horvat, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana.

NSi Ljubljana: Naloga župana Jankovića je, da informira in zavaruje avtohtone prebivalce Ljubljane (24.2.2016)

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v zvezi z nastanitvijo migrantov v Ljubljani. V ta namen smo vložili zahtevo za umestitev točke dnevnega reda na sejo Mestnega sveta MOL, saj želimo opraviti razpravo na temo problematike nastanitve migrantov v Ljubljani. Od župana Jankovića pričakujemo, da bo Mestnemu svetu predstavil stališča in ukrepe, ki jih je sprejel skupaj z Mestno upravo MOL glede omenjene problematike. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je poudarila: »Dokler predstavniki Vlade Republike Slovenije Mestnemu svetu ne predstavijo celovite rešitve glede nastanitve migrantov, za katere smo izvedeli iz medijev, temu nasprotujemo. Neprimerno je, da želijo migrante nastaniti v objekte, ki so v neposredni bližini šol in vrtcev.«

Posvet NSi Ljubljana (20.2.2016)

V soboto, 20. 2. 2016, je potekal Posvet NSi Ljubljana, ki so se ga udeležili člani ljubljanskega Mestnega odbora in njihovi namestniki, prisotni so bili tudi mestni in četrtni svetniki ter člani odborov in komisij NSi v Mestni občini Ljubljana. Namen posveta je bil pregled dosedanjega dela po četrteh ter razprava o delu in ciljih novoizvoljenega Mestnega odbora za prihodnji dve leti.

Seja četrtnega odbora NSi Črnuče (4.2.2016)

V četrtek, 4. februarja 2016, je potekala seja četrtnega odbora NSi Črnuče, ki se jo je udeležila Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana. Povabilu se je odzval tudi Franci Slak, član četrtnega odbora NSi Črnuče in predsednik Nadzornega odbora MOL. Kucler Dolinarjeva je navzočim članom dejala:  »Ljubljana je glavno mesto, ki zahteva poglobljeno delo, zato je naše skupno sodelovanje zelo pomembno. Zahvaljujem se Jožefu Horvatu, ki poskrbi tudi za to, da ste prisotni v medijih. Pohvaliti želim tudi delo Nadzornega odbora MOL, do katerega gojimo  velika pričakovanja, a se hkrati zavedamo, da nimajo veliko pristojnosti.«

Mojca Kucler Dolinar: Okrepimo slovensko kulturo (4.2.2016)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, čestita ob prihajajočem kulturnem prazniku.  Spodbuja nas, da spoštujemo in negujemo slovenski jezik, kulturo in zgodovino. Ob tem še dodaja: "Tudi našim prednikom, ki so bili skozi zgodovino razdeljeni na različne države in dežele, ni bilo enostavno. Ohranjala jih je kultura in jezik. Zaradi lastne kulture smo kot narod dobili priložnost, da rastemo - ne kjerkoli, ampak v svoji državi. Ne zapravimo je!"

13. seja Mestnega sveta MOL: NSi Ljubljana za izgradnjo vodovoda na Javorju (28.1.2016)

V ponedeljek, 25. 1. 2016 je potekala 13. seja Mestnega sveta MOL. Mojca Sojar, mestna svetnica NSi, je v imenu Svetniškega kluba NSi Ljubljana postavila županu ustno svetniško vprašanje glede pitne vode v vasi Javor. Mestni svetniki so na januarski seji po hitrem postopku sprejel predlog trajnostne urbane strategije MOL za obdobje od 2014 do 2020. Prav tako so potrdili tudi Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d. o. o. za leto 2016 ter strategijo Festivala Ljubljana za obdobje 2016 – 2020. Dali so zeleno luč tudi Lekarni Ljubljana za nakup poslovnih prostorov za Lekarno Cerknica.

Seja četrtnega odbora NSi Bežigrad (27.1.2016)

V sredo, 27. 1. 2016, je potekala seja članov četrtnega odbora NSi Bežigrad, ki sta se ga udeležila tudi Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, ter Jožef Horvat, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana. Kucler Dolinarjeva je predstavila skupno akcijo, kjer so sodelovali vsi četrtni svetniki NSi Ljubljana, kjer nam je uspelo ohraniti pravno subjektiviteto četrtnih skupnosti. Zahvalila se je obema svetnikoma NSi Bežigrad, ki se trudita, da bi bilo življenje četrti bolj kakovostno. Karolina Korenčan in Vilijem Sindičič sta predstavila delo v Četrtni skupnosti Bežigrad.

Mojca Kucler Dolinar izvoljena za predsednico Mestnega odbora NSi Ljubljana (19.1.2016)

V torek, 19. 1. 2016, je potekala konstitutivna seja Mestnega odbora NSi Ljubljana. Sejo je obiskala tudi gospa Ljudmila Novak, predsednica NSi, ki je spregovorila o aktualnih dogodkih v državi. Osrednja točka dnevnega reda je bila izvolitev novega vodstva. Uroš Korošec je navzoče člane spomnil, da je, kot predsedujoči na Zboru članov NSi Ljubljana, predlagal, da se za predsednico Mestnega odbora NSi Ljubljana ponovno predlaga gospo Mojco Kucler Dolinar. Naglasil je, da je Zbor članov takrat z aplavzom izrazil podporo predlogu. Sledile so volitve, kjer je bila Mojca Kucler Dolinar ponovno izvoljena za predsednico Mestnega odbora NSi Ljubljana. Člani so za podpredsednika odbora izvolili Antona Kranjca in Jožefa Horvata, tajnica odbora pa je postala Marija Žabjak.

Blagoslovljen božič in vse dobro v letu 2016 (24.12.2015)

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, Vam izreka voščilo ob prihajajočih praznikih.