NSi Ljubljana proti podaljšanju časa plačljivega parkiranja

Mestna občina želi podaljšati čas, v katerem bi vozniki plačevali parkirnino. Svetniški klub NSi Ljubljana je pripravil amandmaje

NSi Ljubljana: Vemo, kako zmanjšati onesnaženost zraka v Ljubljani (10.1.2018)

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana ocenjujemo, da je v glavnem mestu stopnja onesnaženosti s prašnimi delci PM10 še vedno previsoka. Prepričani smo, da je bilo do sedaj strojenih premalo sistemskih ukrepov, s katerimi bi izboljšali kakovost zraka. 

Popis škode po vremenski ujmi (4.1.2018)

Svetniški klub NSi Ljubljana sporoča, da bo v januarju na območju Mestne občine Ljubljana potekal popis in ocenjevanje delne škode na objektih, ki je nastala v času med 11. in 17. decembrom 2017Meščane, ki so jih prizadele poplave ali močan veter, pozivamo, da škodo prijavijo ("delna škoda na objektih") čim prej, najkasneje pa do 10. januarja 2018. 

NSi Ljubljana: Obnova pomične strehe na Križankah naj bo dokončana pravočasno (3.1.2018)

Pred skoraj dvema letoma je snegolom popolnoma uničil pomično streho letnega avditorija Križanke. Svetniški klub NSi Ljubljana je občino večkrat pozval, naj vendar že pristopi k obnovi strehe. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana pričakujemo, da bodo dela zaključena do konca maja 2018. Le na ta način bodo obiskovalci lahko nemoteno uživali na prireditvah poletnega programa Festivala Ljubljana.

Mestni svetniki NSi Ljubljana aktivni tudi na zadnji letošnji seji Mestnega sveta MOL (18.12.2017)

Igorja Pigaca, četrtnega svetnika NSi v Četrtni skupnosti Golovec, je zanimalo, v kateri fazi se nahaja projekt gradnje mrliške vežice v Štepanjskem naselju in Bizoviku. V ta namen je Svetniški klub NSi Ljubljana županu postavil pisno svetniško vprašanje. Mojca Sojar, mestna svetnica NSi Ljubljana, je v pisnem svetniškem vprašanju poudarila, da MOL beleži od leta 2014 okoli 150 primerov namernega uničenja dreves v skupni vrednosti preko 100.000 evrov, zato je mestno svetnico NSi Ljubljana zanimalo, zakaj občina nima tovrstnih sadovnjakov oz. nasadov zavarovanih.

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

Mojca Kucler Dolinar: Pri sanaciji gramoznice Gameljne ne smemo prezreti potreb krajanov (27.11.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana je na novembrski seji Mestnega sveta vložil predlog za umik točke iz dnevnega reda, in sicer dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gramoznica Gameljne. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je predlagala, da bi opisani predlog umaknili z dnevnega reda, saj da ta ni usklajen s krajani in četrtno skupnostjo.

Mojca Kucler Dolinar: Adventno Ljubljano okrasimo v krščanskih tonih (27.11.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana je na novembrski seji MOL predlagal, da se Ljubljana poenoti z veliko evropskimi prestolnicam in prihodnje leto decembrska dogajanja v Ljubljani poimenuje »Adventna Ljubljana«. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je občino spodbudila, naj občina v prihodnjih proračunih zagotovi dovolj sredstev, katera bi postopoma omogočila drugačno, bolj krščansko, svetlobno okrasitev Adventne Ljubljane.

Podajmo pripombe in predloge na osnutek sprememb OPN (15.11.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana sporoča, da je Občinski prostorski načrt (OPN), ki je temeljni prostorski akt občine, znova v postopku spreminjanja. Valjani k javnim razgrnitvam, kjer boste lahko podali svoje pripombe. 

Karolina Korenčan: Poklonili smo se nedolžnim žrtvam (27.10.2017)

Karolina Korenčan, četrtna svetnice NSi Bežigrad, je pred časom na seji četrtne skupnosti Bežigrad predlagala, naj četrtna skupnost položi venec sprave tudi k spomeniku vsem žrtvam vojn, ki stoji na ljubljanskih Žalah. Karolina Korenčan je skupaj z Vilijem Sindičičem, Borisom Korenčanom in Igorjem Pigacem položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn. Po položitvi venca smo se vsem žrtvam vojn poklonili tudi s kratko molitvijo.

Mojca Kucler Dolinar: Podpiramo ustavno presojo Džamijske ulice (26.10.2017)

O poimenovanju Džamijske ulice bo na predlog civilne iniciative odločalo Ustavno sodišče. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je za RTV Slovenija komentirala naše poglede do ustavne presoje Džamijske ulice.

Mestni svetniki NSi Ljubljana zadržani do sprememb proračuna MOL za leto 2018 (24.10.2017)

Mestni svet je na oktobrski seji sprejel rebalansa proračuna za letošnje in prihodnje leto. Opozicijski svetniki se nismo strinjali, da smo tik pred sejo dobili še 24 županovih amandmajev, ki so še dodatno premetali prihodke in odlive obeh proračunov.

Delegati NSi Ljubljana na Kongresu NSi v Slovenski Bistrici (30.9.2017)

Mestni odbor NSi Ljubljana je organiziral brezplačni avtobusni prevoz na 11. kongres NSi, ki je bil posvečen predsedniški kandidaturi Ljudmile Novak na oktobrskih volitvah za predsednika republike. Na kongresu smo podelili tudi priznanja zaslužnim članom, ki sta ga prejela tudi Alojz Suhoveršnik in Avgust Matos.

Odgovor MOL na ustno svetniško vprašanje NSi Ljubljana glede evidence nepremičnin (27.9.2017)

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je v uvodu svetniškega vprašanja dejala, da je MOL že leta 2011 začela s postopkom urejanja evidenc nepremičnin, ki so v lasti občine. Zanimalo jo je, ali obstaja kakšen interni pravilnik MOL-a, v katerem je opredeljena cena za odkup oziroma odškodnina za prenos zemljišč v lasti MOL-a in koliko znaša vrednost za m2. Spodaj objavljamo odgovor občine.

Komentar Mojce Kucler Dolinar na grožnje tajnika Islamske verske skupnosti v Sloveniji (26.9.2017)

Vodjo Svetniškega kluba NSi Ljubljana smo povprašali, kaj meni o grožnjah Nevzeta Porića, tajnika Islamske verske skupnosti v Sloveniji, ki je ob koncu seje Mesnega sveta MOL grozil vsem mestnim svetnikom in državljanom, ki nasprotujemo poimenovanju Džamijske ulice. Preberite si komentar Mojce Kucler Dolinar.

Srečanje s predsednico v Ljubljani (26.9.2017)

Člani, prijatelji in simpatizerji NSi Ljubljana smo se zbrali v City hotelu v Ljubljani,  kjer smo v sklopu predsedniške kampanje imeli srečanje z Ljudmilo Novak, kandidatko NSi za predsednico države. Kandidatka NSI želi državo pripeljati med najuspešnejše države na svetu. Svojim podpornikom je zaupala, da želi pomagati Slovenji, da postane uspešnejša in pravičnejša država z enakimi možnostmi za vse. 

Aktivnosti četrtnih svetnikov v polnem teku (20.9.2017)

Mihael Novak, predsednik četrtnega odbora Posavje, je spregovoril o aktivnosti civilne iniciative, ki nasprotuje gradnji povezovalnega kanala C-0. Jožef Horvat, predsednik četrtnega odbora NSi Črnuče, je navzoče seznanil s sklepom četrtne skupnosti, ki se ponovno izreka proti pozidavi industrijske cone v Nadgorici. Marjan Kovač, predsednik četrtnega odbora NSi Šiška, je izrazil nestrinjanje s preimenovanjem Koseške ceste v Žabjo ulico. V ta namen pripravlja tudi peticijo, ki jo bodo podpisali krajani Kosez. 

Mojca Kucler Dolinar: Zakaj občina zavlačuje z odkupi zasebnih zemljišč? (20.9.2017)

Na nas so se obrnili Ljubljančani, ki so lastniki zasebnih zemljišč, čez katere teče kategorizirana cesta, in sicer s pritožbo, da občina z odkupi zavlačuje. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, bo zahtevala pojasnila, zakaj občina zavlačuje z odkupi zemljišč. Prav tako jo bo zanimalo, kakšne postopke uporablja občina za zemljišča, ki so v zemljiški knjigi vknjižena na MOL, v naravi pa predstavljajo pripadajoča zemljišča k zasebnim nepremičninam.

Svetniški klub NSi Ljubljana vložil amandma proti Džamijski ulici (13.9.2017)

V Svetniškem klubu NSi menimo, da bi se morali glede poimenovanja omenjene ulice poenotiti in najti široko javno podporo, zato z amandmajem predlagamo črtanje omenjene ulice iz predloga Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana ter ponovno obravnavo na Komisiji za poimenovanje naselij in ulic, ki naj z novim  predlogom imena ulice doseže široko javno podporo.

Ferdreng – nepoznano žensko delovno taborišče na Kočevskem (10.9.2017)

Svetniški klub NSi Ljubljana in Ženska zveza NSi sta organizirala slovesnost v spomin na trpljenje slovenskih žena in deklet v nekdanjem prisilnem taborišču v Ferdrengu (Podlesje) na zaprtem območju Kočevja. Dogodka se je udeležila tudi Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana in predsednica Ženske zveze NSi, ter Lidija Drobnič, nekdanja taboriščnica.

Znana sta datum in lokacija Kongresa NSi (7.9.2017)

Člani Sveta NSi smo na zadnji seji sveta stranke potrdili datum in lokacijo Kongresa NSi, ki bo v soboto, 30. 9. 2017, in sicer v Slovenski Bistrici. Mestni odbor NSi Ljubljana bo v ta namen organiziral brezplačni avtobusni prevoz. Odhod avtobusa bo izpred hale Tivoli, točno uro odhoda bomo še sporočili. Prijave za brezplačni avtobusni prevoz zbiramo preko elektronske pošte na info@nsiljubljana.si ali preko mobitela na 030 644 100 (Igor Pigac).

Soglasno smo potrdili kandidaturo Ljudmile Novak za predsednico države (5.9.2017)

Člani Mestnega odbora NSi Ljubljana, ki imamo na seji Sveta NSi glasovalno pravico, smo odločali o kandidaturi Ljudmile Novak za predsednico države. Člani Sveta NSi smo soglasno potrdil njeno kandidaturo.