Aprilska seja Mestnega sveta minila v znamenju osnutka proračuna za leto 2019

Anton Kranjc, mestni svetnik NSi, je v ustnem svetniškem vprašanju zahteval odgovore na kršitve prostorskega načrtovanja s strani investitorja, ki naj bi v Rožni dolini nepravilno zgradil stanovanjski objekt. Mojca Kucler Dolinar čudi, ker nekateri predsedniki četrtnih skupnosti iz Liste Zorana Jankovića niso sklicali sej četrtnih skupnosti ter obravnavali osnutek proračuna za leto 2019.

Člani NSi Ljubljana bomo na kongresu NSi kandidirali v organe stranke (11.4.2018)

Aprilska seja ljubljanskega Mestnega odbora NSi je minila v znamenju določitve predstavnikov NSi Ljubljana, ki bomo na kongresu NSi volili novo vodstvo stranke. Osrednji del seje je bil namenjen tudi potrjevanju kandidatur članov NSi Ljubljana, ki bomo kandidirali v organe stranke.

Z amandmajem NSi Ljubljana želimo nekatere družbene skupine izvzeti iz plačila turistične takse (4.4.2018)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma bo začel veljati 15. marca 2018. Mestni svetniki bomo na aprilski seji odločali o višini turistične takse. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo pripravil amandma, s katerim želimo oprostiti plačila turistične takse nekatere družbene skupine.

Blagoslovljene velikonočne praznike (28.3.2018)

Naj se Vas dotaknite Vstali Kristus, ki naj Vas napolni z mirom, da boste aktivne priče njegovega vstajenja. Ponesite sporočilo upanja tudi med Vaše najdražje.

Občina molči glede programa hostla Celice, znan le okvirni datum obnove hostla (26.3.2018)

Občina nam ni želela posredovati dodatnih informacij o programu in strategiji hostla Celica, kar ocenjujemo kot neprimerno potezo občine. V NSi Ljubljana ne vidimo razlogov za skrivanje informacij, saj si vsi želimo, da bil hostel še naprej združeval kulturno umetniške programe, ki so prepoznani na lokalni in svetovni ravni.

Mojca Kucler Dolinar: MOL naj zgradi obvozno cesto mimo Gameljn (26.3.2018)

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je županu postavila ustno svetniško vprašanje grede gramoznice Gameljne. Zanimalo jo je, ali bo občina zgradila tudi obvozno cesto mimo Gameljn. Preberite si odgovore občine.

Pristriči je potrebno peruti nepremičninskim špekulantom (26.3.2018)

Svetniški klub NSi Ljubljana je na marčevski seji Mestnega sveta MOL glasoval proti osnutku sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki predvideva, da bi v stanovanjski soseski ob Regentovi cesti poleg 50 stanovanj dopustili še gradnjo dodatnih 18 stanovanj. Za nas je bila zadeva sporna iz več razlogov, prav tako pa nakazuje na sum korupcije.

Imamo sposobne kandidate, ki bodo državo popeljali nazaj na pravo pot (21.3.2018)

Jože Horvat je po pooblastilu Mojce Kucler Dolinar, predsednice Mestnega odbora NSi Ljubljana, vodil marčevsko sejo ljubljanskega odbora NSi, na kateri smo veliko časa namenili napovedanemu kongresom NSi ter se seznanili z imeni kandidatov NSi Ljubljana, ki bodo kandidirali na parlamentarnih volitvah.

Mojca Kucler Dolinar: Ker ste dovolj dolgo vztrajali, ste dosegli zastavljene cilje (19.3.2018)

V petek je potekal volilni zbor četrtnega odbora NSi Črnuče, ki se ga je udeležila tudi Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in Svetniškega kluba NSi Ljubljana. Čestitala je odboru za njihove dosežke ter jih spodbudila k nadaljevanju dela v dobrobit krajanov.

Predstavniki NSi Ljubljana na Svetu NSi odločali o kongresu NSi (15.3.2018)

V ponedeljek je potekala seja Sveta NSi, na kateri smo bili prisotni tudi predstavniki NSi Ljubljana. Odločali smo o datumu kongresa NSi, ki bo 21. aprila 2018 ter se seznanili o pripravah na volitve 2018.

Oblikujmo proračun MOL po potrebah četrti in občanov (14.3.2018)

MOL je na svoji spletni strani objavila osnutek predloga proračuna za prihodnje leto. Ogledate si ga lahko tukajObčani imamo možnost, da na osnutek proračuna do 6. aprila 2018 oddamo pripombe. Svetniški klub NSi Ljubljana nas spodbuja, da oddamo svoje pripombe ter tako sooblikujemo proračun MOL po potrebah četrti in občanov.

Izredne seje na temo hostla Celice ne bo (28.2.2018)

Izredne seje mestnega sveta o hostlu Celica ne bo. Irena Kuntarič Hribar, mestna svetnica SD, je tri dni po vložitvi pobude za sklic izredne seje umaknila svoj podpis. S tem ni bil več izpolnjen pogoj za sklic, to je najmanj 12 podpisov mestnih svetnikov. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana si bomo še naprej prizadevali za javno predstavitev kulturnega programa hostla Celica ter ustrezno obnovo dotrajanega objekta.

Svetniški klub NSi Ljubljana zahteva sklic izredne seje na temo hostla Celice (7.2.2018)

Ker ne vemo, kakšna bo usoda hostla Celice pod okriljem javnega zavoda Ljubljanski grad, zahtevamo sklic izredne seje Mestnega sveta MOL. Prepričani smo, da bo na izredni seji dovolj časa, da nam odgovorni na občini podajo jasne odgovore o problematiki hostla.

NSi Ljubljana: Potrebno je širiti slovensko kulturo ter jo ponosno prenašati na mlade rodove (7.2.2018)

Svetniški klub NSi Ljubljana čestita vsem državljanom ob slovenskem kulturnem prazniku. Skupaj s Prešernom in Cankarjem vas spodbujamo, da negujemo in spoštujemo slovenski jezik.

NSi Ljubljana zadržana do prenosa lastništva hostla Celice ter podaljšanja časa plačljivega parkiranja (29.1.2018)

Januarska seja Mestnega sveta MOL je minila v znamenju pobud Svetniškega kluba NSi Ljubljana. Na začetku seje smo postavili ustno svetniško vprašanje glede smučišča Gunclje. Zadržani smo bili do prenosa lastništva hostla Celice pod okrilje javnega zavoda Ljubljanski grad. Ker se nismo strinjali z županovim predlogom podaljšanja časa plačljivega parkiranja, smo pripravili amandmaje, s katerimi smo želeli ohraniti dosedanji režim plačljivega parkiranja.


S predlogi NSi Ljubljana do učinkovitejše prometne politike v MOL (24.1.2018)

Na začetku seje smo se poklonili pokojnemu Antonu Drobniču, zvestemu članu NSi Ljubljana, ki je nedavno preminil. Člani odbora smo se seznanili s prihajajočo sejo Mestnega sveta MOL, kjer bomo mestni svetniki NSi Ljubljana veliko časa namenili prav neučinkovitemu reševanju prometne politike. Izmenjali smo tudi stališča glede povezovanja NSi z drugimi novo nastajajočimi strankami. 

Ustavno sodišče še ni odločalo poimenovanju Džamijske ulice (24.1.2018)

Usoda imena Džamijske ulice je še vedno nejasna. Ustavno sodišče še ni sporočilo, kdaj se bo lotilo obravnave ustavne pobude o zakonitosti poimenovanja ulice. Svetniški klub NSi Ljubljana pričakuje, da bo ustavno sodišče odločilo v prid našim argumentom ter upoštevalo voljo prebivalcev, ki nasprotujejo neprimernemu poimenovanju omenjene ulice. 

Poslovili smo se od pokojnega gospoda Antona Drobniča (24.1.2018)

K večnemu počitku smo danes pospremili Antona Drobniča, soustanovitelja NSi, dolgoletnega člana NSi Ljubljana, prvega demokratično izvoljenega generalnega državnega tožilca v Sloveniji in dolgoletnega predsednika Nove Slovenske zaveze.

NSi Ljubljana proti podaljšanju časa plačljivega parkiranja (17.1.2018)

Mestna občina želi podaljšati čas, v katerem bi vozniki plačevali parkirnino. Svetniški klub NSi Ljubljana je pripravil amandmaje

NSi Ljubljana: Vemo, kako zmanjšati onesnaženost zraka v Ljubljani (10.1.2018)

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana ocenjujemo, da je v glavnem mestu stopnja onesnaženosti s prašnimi delci PM10 še vedno previsoka. Prepričani smo, da je bilo do sedaj strojenih premalo sistemskih ukrepov, s katerimi bi izboljšali kakovost zraka. 

Popis škode po vremenski ujmi (4.1.2018)

Svetniški klub NSi Ljubljana sporoča, da bo v januarju na območju Mestne občine Ljubljana potekal popis in ocenjevanje delne škode na objektih, ki je nastala v času med 11. in 17. decembrom 2017Meščane, ki so jih prizadele poplave ali močan veter, pozivamo, da škodo prijavijo ("delna škoda na objektih") čim prej, najkasneje pa do 10. januarja 2018.