Blagoslovljen božič in vse dobro v letu 2017

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba  in Mestnega odbora NSi Ljubljana, Vam izreka voščilo ob prihajajočih praznikih. 

Mirko Kovač: Pred nami končno stoji kip dr. Marka Natlačena (15.12.2016)

Mirko Kovač, nekdanji dolgoletni predsednik četrtnega odbora NSi Golovec, je bil pobudnik postavitve kipa v čast dr. Marku Natlačenu. Ob 70. obletnici njegove smrti sta izšla Zbornik simpozija in knjižica Mančan - slovenski ban s podnaslovom Portret dr. Marka Natlačena, v kateri je Mirko Kovač predstavil Natlačenovo življenje. Objavljamo govor Mirka Kovača ob blagoslovitvi doprsnega kipa dr. Marka Natlačena ob cerkvi vseh Svetih na Žalah.

Mojca Kucler Dolinar: Ohranimo ničelno toleranco do vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov (10.12.2016)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, se je udeležila srečanja Nove slovenske zaveze, ki je bilo v soboto, 10. decembra 2016 ob 10. uri,  v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. V svojem govoru je poudarila problematiko odnosa do tragičnih dogodkov povojnega komunističnega nasilja, na katerega opozarja v okviru Sveta Evrope in Komisije proti nestrpnosti in rasizmu, katere članica je. Kot ljubljanska mestna svetnica si prizadevala, da bodo spominske slovesnosti, ki jih za prihodnje leto pripravlja Nova slovenska zaveza, dobile ustrezno mesto.«

7. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana (6.12.2016)

Mestni odbor NSi Ljubljana se je sestal na decembrski seji odbora, ki jo je vodil Anton Kranjc, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana. Člani odbora smo se seznanili s predlogom proračuna MOL za leti 2017 in 2018. Skupaj smo pregledali posamezne projekte po četrteh. Četrtni svetniki so opozorili, da v proračunu MOL za prihodnji dve leti še vedno niso upoštevani vsi ključni predlogi četrtnih skupnosti. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana bomo pripravili amandmaje. Z njimi želimo povečati finančna sredstva četrtnim skupnostim, da bodo lažje realizirale nujne projekte po četrteh. 

Kandidati ljubljanske NSi izvoljeni v organe NSi (1.12.2016)

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana in predsednica Ženske zveze NSi, je bila neposredno izvoljena v Izvršilni odbor NSi. Kucler Dolinarjeva se je udeležila tudi prve seje Izvršilnega odbora NSi, ki je potekala v ponedeljek, 28. 11. 2016, na kateri so člani spregovorili o aktualnih političnih dogodkih v državi.

Mojca Kucler Dolinar: Zaradi konflikta interesov nasprotujemo imenovanju dr. Marjana Sedeja, direktor Lekarne Ljubljana, v Svet javnega zavoda UKC ter pozivamo KPK k ukrepanju (21.11.2016)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji novembrski seji prejela več kandidatur za nadomestnega člana v Svet javnega zdravstvenega zavoda UKC. Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je predlagal dr. Marjana Sedeja, direktorja Lekarne Ljubljana, za nadomestnega člana omenjenega javnega zavoda. To je sprožilo buren odziv in neenotnost, saj smo nekateri člani mnenja, da omenjeni kandidat ni primeren za opravljanje omenjene funkcije. V Svetniškem klubu NSi želimo ohraniti nepristransko delovanje Sveta javnega zavoda UKC, zato smo na Komisijo za preprečevanje korupcije poslali dopis, v katerim smo jo pozvali, da ob imenovanju direktorja Lekarne Ljubljana v Svet javnega zdravstvenega zavoda UKC, ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in zakonom.

20. seja Mestnega sveta MOL (21.11.2016)

Svetniški klub NSi Ljubljana je na začetku seje predlagal umik točke dnevnega reda z naslovom »Kadrovske zadeve«. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je v obrazložitvi dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga dr. Marjana Sedeja, direktorja Lekarne Ljubljana, v Svet javnega zdravstvenega zavoda UKC. Po mnenju Svetniškega kluba NSi je v danem predlogu nastal konflikt interesov.« Franci Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL in član NSi Ljubljana, je predstavil poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskega denarja ter finančnega poslovanja proračunskih porabnikov v preteklem letu. Nadzorni odbor MOL ugotovil, da so javno-zasebna partnerstva finančna katastrofa za občino. V poročilu so se kritično dotaknili protipoplavnih ukrepov, ki jim MOL še ni začel izvajati, čeprav bi morali biti udejanjeni do konca leta 2016.

NSi gradi normalno Slovenijo (12.11.2016)

Delegati NSi Ljubljana smo se udeležili jubilejnega 10. kongresa NSi, ki je potekal v soboto, 12. 11. 2016, v Brežicah.  Na volilnem kongresu je bilo prisotnih več kot 500 delegatk in delegatov, ki so volili novo vodstvo NSi. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana in predsednica Ženske zveze NSi, je predstavila delovanje Ženske zveze NSi. Zavzela se je za ohranitev evropske kulture in družine kot osnovne celice družbe.

Spominski večer ob 5. obletnici smrti dr. Bajuka (3.11.2016)

Društvo slovenskih katoliških izobražencev se je poklonilo dr. Andreju Bajuku ustanovitelju NSi, ob 5-obletnici njegove smrti. Slovesnost se je pričela s sveto mašo, ki je potekala v Ksaverjevi dvorani pri sv. Jožefu v Ljubljani. Po sveti maši je potekal tudi pogovorni večer, na katerem so spregovorili: Mojca Kucler Dolinar, nekdanja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sedanja predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, Katarina Bajuk, žena pokojnega dr. Andreja Bajuka, dr. Boris Pleskovič, Anton Kokalj in dr. Brane Senegačnik. V priloženem videoposnetku si oglejte si, kaj so o pokojnem Bajuku povedali njegovi najtesnejši sodelavci.

Mojca Kucler Dolinar predlagala povečanje financiranja projektov za potrebe četrtnih skupnosti (24.10.2016)

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo na začetku oktobrske seje Mestnega sveta MOL predlagali županu umik točke dnevnega o trgovinskih sporazumih. Največ časa so mestni svetniki posvetili osnutkoma proračunov za leti 2017 in 2018. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo bili kritični do predlaganih osnutkov, ker župan v osnutka ni vključil ključnih projektov, ki so jih za izboljšanje kakovosti življenja predlagale četrtne skupnosti. Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je županu predlagala, naj MOL nameni 1 % finančnih sredstev iz proračuna MOL za leti 2017 in 2018 za projekte, ki jih želijo udejanjiti četrtne skupnosti. Njena predlagana pobuda je naletela na dober odziv mestnih svetnikov. 

Svetniški klub NSi predlaga umik točke o trgovinskih sporazumih (24.10.2016)

V Svetniškem klubu NSi menimo, da bi bil sklep, da postane Ljubljana območje brez trgovinskih sporazumov brez pravne veljave in ničen, zato predlagamo umik točke iz dnevnega reda današnje seje MS MOL.

NSi Ljubljana: Župan je slabo realiziral projekte, zato je polletna realizacija proračuna MOL zelo nizka (26.9.2016)

V ponedeljek, 26. 9. 2016, je potekala 18. seja Mestnega sveta MOL, ki  so jo zaznamovali zapleti v zvezi z razveljavitvijo enega dela občinskega prostorskega načrta OPPN, za katerega je država ugotovila, da ga je MOL izpeljala nezakonito in neustavno. V nadaljevanju seje so mestni svetniki sprejeli polletno poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2016 ter nekaj novih prostorskih aktov, s katerimi bi lahko v Ljubljani pridobili več sto novih stanovanj.

Mojca Kucler Dolinar: NSi Ljubljana gre po poti pravičnosti in resnice (18.9.2016)

V nedeljo, 18. 9. 2016 je potekal tradicionalni piknik NSi Ljubljana, ki so se ga udeležili člani in simpatizerji stranke. Vabilu se je odzvala tudi Iva Dimic, poslanka NSi v Državnem zboru Republike Slovenije. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je v govoru poudarila:: "Mestni svetniki NSi Ljubljana ostajamo na začrtani poti, ki je pot pravičnosti in resnice. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana imamo enotna stališča. Ostajamo kritični tam, kjer je to potrebno."

Ženska zveza NSi na slovesnosti v Ferdrengu (10.9.2016)

Ženska zveza NSi je organizirala slovesnost v Podlesju pri Kočevju (Ferdreng), kjer je bilo po drugi svetovni vojni devet mesecev žensko taborišče za prisilno delo. V letu 1949 je bilo v tem taborišču zaprtih okoli 800 mater ter žensk vseh starosti in poklicev. Večinoma je šlo za politične zapornice, ki so jim očitali sodelovanje ali stik z ljudmi iz zahodnih držav, ki niso bile po meri tedanjega komunističnega režima.

5. obletnica smrti dr. Andreja Bajuka (16.8.2016)

Pred natanko petimi leti, 16. avgusta 2011, je umrl dr. Andrej Bajuk, ustanovitelj Nove Slovenije. Bil je nekdanji predsednik vlade, finančni minister in prvi predsednik Nove Slovenije. V NSi Ljubljana se ga spominjamo kot velikega moža in humanista, ki je zvesto sledil krščanskim vrednotam. Dr. Bajuk je z ustanovitvijo NSi bistveno prispeval k ohranitvi in širjenju krščanske demokracije v Sloveniji. Leta 2005 ga je revija The Banker razglasila za finančnega ministra leta v EU. V času njegovega ministrovanja pa smo v Sloveniji prevzeli tudi evro.

4. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana (5.7.2016)

V torek, 5. 7. 2016, je potekala zadnja predpočitniška seja Mestnega odbora NSi Ljubljana. Člani odbora so največ časa namenili razpravi o aktualnih političnih dogodkih.  Ob koncu seje smo se dogovorili o vsebinah za izobraževanje četrtnih svetnikov NSi Ljubljana. Prav tako smo določili datum tradicionalnega srečanja (piknika) članov, prijateljev in simpatizerjev NSi Ljubljana, ki bo v nedeljo, 18. 9. 2016, na kopališču Ilirija.

17. seja Mestnega sveta MOL (28.6.2016)

Svetniki so soglasno potrdili spremembe odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in tako uvedli možnost prevoza na klic, ki ga bo izvajal LPP. Na dnevnem redu je bil predlog Akcijskega načrta »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2018. Svetniki NSi Ljubljana so menili, da je akcijski načrt dobro zastavljen, saj poskuša zajeti večino tistih skupin in ljudi, ki jim lokalna skupnost lahko nudi to enakost. Mojca Sojar, mestna svetnica NSi je poudarila, da si v Svetniškem klubu NSi Ljubljana želimo, da bo izraz enakost pomenil enakovrednost in enakopravnost žensk in moških na vseh področjih delovanja in ustvarjanja.

Slovenija, vse najboljše! (22.6.2016)

Svetniški klub NSi Ljubljana čestita vsem Slovenkam in Slovencem ob dnevu državnosti. Naj Bog blagoslavlja naša prizadevanja, da bomo sposobni v duhu skupnega dobrega odločati tako znotraj naše Nove Slovenije, kot tudi Slovenije.

Piknik četrtnega odbora NSi Črnuče minil v znamenju 25. obletnice samostojnosti Slovenije (19.6.2016)

V nedeljo, 19. 6. 2016, je na Črnučah potekal tradicionalni piknik četrtnega odbora NSi Črnuče v organizaciji Mestnega odbora NSi Ljubljana. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora in vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je poudarila, da je Evropska komisija pod drobnogled vzela župana Jankovića, ki naj bi podelil 35 milijonov evrov nedovoljene državne pomoči javnemu podjetju Lekarna Ljubljana. Po besedah Kucler Dolinarjeve bi morala Lekarna Ljubljana tekmovati skupaj z drugimi lekarnami pod enakimi pogoji, in sicer s ceno in kvalitetnimi storitvami, kar se v naši občini ne dogaja. Lojze Peterle, poslanec v Evropskem parlamentu, je v svojem govoru spregovoril o ključni vlogi takratnih Krščanskih demokratov pri osamosvojitvi Slovenije.

NSi Ljubljana na taboru NSi (12.6.2016)

V nedeljo, 12. 6. 2016, je v Vojniku potekal tradicionalni tabor NSi. Mestni odbor NSi Ljubljana je v ta namen organiziral brezplačni avtobusni prevoz. Tabora se je udeležilo preko 3000 članov in simpatizerjev NSi ter tujih in domačih gostov iz cele Slovenije. Ljudmila Novak, predsednica NSi, je v govoru opozorila, da Slovenija danes potrebuje več složnosti ter kredibilne in verodostojne voditelje, ki bodo znali ljudi pripraviti k sodelovanju.

NSi Ljubljana: Zaščitimo naše družine in oddajmo glas podpore evropski pobudi Mama, oče in otroci (2.6.2016)

Namen Evropske državljanske pobude Mama, oče in otroci je zaščititi zakonsko zvezo in družino. Mojca Magdič Belcl, ki koordinira kampanjo podpore peticiji v Sloveniji, si želi, da bi se znotraj vseh evropskih dokumentov uveljavila ena definicija zakonske zveze, to je trajna in zvesta zveza med moškim in žensko, ter da družina pomeni odnose med očetom, mamo in otroki, torej je skupnost očeta, mame in otrok. NSi Ljubljana Vas spodbuja, da oddate svoj glas podpore, da skupaj zaščitimo vrednote družine. Podporo lahko oddate na spodnji povezavi.

http://www.mumdadandkids.eu/si