Predstavitev knjige Antona Drobniča

sreda, 1.9.2021

Predstavitve knjig, so vedno svojevrsten dogodek. Če je avtor še živeč, lahko sam veliko pove o svojem »izdelku«. Ko pa je avtor ali so avtorji že v večnosti, je dobro, da je knjiga predstavljena na način, kot ga je v torek, 24. avgusta, vodil Bogomir Štefanič.

V kletni dvorani založbe Družina je zvečer potekala predstavitev dela o Antonu Drobniču, vidnem članu Nove Slovenije ter članu Mestnega odbora Ljubljana, ki nosi naslov »Mož neuklonljivih ramen«. Knjiga je niz pogovorov, ki jih je v letu 1998 imel, letos umrli pisatelj, pesnik in literarni zgodovinar France Pibernik z Drobničem. Te zapise je Anton dolgo časa pripravljal za objavo, pa mu nekako niso šli iz predala. Po njegovem odhodu leta 2018 sta se njegova družina in založba Družina odločili, da bogato življenje in delo Antona Drobniča ne smeta iti kar tako v pozabo.

O Drobniču sta govorila in spomine nanj obujala Barbara Brezigar in Peter Sušnik. Poudarila sta, da je bil res mož neuklonljivih ramen, saj je šel skozi življenje in dogodke, ki velikokrat niso bili prijazni do njega, ne da bi pozabil ali zatajil svoje temeljne vrednote – poštenje, pošteno in strokovno delo ter spoštovanje vsakega človeka. Ob tem je imel najmočnejšo oporo in podporo v svoji ženi Lidiji.

V Mestnem odboru NSi Ljubljana smo ponosni, da sta bila Lidija in Anton Drobnič naša člana.  Tudi Peter Sušnik je poudaril, da sta bila gotovo najvidnejši in najpomembnejši zakonski par, ki je od začetka samostojnosti Slovenije deloval v njeno dobro in dobro vseh Slovencev.

Predstavitve so se poleg članov Mestnega odbora NSi Ljubljana udeležile tudi članice Regijskega odbora Ženske zveze NSi Ljubljana. Vsi skupaj so ob predstavitvi lika Antona Drobniča dobili potrditev, da je vredno vztrajati pri krščanskih vrednotah, ker je za prihodnost to pomembnejše kot katerokoli drugo dejanje.