Svetniški klub NSi Ljubljana prijavil sum negospodarnega ravnanja MOL

Podjetje Prenova - Gradbenik je nezakonito odlagalo gradbene in druge odpadke na občinskem zemljišču v Stanežičah. Občina je z dvema aneksoma, skupaj vrednima poldrugi milijon evrov. In to ravno za dela na gradbiščih, kjer naj bi nastali odpadki iz Stanežič. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana se upravičeno sprašujejo, ali so dodatna dela v takšni višini realno opredeljena, zato so na Nadzorni odbor MOL podali prijavo sumov negospodarnega ravnanja.

Mestna svetnika NSi Ljubljana aktivno tudi po pošitnicah (23.8.2021)

Mojca in Jože, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta se skupaj z Igorjem, strokovnim sodelavcem Svetniškega kluba NSi Ljubljana, pogovorila o aktualnem dogajanju v Ljubljani. Pogovor je tekel o gradbenih odpadkih, nastali ob prenovi Tržaške ceste, ki so pristali na mestnem zemljišču v Stanežičah, pa lokacijski preveritvi ob "nadomestni" gradnji na mestu, kjer je stal Kolizej ter množični prenovi cest in križišč v Ljubljani.

Mojca Sojar in Franci Slak sta si ogledala nove prostore Cukrarne (8.7.2021)

V ponedeljek, 5. julija, je bil pred sejo Mestnega sveta MOL organiziran ogled prenovljene Cukrarne. Ogleda sta se udeležila  tudi Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, in Franci Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL.

Zdravstveni dom v Jaršah bodo povečali (17.6.2021)

Mirjana Petković, nekdanja četrtna svetnica v Četrtni skupnosti Jarše, se je kot četrtna svetnica NSi Jarše zelo prizadevala za izgradnjo novega zdravstvenega doma na območju Jarš. Mestna občina Ljubljana je pobudi prisluhnila.

Termini javnih razprav o spremembah občinskega prostorskega načrta - OPN (10.6.2021)

Svetniški klub NSi Ljubljana obvešča občane, da bo v javni obravnavi eden najpomembnejših dokumentov, ki se nanaša na bodoče spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN). Spodaj si lahko preberete podrobnosti ter temine javnih razprav. 

Svetniški klub NSi Ljubljana opozarja na podražitve (27.5.2021)

Svetniški klub NSi Ljubljana obvešča občane Ljubljane, da je aprila začel veljati nov cenik za variabilni del daljinskega ogrevanja v Ljubljani. Na položnici najdemo povišanje pod postavko dobavljena toplota, fiksni del cene, ki je na položnici označen kot priključna moč, ostaja nespremenjen.

Svetniški klub NSi Ljubljana: Zaradi večjih finančnih prihodkov, ki jih je Vlada Republike Slovenije namenila MOL v letu 2020, so se določeni projekti v preteklem letu lažje realizirali (22.4.2021)

Aprilska seja Mestnega sveta MOL je kljub nekoliko izboljšani epidemiološki sliki še vedno potekala brez navzočnosti javnosti. Osrednji točki dnevnega reda je bilo imenovanje novih dveh častnih meščanov ter Zaključni račun MOL, ki je v letu 2020 s strani države prejela več finančnih prihodkov kot pretekla leta, kar ji je omogočilo, da kljub epidemiji izpelje večje število projektov.

Neuradno: Nekateri kandidati, ki so jih predlagali v NSi Ljubljana, bodo prejeli nagrade in priznanja MOL (8.4.2021)

Seja Komisija za priznanja in nagrade je potekala pred velikonočnimi prazniki. Izvedeli smo, da je nekaj predlogov oziroma kandidatov za nagrade in priznanja MOL, ki so komisiji poslali iz Mestnega odbora NSi Ljubljana, prejelo zadostno število glasov.

Marčevska seja Mestnega sveta MOL moinila brez navzočnosti javnosti in z županovimi žalitvami (1.4.2021)

Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je županu zastavil ustno svetniško vprašanje glede nelegalnih odlaganj gradbenih in kosovnih odpadkov na zemljiščih občine. Ljubljanski mestni svet je v nadaljevanju seje odločal o podaljšanju zaračunavanja parkirnine na območjih s parkomati zunaj mestnega središča ter plačljivih parkiriščih v okolic Žal in pokopališča Polje.

Četrtni svetniki NSi Ljubljana si želijo boljše komunikacije med četrtnimi skupnostmi in MOL (25.3.2021)

V ponedeljek, 22. 3. 2021, je potekala marčevska seje ljubljanskega odbora NSi. Predstavniki četrtnih odborov in četrtni svetniki so sodelovali v razpravi o njihovem delu po četrteh. Vodstvo NSi Ljubljana so seznanili o četrtnih problematikah. Opozorili so še na slabo komunikacijo med mestno oblastjo in četrtnimi skupnostmi.

Potrebno je poenoti različne prakse v svetih javnih zavodov osnovnih šol in vrtcev (4.3.2021)

V zadnjih tednih so v teh zavodih sprejemali Letna poročila za leto 2020, Inventurna poročila in Finančni načrti za letošnje leto. Šole in vrtci se po načinu predstavljanja teh aktov razlikujejo med seboj. Predstavniki NSi Ljubljana v teh zavodih opažajo različne prakse. Svetniški klub NSi Ljubljana bo poslal pobudo na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, naj ustanovitelj za predstavnike MOL v javnih zavodih pripravi ustrezno izobraževanje z ustreznim gradivom ter jih tudi redno obvešča o novostih delovanja predvsem osnovnih šol in vrtcev.

Svetniški klub NSi Ljubljana tik pred oddajo kandidatov za najvišja odlikovanja MOL (25.2.2021)

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana so zapisali, da so tudi letos pripravili odlične kandidate, ki so s svojim dosedanjim delom bistveno pripomogli k povečanju ugleda mesta Ljubljana. Imen kandidatov v svetniškem klubu ne želijo razkriti, a smo kljub temu izvedeli nekaj podrobnosti.

IN MEMORIAM: LIDIJA DROBNIČ (1931 – 2021) (7.1.2021)

Sporočamo žalostno vest, da je v nedeljo, 3. januarja 2021, svojo življenjsko pot sklenila gospa Lidija Drobnič, dolgoletna predsednica četrtnega odbora NSi Bežigrad, nekdanja četrtna svetnica, soustanoviteljica NSi, častna članica NSi in častna predsednica Ženske zveze NSi. Poznali smo jo kot predano članico stranke, ki je opozarjala na nepravilnosti v družbi.

Prva digitalna seja Mestnega odbora NSi Ljubljana (22.12.2020)

V torek, 22. decembra 2020, je potekala predpraznična seja Mestnega odbora NSi Ljubljana, ki je bila prvič v digitalni obliki. Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je predstavila letno poročilo o delu ljubljanskega odbora, ki je bil kljub epidemiji zelo aktiven.

Vse najboljše, Slovenija! (25.6.2020)

Tebi Slovenija, četrtni in mestni svetniki ter sodelavci NSi Ljubljana, želimo, da bi te državljani imeli radi in bi te ponosno nosili v srcu. Vse najboljše, Slovenija!


Predpočitniška seje Mestnega odbora NSi Ljubljana (25.6.2020)

V sredo, 24. junija 2020, je potekala predpočitniška seja Mestnega odbora NSi Ljubljana, na kateri so predsedniki četrtnih odborov spregovorili o državni in lokalni politiki.  


Jože Strgar prejel red za zasluge (26.2.2020)

Jože Strgar, član NSi Ljubljana in nekdanji ljubljanski župan, je prejel iz rok predsednika države Republike Slovenije priznanje za dolgoletno prizadevanje za sožitje in uveljavljanje evropskih vrednot ter kot prvi župan Ljubljane v samostojni Sloveniji.

Prednovoletno srečanje NSi Ljubljana (19.12.2019)

V sredo, 18.12. 2019, je v Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše potekalo predpraznično srečanje Svetniškega kluba in Mestnega odbora NSi Ljubljana. Na dogodku je zbrane najprej pozdravila Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, ki je opisala ključne dogodke leta. Mojca Sojar je vsem navzočim zaželela globoko doživete božične in novoletne praznike, ki naj povežejo družine.

Zaradi samovolje župana so lahko ogrožena življenja ljudi (5.12.2019)

V torek, 3. 12. 2019, je potekala zadnja seja Mestnega odbora NSi Ljubljana v letu 2019. Na seji so člani odbora pregledali aktualne dogodke, med katerimi še vedno najbolj odmeva sporna gradnja kanala C-0 skozi ljubljanski vodonosnik ter županov predlog prodaje zemljišč, s katerim želi župan onemogočiti nujno širitev rehabilitacijskega centra Soča. Seje se je udeležil tudi Franci Slak, predsednik Nadzornega sveta MOL ter predstavil poročilo o smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine.

Junijska seja Mestnega sveta MOL minila v znamenju akcijskih načrtov (17.6.2019)

Mestni svetniki so se na junijski seji Mestnega sveta MOL posvetili predvsem akcijskim načrtom. Potrdili so akcijski načrt enakost spolov v občini za obdobje 2019 do 2022. Točko dnevnega reda pa je zaznamovala burna razprava, predvsem v delu, ki se nanaša na LGBT plus skupnost, saj je bila opozicija mnenja, da določeni ukrepi kazijo rabo slovenskega jezika.