Predstavniki NSi Ljubljana na sestanku z ministrom Vrtovcem

V torek, 22. septembra 2020, so se predstavniki Mestnega odbora in Svetniškega kluba NSi Ljubljana srečali z Jernejem Vrtovcem, ministrom za infrastrukturo. Srečanje je potekalo na pobudo predstavnikov ljubljanske NSi, ki so ministru predstavili pereče infrastrukturne težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo prebivalci glavnega mesta ter vsi delovni migranti, ki prihajajo na delo v Ljubljano.

Javni poziv k takojšnji ustavitvi del na ljubljanski tržnici (2.3.2012)

Kucler Dolinarjeva poziva k takojšnji ustavitvi del na ljubljanski tržnici.

Ideja garaž pod Ljubljansko tržnico je nerazumna (1.7.2011)

Na današnji novinarski konferenci sta mestna svetnika Nove Slovenije Mojca Kucler Dolinar in Anton Kranjc predstavila stališča glede:

- Predloga Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica,
- prizidka k Mahrovi hiši,
- ureditve Vodnikovega trga in podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga,
- Osnutka Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana in
- Letnega poročila o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2010.