Svetniški klub NSi Ljubljana prijavil sum negospodarnega ravnanja MOL

Podjetje Prenova - Gradbenik je nezakonito odlagalo gradbene in druge odpadke na občinskem zemljišču v Stanežičah. Občina je z dvema aneksoma, skupaj vrednima poldrugi milijon evrov. In to ravno za dela na gradbiščih, kjer naj bi nastali odpadki iz Stanežič. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana se upravičeno sprašujejo, ali so dodatna dela v takšni višini realno opredeljena, zato so na Nadzorni odbor MOL podali prijavo sumov negospodarnega ravnanja.

Javni poziv k takojšnji ustavitvi del na ljubljanski tržnici (2.3.2012)

Kucler Dolinarjeva poziva k takojšnji ustavitvi del na ljubljanski tržnici.

Ideja garaž pod Ljubljansko tržnico je nerazumna (1.7.2011)

Na današnji novinarski konferenci sta mestna svetnika Nove Slovenije Mojca Kucler Dolinar in Anton Kranjc predstavila stališča glede:

- Predloga Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica,
- prizidka k Mahrovi hiši,
- ureditve Vodnikovega trga in podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga,
- Osnutka Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana in
- Letnega poročila o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2010.