Predpraznično srečanje Mestnega odbora NSi Ljubljana

V ponedeljek, 20. decembra 2021, je pod strogimi epidemiološkimi pogoji potekala predpraznična seja Mestnega odbora NSi Ljubljana. Na sejo so bili vabljeni tudi poslanci NSi, vendar se je zaradi interpelacije ministra Hojsa niso mogli udeležiti.

Javni poziv k takojšnji ustavitvi del na ljubljanski tržnici (2.3.2012)

Kucler Dolinarjeva poziva k takojšnji ustavitvi del na ljubljanski tržnici.

Ideja garaž pod Ljubljansko tržnico je nerazumna (1.7.2011)

Na današnji novinarski konferenci sta mestna svetnika Nove Slovenije Mojca Kucler Dolinar in Anton Kranjc predstavila stališča glede:

- Predloga Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica,
- prizidka k Mahrovi hiši,
- ureditve Vodnikovega trga in podzemne parkirne hiše Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga,
- Osnutka Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana in
- Letnega poročila o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2010.