Svetniški klub NSi Ljubljana prijavil sum negospodarnega ravnanja MOL

četrtek, 23.9.2021

MOL je podpisal več pogodb za prenovo Dunajske in Tržaške ceste. Pojavil se je sum, da so bile nekatere ponudbe in kasneje tudi pogodbe neobičajno nizke vrednosti, in sicer zaradi nizke cene za odlaganje gradbenih odpadkov. Iz medijev je bilo mogoče prebrati, da so čez čas prebivalci Stanežič poročali o dovažanju gradbenih odpadkov na zemljišče, ki je v lasti MOL. Sledile so prijave na inšpektorate. Na sodišču je bilo ugotovljeno, da je za odlaganje odpadkov odgovorna MOL, in sicer zaradi pasivnega odnosa do svoje lastnine.

Svetniški klub NSi Ljubljana je pozval Nadzorni odbor MOL, da sproži ustrezne postopke, s katerimi bi se ugotovilo, zakaj je prišlo do negospodarnega ravnanja občine. Ob tem so  še podali pobudo, naj pristojne službe Mestne uprave MOL pripravijo ustrezne mehanizme, da ne bo več prihajalo do podobnih dogodkov negospodarnega ravnanja.

Podjetje Prenova- Gradbenik je sicer z vrha deponije odstranil gradbene in kosovne odpadke, vendar se inšpektorji IRSOP niso pustili zavesti. Gradbeni odpadki na tem zemljišču so dejstvo in zanje je odgovorna MOL. Zgoraj omenjeno podjetje, ki je nezakonito odlagalo gradbene in druge odpadke na občinskem zemljišču v Stanežičah, je občino soočilo z dvema aneksoma, skupaj vrednima poldrugi milijon evrov. In to ravno za dela na gradbiščih, kjer naj bi nastali odpadki iz Stanežič. Občina je že podpisala 1,2 milijona vredni aneks.

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana se upravičeno sprašujejo, ali so dodatna dela v takšni višini realno opredeljena. Pojavlja se utemeljen sum, da takšno ravnanje predstavlja sum korupcije in negospodarnega ravnanja MOL. Kot je bilo v mnogih medijih poudarjeno, predstavlja višina tega aneksa višino sredstev odstranitve gradbenih odpadkov iz Stanežič.

Mestna svetnika NSi Ljubljana pričakujeta, da bo Nadzorni odbor ravnal v skladu s svojimi pristojnostmi ter na podali prijave Svetniškega kluba NSi Ljubljana podal oceno gospodarnega ravnanja MOL.