Tudi na pobudo NSi Ljubljana do subvencij za brezplačni avtobusni prevoz

sreda, 1.9.2021

Na začetku letošnjega leta so se predstavniki Mestnega odbora NSi Ljubljana sestali z Jernejem Vrtovcem, ministrom za infrastrukturo. Na sestanku so mu podali različne pobude, s katerimi bi lahko izboljšali pretočnost prometa v Ljubljani. Ena izmed pobud je bila tudi preučitev možnosti za brezplačni avtobusni prevoz LPP-ja za ranljive skupine, kamor spadajo tudi upokojenci.

Na zadnji avgustovski dan je Ministrstvo za infrastrukturo z Mestno občino Ljubljana podpisalo pogodbo o poravnavi subvencije za izvajanje mestnega prevoza potnikov, upravičencev do subvencioniranega prevoza, na podlagi katere se bodo upokojenke in upokojenci lahko brezplačno vozili z mestnimi avtobusi LPP.

Potniki, ki so upravičeni do brezplačnih voženj, bodo pred vsako vožnjo na avtobusu morali validirati svojo vozovnico.