Jožef Horvat kot prostovoljec usmerjal šolarje in starše

sreda, 1.9.2021

Svet za preventivo v cestnem prometu Ljubljana se je prejšnji teden sestal na svoji 2. seji, ki se ga je udeležil tudi Jožef Horvat, mestni svetnik NSi Ljubljana.

Na seji so podali poročila in predloge za izboljšanje prometne varnosti. Na seji so bili prisotni člani iz AMZS-ja, zveze šoferjev, LPP-ja, predstavniki občine ter javnih gospodarskih služb pod okriljem MOL-a.

Jožef Horvat je predstavil sistem prostovoljcev, ki ga je vzpostavila Osnovna šola Črnuče, in sicer pri prevzemu otrok v toku avtomobilov pred "staro šolo". Po besedah Horvata je pred novo šolo zgrajeno krožišče z vstopno in izstopno cesto. Prostovoljci pomagajo otrokom izstopiti iz avtomobila in jih usmeriti proti vratom šole. Starši brez parkiranja odpeljejo na Dunajsko cesto in nadaljuje pot. Sistem je vzpostavila pomočnica ravnateljice Alenka Velkavrh in ji pri tem pomaga nekaj upokojencev, ki se menjavajo dnevno.

Horvat je pripravil tudi predloge za izboljšanje prometne varnosti pred šolami in vrtci. »Upam, da jih bodo na občini upoštevali in izpolnili. Predlagal sem tudi, da se sestanemo s predstavniki LPP-ja in Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pri načrtovanju prehoda za pešce na Dunajski cesti pri avtobusni postaji Sava,« je poudaril Horvat.

Mestni svetnik NSi Ljubljana je prvi šolski dan pričakal kot prostovoljec, ki je na Okrogarjevi ulici usmerjal šolarje in starše na nadhod čez železnico, saj je prehod čez železniške tire smrtno nevaren. Horvat je vsem učencem zaželel uspešno šolsko leto, udeležencem v prometu pa varno vožnjo, ki bo usmerjena v previdno vožnjo tudi zaradi novega šolskega leta.