Po Mojci Mojca

četrtek, 11.11.2021

Mojca Sojar je postala nova predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana. Spoznajmo, kdo je Mojca Sojar, ki je nasledila Mojco Kucler Dolinar na čelu ljubljanske NSi.

Sojarjeva je v NSi vstopila pred desetimi leti, in sicer na pobudo sedaj že pokojne Lidije Drobnič. Svojo politično pot je začela najprej v Ženski zvezi NSi, leta 2011  je tudi prvič kandidirala na državnozborskih volitvah. Od leta 2013 do 2017 je bila podpredsednica Ženske zveze, ko je bila predsednica Mojca Kucler Dolinar, od 2017 do 2019 pa podpredsednica, ko je bila predsednica Iva Dimic. Sodelovala je tudi v Izvršilnem odboru NSi.

Z mestno politiko se je tesneje povezala leta 2014, ko je bila prvič izvoljena v Mestni svet MOL. Leta 2018 je bila ponovno izvoljena za mestno svetnico in tudi za vodjo Svetniškega kluba NSi Ljubljana. Ponosna je, ker lahko sodeluje v Upravnem odboru Kluba županov in svetnikov NSi ter Upravnem odboru Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka.

Pred dvema letoma je tudi na njeno pobudo oživilo delovanje Regijskega odbora Ženske zveze Ljubljana, kjer opravlja tudi funkcijo predsednice. Že več let je članica Sveta stranke NSi in članica ljubljanskega mestnega odbora NSi Ljubljana.

Kot predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana želi delovati med člani spodbudno in ustvarjalno. Zavzemala se bo za tesnejše povezovanje članov in četrtnih odborov. »Zdi se mi izredno pomembno sodelovati z vodstvom stranke, poslanci in ministri glede projektov, ki se izvajajo v Ljubljani. V okviru Kluba županov in svetnikov želim ustanoviti sekcijo predsednikov mestnih odborov, kar bo to pomembno zlasti v volilnem letu,« je dejala predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana. S pomočjo digitalnih medijev želi redno obveščati članstvo o delovanju NSi Ljubljana na lokalnem in državnem nivoju.