Četrtni odbor NSi Rožnik izvolil novo vodstvo četrtnega odbora

četrtek, 14.10.2021

Tomaž Čučnik, predsednik četrtnega odbora NSi Rožnik, je  v petek, 8. oktobra 2021, v prijetnem okolju gostilne "Pri Žabarju", sklical Zbor članov četrtnega odbora NSi Rožnik. Gosta srečanja sta bila Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, in Jože Horvat, podpredsednik Mestnega odbora NSi Ljubljana.

Na zboru članstva so člani pregledali delovanje zadnjih dveh let ter izvolili nove člane četrtnega odbora NSi Rožnik. Takoj za zborom članov je imel 1. sejo novi četrtni odbor, kjer so člani izvolil vodstvo. Za predsednico so izvolili Mojco Sojar, za namestnika pa gospoda Igorja Luzarja. Vsi skupaj so se zahvalili dosedanjemu predsedniku za dobro delovanje v četrtnem odboru NSi Rožnik, kot tudi v Četrtni skupnosti Rožnik.

Po uradnem delu so pogovor razširili na energetsko sliko Ljubljane, kar odlično pozna prav gospod Igor Luzar, na prekomerno pozidavo ob Cesti Rdečega križa ter pomanjkanjem ustrezne infrastrukture ob tej gradnji - zdravstvenega doma, vrtca in šole, pa tudi drugih občinskih cest.