Priprave na prihajajoči volilni Zbor članstva NSi Ljubljana

torek, 7.9.2021

Na prvi septembrski torek je potekala prva popočitniška seja ljubljanskega mestnega odbora NSi. Seja je potekala v živo, in sicer skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Osrednja točka dnevnega reda so bile priprave na organiziranje prihajajočega Zbora članstva NSi Ljubljana, ki bo predvidoma potekal v mesecu oktobru.

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je na začetku seje spregovorila o aktualnih dogodkih, ki so zaznamovali letošnje poletje. Strnjala se je, da je potrebno upoštevati varnostne vidike in z ustreznimi ukrepi zajeziti širjenje virusa. Po njenih besedah bo virus še dolgo časa prisoten med nami, a nam to ne sme vzeti upanja.

Mojca Sojar in Jožef Horvat, mestna svetnika NSi Ljubljana, sta spregovorila o prihajajoči seji Mestnega sveta MOL, na kateri bodo mestni svetniki največ časa namenili razpravi o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana. Četrtne svetnike sta spodbudila, naj po posameznih četrtnih skupnostih preverijo dosedanjo izvedbo načrtovanih projektov ter s svojimi aktivnostmi spodbudijo občino k njihovi čimprejšnji realizaciji. Mesna svetnika sta se strinjala, da imamo v Ljubljani še vedno četrti, ki nimajo zgrajene ustrezne komunalne infrastrukture, mnogo občinskih cest je zelo slabem stanju in primanjkuje kolesarskih cest.

Člani odbora so sprejeli sklep, da bo Zbor članstva Mestnega odbora NSi Ljubljana potekal predvidoma v četrtek, 14. oktobra 2021.  Na dogodku bodo vsi člani NSi Ljubljana volili nove predstavnike Mestnega odbora NSi Ljubljana. 

Predsedniki četrtnih odborov NSi Ljubljana bodo v mesecu septembru organizirali seje po posameznih četrteh, na katerih bodo člani predlagali kandidate za člane Mestnega odbora NSi Ljubljana.