Jožef Horvat: Raziskati je potrebno utemeljen sum negospodarnega ravnanja občine

četrtek, 7.10.2021

Jožef Hrovat, mestni svetnik NSi Ljubljana, je na septembrski seji Mestnega sveta MOL od župana zahteval pojasnila o sklepanju aneksov in sumu negospodarnega ravnanja z občinskim denarjem, ker je občina v lanskem in letošnjem letu pri 26 gradbenih projektih sklenila dodatke, ki so te projekte skupaj podražili za več kot 20 milijonov evrov.

Prav KPL je gradbinec, ki se je sam ali v partnerstvu z drugimi družbami, kar šestkrat pojavil med podpisniki teh aneksov. V oči bode tudi podatek, da je občina najvišjo podražitev odobrila družbi Riko in njenemu francoskemu partnerju OTV. Občina bo gradbincema za projekt nadgradnje centralne čistilne naprave v Zalogu, ki je vreden 48, 2 milijona evrov, morala plačati še dodatnih 13, 5 milijona evrov.

Na očitke Jožefa Horvata o sklepanju zelo visokih aneksov se je župan odzval z besedami, da ima ljubljanska občina pri vsakem projektu nadzor, pri večjih oziroma zahtevnejših projektih pa še supernadzor.  

Po poročanju časopisne hiše Dnevnik je prav športni park Stožice, ki je eden Jankovićevih največjih projektov, dokaz, da lahko tako nadzor kot supernadzor odpovesta. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da je bil nadzor nad projektom v Stožicah pomanjkljiv, kar da je bilo tudi posledica dejstva, da je bila projektna in investicijska dokumentacija nepopolna oziroma nepravočasno pripravljena. Vse to se je po mnenju računskega sodišča izražalo tudi v zvišanju pogodbene vrednosti za več kot 50 odstotkov in podaljšanju roka.

Spomnimo, mestna svetnika NSi Ljubljana sta Nadzorni odbor MOL pozvala, naj preuči, ali je občina ravnala koruptivno, ko je s podjetjem Prenova- Gradbenik, ki je nezakonito odlagalo gradbene in druge odpadke na občinskem zemljišču v Stanežičah. To podjetje je občino soočilo z dvema aneksoma, skupaj vrednima poldrugi milijon evrov. In to ravno za dela na gradbiščih, kjer naj bi nastali odpadki iz Stanežič. Občina je že podpisala 1,2 milijona vredni aneks.