Svetniški klub NSi Ljubljana podprl nova poimenovanja ulic, parkov in trga

sreda, 20.1.2021

Svetniški klub NSi Ljubljana je podprl osnutek odloka o spremembah poimenovanja ulic parkov in trga.

Karolina Korenčan, članica Mestnega odbora NSi Ljubljana je tudi članica Komisije za poimenovanje ulic in naselij pri Mestnem svetu. Pred skoraj dvema letoma je Komisija za poimenovanje ulic in naselij prejela pobudo od  Organizacijskega odbora za pripravo mednarodnega simpozija o sv. Hieronimu v Ljubljani, ki ga je vodil frančiškan br. Miran Špelič, naj bi se ena ulica v Ljubljani poimenovala po tem našem rojaku iz 4. stoletja, ki je prvi prevedel Sveto pismo iz izvirnih jezikov v latinščino, namreč znamenito Vulgato. Kar dolgo časa je Karolina Korenčan to pobudo spremljala in zagovarjala na komisiji, na zadnji seji Mestnega sveta pa je bila Hieronimova ulica tudi potrjena.

Ulica se začne na Trgu francoske revolucije ob koncu Rimske ceste in poteka proti jugu vzdolž križank do Zoisove ceste, kjer se konča oziroma nadaljuje v Emonsko cesto. Tako njen potek tudi simbolično kaže na Hieronimov čas, saj je postavljena na področju nekdanje Emone, s katere prebivalci si je Hieronim dopisoval in so ta pisma tudi ohranjena. S temi pismi je Hieronim, eden največih učenjakov starega veka, tudi naše mesto postavil na kulturni zemljevid rimskega cesarstva.

Mestna svetnika NSi Ljubljana sta tudi podprla novo imenovanje trga. Pri križišču Zaloške in Zadobrovške bo v prihodnje trg med cerkvijo, župniščem in kaplanijo nosil ime Trg device Marije.

Cesta med Pilonovo ulico in Kamnogoriško cesto bo po predlogu komisije ime nosila po matematiku Ivanu Vidavu, ulica med Jurčkovo cesto in Potjo spominov in tovarištva pa po borcu in poveljniku Ljubljanske brigade, ki je 9. maja 1945 osvobodila Ljubljano, Alojzu Kajinu. Komisija je predlagala še poimenovanje ulic po dveh zaslužnih Slovenkah - pevki Marjani Deržaj in akademski slikarki Metki Krašovec. Njuno ime bosta nosili ulici v nastajajoči soseski Vile Bokalce.

Park med Ulico 7. septembra, Glinškovo ploščadjo, Ulico Rezke Klopčič in Mucherjevo ulico bo v prihodnje nosil ime Centralni park soseske Ruski car, park s športnimi površinami med stanovanjskimi bloki na Bratovševi ploščadi, pešpotjo ob enoti Ajda Vrtca Ciciban, Ulico prvoborcev ter Slovenčevo ulico pa bodo imenovali Športni park Bratovševa ploščad.