Občina molči glede programa hostla Celice, znan le okvirni datum obnove hostla

ponedeljek, 26.3.2018

Svetniški klub NSi Ljubljana je pred časom podprl sklic izredne seje, na kateri smo od javnega zavoda Ljubljanski grad, novega upravitelja hostla, želeli prejeti informacije o njegovi strategiji  razvoja hostla, a predlagatelj izredne seje ni uspel zbrati dovolj podpisov za sklic izredne seje. Kljub vsemu smo na marčevski seji Mestnega sveta MOL prejeli nekaj skopih informacij glede prenove hostla Celica. 

Februarja 2018 je Ljubljanski grad objavil javno naročilo za investicijsko-vzdrževalna dela v hostlu, sedaj potekajo še postopki za izbor ponudnika. Prejeli smo namig občine, da bi prenovo objekta lahko končali do 30. junija 2018.

Občina nam ni želela posredovati dodatnih informacij o programu in strategiji hostla Celica, kar ocenjujemo kot neprimerno potezo občine. V NSi Ljubljana ne vidimo razlogov za skrivanje informacij, saj si vsi želimo, da bi hostel še naprej združeval kulturno-umetniške programe, ki so prepoznani na lokalni in svetovni ravni.

Predstavnica iz Oddelka za kulturo nam je povedala, da so se stališča glede odkupa blagovne znamke Celica med občino in nekdanjim upraviteljem Tomažem Juvanom toliko zbližala, da so stekli postopki za izvedbo javnega naročila po postopku pogajanj. Župan Janković je dodal, da je Juvan za blagovno znamko sprva želel 385.000 evrov, občina pa da je ponujala 38.500, a so se njihova pričakovanja toliko zbližala, da so zdaj na vrsti pogajanja o odkupu.

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana obžalujemo, da je hostel Celica trenutno zaprt, saj smo mnenja, da bi z obnovo lahko pričeli v več etapah, kar bi omogočalo normalno poslovanje hostla. Želimo si, da bi do načrtovane obnove prišlo v najkrajšem možnem času, program razvoja hostla pa naj bo naravnan trajnostno.