NSi Ljubljana: Z znižanjem takse do lažje spremembe namembnosti zemljišča

četrtek, 17.5.2018

Pobuda za spremembo namembnosti kmalu ne bo več brezplačna. Po novem bo občana stala od 250 do 300 evrov. Na občini želijo z novo takso zajeziti število vlog za spremembo namembnosti zemljišč ter krepko napolniti občinsko blagajno. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo prepričani, da predlagana višina takse ni primerna, zato smo pripravili amandma, s katerim nižamo takso in jo delamo bolj dostopno.

Mestna občina Ljubljana dobi ob vsaki spremembi občinskega prostorskega načrta veliko pobud občanov, ki si želijo, da bi njihovo zemljišče spremenili v zazidljivo. Do zdaj so bile te pobude za občane brezplačne. Z zadnjo spremembo zakona o urejanju prostora, ki bo zaživela 1. junija 2018, je država občinam dala možnost, da lahko za take pobude zaračunavajo tako imenovano takso za spremembo namenske rabe prostora.

Sprememba zakona  določa, da lahko občine za posamezno pobudo zaračunajo od 50 do 300 evrov, odvisno od tega, ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe, in od potrebe po obravnavi pobude glede na pravne režime ter v postopku celovite presoje vplivov na okolje.  Ne zdi se nam primerno, da bo največja mestna občina občanom za spremembo namenske rabe zaračunala najvišjo možno takso. V Svetniškem klubu NSi Ljubljana smo pripravili amandma, s katerim nižamo predlagano takso in jo delamo bolj dostopno  prebivalcem.

Namesto plačila takse v višini 300 evrov, ki bi jo moral vlagatelj plačati za spremembo osnovne namenske rabe prostora, predlagamo takso v višini 90 evrov. Prav tako želimo znižati višino takse za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora, in sicer iz predvidenih 250 evrov le na 75 evrov.

Mestni svetniki bomo o višini takse odločali na majski seji mestnega sveta, ki bo 28. maja 2018.