Izredna seja minila v znamenju oblikovanja komisij in odborov MOL

ponedeljek, 21.1.2019

Izredna seja Mestnega sveta MOL, ki je potekala v ponedeljek, 21. 1. 2019, je minila v znamenju glasovanj o članih, ki so jih politične stranke predlagale v komisije in odbore Mestne občine Ljubljana. 

Vsi člani in predsedniki komisij ter odborov so bili soglasno izvoljeni, z izjemo Lucije Šikovec Ušaj, ki jo je za članico odbora za zdravje in socialno varstvo predlagala SDS. Levi politični blok je Šikovec Ušajevo označil za neprimerno kandidatko zaradi njenih neprimernih izjav in sovražnih stališč, ki naj bi jih na družbenih omrežjih širila do pripadnikov različnih kultur, ver in ras. Proti njenemu imenovanju v odbor je glasovala večina mestnih svetnikov.

Mojca Sojar, vodja Svetniškega kluba NSi Ljubljana, je bila potrjena za članico Komisije za mednarodne odnose ter članico Komisije za priznanja. Jožef Horvat bo predsedoval Odboru za varstvo okolja. Mojca Kucler Dolinar bo nadaljevala svoje delo v Odboru za ravnanje z nepremičninami, Karolina Korenčan pa je bila imenovana za članico Komisije za poimenovanje naselji in ulic. Tomaž Čučnik bo član Odbora za zdravstvo in socialno varstvo.

Ob koncu seje je župan sporočil, da Tjaša Ficko, Dejan Crnek, Aleš Čerin in Janez Koželj ostajajo ljubljanski podžupani. Ficko in Crnek bosta funkcijo podžupana opravljala poklicno, ostala dva pa nepoklicno.