Podžupanove manipulacije nedopustne za NSi

ponedeljek, 13.2.2012

Podžupan Aleš Čerin je predlog Svetniškega kluba NSi, da je imenovanje Jakliča škodljivo, amandmiral na način, ki za NSi ni sprejemljiv. Svetniški klub NSi je predlog zato umaknil in s tem preprečil podžupanovo manipulacijo, ki bi bila v Mestnem svetu MOL zagotovo potrjena. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MOL je predlog in amandma namreč obravnavala v petek in Mestnemu svetu v sprejem predlaga amandmirano besedilo. Da dialog z Listo Zorana Jankovića, ki očitno krši predpise MOL, ni mogoč, dokazuje tudi dogajanje na začetku današnje seje mestnega sveta.

Mojca Kucler Dolinar, vodja ljubljanskih svetnikov NSi, je ob tem dejala: »Z umikom želimo preprečiti, da bi se v predlogu NSi pojavljala stališča Liste Zorana Jankovića, ki zastruplja družbo s slabimi zgledi. Svetniški klub je želel predlagati edini razumen odgovor Komisiji za preprečevanje korupcije in sicer, da imenovanje Jakliča škoduje ugledu funkcije direktorja javnega zavoda in ugledu zavoda samega. A predlogu NSi je bila pot do mestnih svetnikov preprečena.«

S tem svetniški klub razprave in pravočasnega odziva na dopis Komisije za preprečevanje korupcije z dne 19.1.2012 ne onemogoča, saj ima župan še vedno možnost sklicati izredno sejo.

Današnje predloge svetnika Mihe Jazbinška pa v NSi razumejo kot napoved predvolilnega boja in jim zato ne pripisujejo večje teže in verodostojnosti.