17. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana

četrtek, 7.11.2013

V torek, 5. 11. 2013, je potekala 17. seja Mestnega odbora NSi Ljubljana. Na seji so bili poleg članov Mestnega odbora prisotni tudi delegati, ki bodo zastopali ljubljanski Mestni odbor na prihajajočem kongresu NSi na Vranskem. Ljubljanski odbor ima 20 delegatov, ki so bili seznanjeni s potekom kongresa. Skupaj so oblikovali tudi pripombe na kongresno resolucijo in jih posredovali skupini, pristojni za pripravo resolucije.

Osrednja točka dnevnega reda je bila namenjena pogovoru z vodjo poslanske skupine NSi. Mag. Matej Tonin je v uvodu predstavil aktualne politične razmere v državi. Opozoril je, da je bila NSi v medijih večkrat napačno razumljena, češ da podpira nov nepremičninski zakon, a temu ni tako, zato tudi pristopamo k akciji podpisovanja peticije proti omenjenemu zakonu. V poslanski skupini NSi so tudi na pobudo MO NSi Ljubljana pripravili amandmaje k predlogu nepremičninskega zakona. MO je s sklepom predlagal, da naj se davčna obremenitev ustrezno prilagodi v primeru, da v stanovanjski enoti živi družina z mladoletnimi otroki ali študenti. Poslanska skupina bo pripravila tudi amandmaje, ki bi razbremenili gospodarstvo.

V pogovoru, ki je sledil, je Tonin odgovarjal tudi na vprašanja članov in delegatov Mestnega odbora Ljubljana. Dodatno je razložil nov model financiranja strank in sprememb zdravstvene reforme ter pojasnil svoje nedavno objavljene izjave, ki so jih mediji napačno povzemali. Člani ljubljanskega odbora so predlagali, da poslanci podprejo amandma, ki bi podjetjem omogočal financiranje političnih strank tudi v prihodnje.

Člani so opravili razpravo o vsebini bližajoče 29. seja Mestnega sveta MOL. Mojca Kucler Dolinar, vodja svetniškega kluba NSi Ljubljana, je predstavila amandmaje, ki so jih vložili, in sicer v zvezi s plačljivostjo parkiranja za domicilno prebivalstvo v Ljubljani in novega Odloka o vrtičkarstvu.

Franci Slak, predsednik Nadzornega odbora v MOL je predstavil poročilo Nadzornega sveta ter ugotovitve in zahteve, ki županu in mestni upravi nalagajo bolj transparentno ravnanje in večjo racionalnost pri trošenju javnega denarja.